Άρθρο 09 – Τερματικό Εξαργύρωσης (Kiosk)

Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για το Τερματικό Εξαργύρωσης (Kiosk), πατήστε εδώ:

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 12:07 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

  ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  ΤΕΠ-9 Τερματικό Εξαργύρωσης (Kiosk)

  Παράγραφος 1.1.1.δ)
  Στα σχόλια των παραγράφων 3.9.8.ιδ) και 3.9.8.ιστ) του ΤΕΠ-1, έχουμε αιτιολογήσει και ζητήσει να μην επιτρέπεται η παροχή εξαργυρώσιμων διαφημιστικών χρημάτων μέσω των μηχανημάτων, για λόγους ενδεχόμενης καταδολίευσης και ανυπαρξίας φορολογικών διατάξεων.

  Στην παρούσα παράγραφο, ζητούμε αντίστοιχα να υπάρξει παρόμοια απαγόρευση και σαφής αναφορά, ότι οι εξαργυρώσιμες προωθητικές μονάδες σε καμία περίπτωση δεν θα μειώνουν το μικτό κέρδος των τυχερών παιχνιδιών. Επίσης, σε όλο το παρόν Τεύχος Προδιαγραφών, που αφορά τα τερματικά εξαργύρωσης, επαναλαμβάνουμε όσα ανωτέρω για τις Παραγράφους 3.5.1. και 3.5.5. του ΤΕΠ-4 αναφέραμε, για την ανυπαρξία τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν στα ευρέως χρησιμοποιούμενα (και αδειοδοτημένα) συστήματα εφαρμογών ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών.

  Παράγραφος 2.3.1
  Το ίδιο ως ανωτέρω σχόλιό μας για τις ηλεκτρονικές ψηφιακές κάρτες, ισχύει και για την περίπτωση των τεχνικών απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου.

  Παράγραφος 2.3.1.γ)
  Παρακαλούμε το κείμενο «Ενημέρωση μετρητή μονάδων πίστωσης» να αναδιατυπωθεί εις το ορθόν «Ενημέρωση μετρητή πιστώσεων», καθόσον δεν αφορά σε μονάδες πίστωσης που χρησιμοποιούνται ως ορολογία στα παιγνιομηχανήματα.