Άρθρο 4 Υποχρεώσεις οργανωτή

 

Ο οργανωτής της συνάθροισης υποχρεούται να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο. Ιδίως, ο οργανωτής της συνάθροισης:
α. συνεργάζεται άμεσα με την αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή και ιδίως με τον Αστυνομικό ή Λιμενικό Διαμεσολαβητή και συμμορφώνεται στις υποδείξεις τους παρέχοντας τη συνδρομή του στην προσπάθεια για την τήρηση της τάξης και την ομαλή πραγματοποίηση της συνάθροισης.
β. ενημερώνει τους μετέχοντες στη συνάθροιση για την υποχρέωσή τους να μη φέρουν και χρησιμοποιούν αντικείμενα πρόσφορα για την άσκηση βίας και ζητεί την παρέμβαση της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής για την απομάκρυνση ατόμων που φέρουν τέτοια αντικείμενα,
γ. ορίζει επαρκή αριθμό ατόμων, τα οποία παρέχουν συνδρομή στην περιφρούρηση της συνάθροισης.

  • 6 Μαρτίου 2020, 00:14 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

    Το παρόν άρθρο του προτεινόμενου Σ/Ν αναθέτει εξωπραγματικές υποχρεώσεις στον οργανωτή μίας συναθροίσεως. Παρότι η περίπτωση α μπορεί να θεωρηθεί από κάποιον καλοπροαίρετο αυτονόητη, τα πρόσφατα κρούσματα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας προκαλεί απορίες για τη φύση και τον σκοπό των υποδείξεων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής. Η περίπτωση β αναθέτει στην ουσία ποινική ευθύνη στον διοργανωτή για την τυχόν οπλοφορία άλλων ανθρώπων, αγνοεί τον λόγο που υπάρχουν ορισμένα αμυντικά αντικείμενα σε ορισμένες κινητοποιήσεις, ενώ επιβάλλει αστυνομική παρέμβαση, καθ’ υπόδειξη του διοργανωτή(!) στη συνάθροιση, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αναταραχές, επεισόδια και βία. Τέλος, στην περίπτωση γ, πώς ορίζεται ο «επαρκής» αριθμός; Σε μεγάλες συναθροίσεις, πώς γίνεται να υπάρξει πραγματικά επαρκής αριθμός;

    Υ.Γ. Πώς προστατεύεται η συνάθροιση και ο διοργανωτής από προβοκατόρικες ενέργειες;