Άρθρο 08 – Μέσα και υλικά διεξαγωγής επιτραπέζιων παιγνίων

Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για τα Μέσα και υλικά διεξαγωγής επιτραπέζιων παιγνίων, πατήστε εδώ: