Άρθρο 8 Περιορισμοί

 

1. Επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών σε σχέση με επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής, λόγω ιδίως των ειδικότερων κυκλοφοριακών και άλλων ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών.

2. Επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών σε σχέση με δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν η διεξαγωγή της προκαλεί δυσανάλογα μεγάλη διατάραξη στην κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής, λόγω ιδίως του αριθμού των συμμετεχόντων και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις ειδικότερες κυκλοφοριακές και άλλες ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.
3. Η απόφαση για την επιβολή περιορισμών σε γνωστοποιηθείσα συνάθροιση κοινοποιείται στον οργανωτή εγκαίρως πριν από τον αιτηθέντα για την πραγματοποίησή της χρόνο.

 • 10 Μαρτίου 2020, 12:14 | Μαρία Πετεινάκη

  Το άρθρο αυτό είναι απολύτως αόριστο, και υποκειμενικό.
  Μία συνάθροιση μπορεί να λάβει χώρα για να διαμαρτυρηθεί για μέτρα που διαταράσσουν σοβαρά την κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας.
  Πολλές φορές τα υπερβολικά μέτρα ασφαλείας που παίρνει η αστυνομία είναι αυτά που διαταράσσουν περισσότερο την πόλη και όχι οι συναθροίσεις.
  Όταν αναφέρεται ο αριθμός, μια μεγάλη συνάθροιση ενοχλεί περισσότερο ή λιγότερο; Πως μπορεί να το ξέρει ο οργανωτής τον αριθμό από πριν;
  τι σημαίνει εγκαίρως;

 • 6 Μαρτίου 2020, 00:10 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Πρέπει να ληφθεί υπόψη το μέτρο της αναλογικότητας. Πόσο πράγματι διαταρράσει η πολύ προσωρινή παρουσία μιας ομάδας ανθρώπων σε έναν δρόμο; Με ποια κριτήρια περιοχής και πληθυσμού της συναθροίσεως ακριβώς θα επιβάλλονται οι περιορισμοί; Και αυτό το άρθρο είναι επικίνδυνα αόριστο. Τι περιορισμοί μπορούν να επιβληθούν; Γελοιότητες του τύπου «να πηγαίνουν από πεζοδρόμιο ή το μισό μόνο οδόστρωμα» καλό είναι να αποφευχθούν.

  Υ.Γ. Όταν ο Γιάννης Βρούτσης μείωσε μονομερώς τον κατώτατο μισθό κατά €160, πόσο διεταράχθη η κοινωνικοοικονομική ζωή του συνόλου της χώρας;

 • 28 Φεβρουαρίου 2020, 15:19 | Αθανάσιος Τσιούρας

  Από την παρ. 3 ενδεχομένως να προκύψει ένα ερμηνευτικό πρόβλημα: εάν η συνάθροιση γίνει χωρίς γνωστοποίηση, μπορούν να τεθούν οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου; Και, αν ναι, σε ποιον και πότε γνωστοποιούνται αυτοί;