Άρθρο 04 – Συστήματα Χωρίς Μετρητά (Cashless)

Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για τα Συστήματα Χωρίς Μετρητά (Cashless), πατήστε εδώ:

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 12:05 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

  ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  ΤΕΠ-4 Συστήματα χωρίς μετρητά (Cashless)

  Παράγραφοι 3.5.1 και 3.5.5
  Οι ανωτέρω παράγραφοι αναφέρονται η μεν πρώτη σε συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών η δε δεύτερη στην υποχρέωση έκδοσης μιας μοναδικής μαγνητικής κάρτας. Αδειοδοτημένα συστήματα στην Ελληνική Αγορά με χρήση μαγνητικής κάρτας δεν υπάρχουν. Εντούτοις, προ πολλών ετών, σε τέσσερα τουλάχιστον Καζίνο έχουν αδειοδοτηθεί (από το έτος 2004) και λειτουργούν συστήματα ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών (Chip Cash).

  Το γεγονός ότι ο Oργανισμός GLI στα Τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών του, που αποτέλεσαν το πρωτότυπο κείμενο της παρούσας μετάφρασης, δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές για τις ηλεκτρονικές ψηφιακές κάρτες, επιβεβαιώνει το ανωτέρω αρχικό γενικό μας σχόλιο. Για το λόγο αυτό οι Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος Κανονισμού, εμφανίζονται ελλιπείς.

  Επομένως, στο παρόν Τεύχος των Προδιαγραφών πρέπει να συμπεριληφθούν κατά προτεραιότητα σχετικές τεχνικές απαιτήσεις για τις Ηλεκτρονικές Ψηφιακές Κάρτες και δευτερευόντως ή επικουρικά να υπάρχει αναφορά για μαγνητικές κάρτες.