Άρθρο 02 – Προοδευτικά Jackpot

Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για τα Προοδευτικά Jackpot, πατήστε εδώ:

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 12:03 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

  ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  ΤΕΠ-2 Προοδευτικά Jackpot

  Παράγραφος 3.3.10.γ)

  Συμφωνούμε απόλυτα με τη συγκεκριμένη τεχνική απαίτηση που τίθεται στο συγκεκριμένο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, για τους μετρητές των προοδευτικών ελεγκτών.
  Σας ενημερώνουμε πάντως, ότι όταν παραλαμβάνουμε προοδευτικούς ελεγκτές από τους Κατασκευαστές, οι συγκεκριμένοι μετρητές των διαφόρων επιπέδων προοδευτικού κέρδους είναι «ανοικτοί» (πολλές φορές στο άπειρο, δηλαδή δεν υπάρχουν όρια) και δεν δύναται από την πλευρά μας να παραμετροποιηθούν (hard-coded).
  Παρακαλούμε, για να είναι εφαρμόσιμη η ανωτέρω τεχνική απαίτηση να υποχρεωθούν οι Κατασκευαστές όλων των προοδευτικών ελεγκτών που λειτουργούν στην Ελληνική Αγορά, είτε πρόκειται για περιπτώσεις ξεχωριστών συσκευών (controller), είτε πρόκειται για περιπτώσεις συσκευών λειτουργιών εντός του αδειοδοτηθέντος μηχανήματος, να προβούν άμεσα σε σχετική συνεργασία με όλα τα Ελληνικά Καζίνο.
  Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί τυχόν ενδεχόμενο εμφάνισης προοδευτικού κέρδους εκατομμυρίων Ευρώ, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα προέρχεται από το ποσοστό προσαύξησης των προοδευτικών λειτουργιών.
  Είναι άλλωστε γνωστό ότι σε ενδεχόμενο τέτοιας περίπτωσης, δεν μπορούμε να επικαλεστούμε ότι δήθεν υπάρχει «ευκρινής προβολή δήλωσης αποποίησης ευθυνών», καθόσον τούτο απαιτείται και ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τη λειτουργία των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

  Παράγραφος 3.3.15
  Για τους αμέσως ανωτέρω λόγους, ενημερώνουμε ότι τα ανώτατα όρια στα προοδευτικά Jackpot δεν είναι προς το παρόν δυνατόν να ρυθμιστούν.

  Παράγραφος 3.5
  Εκτιμούμε ότι ολόκληρη η παράγραφος 3.5 που προβλέπει σταδιακή πληρωμή των jackpots σε δόσεις και όχι εφάπαξ και περιλαμβάνεται στα τεχνικά πρότυπα του GLI θα πρέπει να διαγραφεί πλήρως, καθόσον στον Κανονισμό Καζίνο της παρούσας διαβούλευσης, υπάρχουν ακριβώς αντίθετες διατάξεις που δεν επιτρέπουν σταδιακή πληρωμή σε δόσεις. Είναι άλλωστε γνωστό ότι τέτοια ευχέρεια υπάρχει τουλάχιστον για τα Καζίνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

  Παράγραφος 3.7.1.
  Παρακαλούμε το εντός παρενθέσεων κείμενο «(ανατρέξτε στην παρακάτω σημείωση)» να διαγραφεί, καθόσον στο μεν πρωτότυπο κείμενο του GLI η υπονοούμενη σημείωση (Note) υπάρχει στο τέλος του κειμένου της παραγράφου, ενώ στο μεταφρασμένο Ελληνικό κείμενο η διευκρίνιση της σημείωσης εμπεριέχεται στο ίδιο το κείμενο και δεν αποτελεί σημείωση.