Άρθρο 12 – Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ)

Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), πατήστε εδώ:

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 12:30 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

  ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  ΤΕΠ- 12 Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ)

  Από τη μελέτη του παρόντος Τεύχους, διαπιστώνουμε ότι αυτό περιέχει ένα σύνολο αποσπασματικών τεχνικών προδιαγραφών, αποτελεί δηλαδή μια συρραφή αντίστοιχων αποσπασμάτων Τεχνικών Προτύπων του Οργανισμού GLI από τα εγχειρίδια περί «Client-Server Systems» και «Network Security Best Practices».
  Τα σχετικά κείμενα του GLI γενικώς αφορούν το μεν πρώτο στην επικοινωνία μεταξύ συστημάτων on-line ή ΚΠΣΠΚ και μηχανημάτων, το δε δεύτερο στην αρχιτεκτονική δικτυακής τοπολογίας για επικοινωνία μεταξύ των ανωτέρω συστημάτων.
  Δηλαδή, τα δύο ανωτέρω κείμενα του GLI που με το παρόν Τεύχος ορίζεται να συνιστούν τις προδιαγραφές του ΠΣΕΕ, ήδη συνιστούν στην πράξη τα εσωτερικά μηχανογραφικά συστήματα των Καζίνο (Galaxis/Casino Link, κ.λ.π.), οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων έχουν όμως ήδη αναλυτικά περιγραφεί στα ανωτέρω ΤΕΠ του παρόντος Κανονισμού.
  Και ενώ προκύπτει και υποτίθεται ότι αυτά εν πολλοίς συνιστούν το ΠΣΕΕ, από την μελέτη του παρόντος Τεύχους (περί ΠΣΕΕ), προκύπτει ότι ο μοναδικός προσανατολισμός αυτού του συστήματος είναι οι πληροφορίες στοιχηματισμού των πελατών στα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
  Πιθανολογούμε δηλαδή ότι με την παρούσα συρραφή των τεχνικών απαιτήσεων, γίνεται μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νέου, υβριδικού από λειτουργικής άποψης συστήματος, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει σε εφαρμογή για τον έλεγχο των λειτουργιών επιχειρήσεων Καζίνο.
  Δύναται όμως, εξ’όσων αντιλαμβανόμεθα ένα τέτοιο σύστημα να υφίσταται αλλά να συνεργάζεται με μηχανογραφικά συστήματα διαφορετικής αρχιτεκτονικής, όπως είναι οι περιπτώσεις κυρίως των server-based μηχανημάτων και των VLT’s, όχι πάντως για τις περιπτώσεις μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο.
  Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, ενδεικτικά αναφέρουμε προβλέψεις του παρόντος Τεύχους, ως ακολούθως:

  Παράγραφος 1.2.1
  Προβλέπεται ότι «Τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και οι αρχές σχεδιασμού του ηλεκτρονικού υλισμικού δεν πρέπει να εκθέτουν τον παίκτη σε οποιοδήποτε φυσικό κίνδυνο».
  Είναι γνωστό ότι το ΠΣΕΕ δεν θα είναι εγκατεστημένο σε χώρους των Καζίνο, οι παίκτες δεν θα έχουν καμία επαφή με αυτό και επομένως τα περί έκθεσης των παικτών σε οποιοδήποτε φυσικό κίνδυνο από το ΠΣΕΕ, είναι άνευ αντικειμένου και η σχετική παράγραφος πρέπει να διαγραφεί.

  Παράγραφος 2.1.2.γ)
  Το ΠΣΕΕ δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει το ποσό της νίκης και το αποτέλεσμα του παιγνίου όπως λανθασμένα προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, επομένως και η παρούσα παράγραφος πρέπει να διαγραφεί.

  Παράγραφος 2.1.2.ε)
  Ομοίως ως και στην ανωτέρω παράγραφο, το ΠΣΕΕ δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει επαρκώς την αδιάλειπτη διάθεση των δικαιωμάτων του παίκτη και της δυνατότητας επιτήρησης και για το λόγο αυτό η παρούσα παράγραφος πρέπει να διαγραφεί.

  Παράγραφοι 2.1.4 και 2.1.5
  Το σύνολο των κειμένων των ανωτέρω παραγράφων και υποπαραγράφων αυτών, που αφορούν στην δυνατότητα του ΠΣΕΕ για απενεργοποίηση στοιχηματισμού και θέση χρονικών ορίων λήξης λόγω αδράνειας του χρήστη, πρέπει ομοίως να διαγραφούν καθόσον δεν αφορούν σε λειτουργίες διεξαγωγής παιγνίων σε Καζίνο.

  Παράγραφοι 2.2.4.α.iii και 2.2.4.α.iv
  Τα Καζίνο είναι τα ίδια Φορείς Εκμετάλλευσης και δεν υπάρχουν άλλοι Παραχωρησιούχοι.

  Παράγραφος 3.3.9.α)
  Επειδή ο παίκτης των Καζίνο δεν έχει οποιαδήποτε επαφή με το λογισμικό κλειστού κώδικα, δεν είναι κατανοητή η επίκληση ασφαλείας προστασίας αυτού από τον παίκτη.

  Παράγραφος 3.3.9.γ)
  Στο κείμενο της παρούσης παραγράφου γίνονται αναφορές για προσαρμόσιμες τράπουλες στα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Εκτιμούμε ότι πρόκειται για λανθασμένη προσέγγιση, καθόσον είναι αδιανόητη η συσχέτιση εικονικών τραπουλόχαρτων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, με τις λειτουργίες του ΠΣΕΕ.

  Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εκτιμούμε ότι το παρόν Τεύχος που αφορά στο ΠΣΕΕ, πρέπει να αναδιατυπωθεί τεχνικά εξαρχής, ώστε να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται.