Άρθρο 19

1. Το    άρθρο  477    του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας  αντικαθίσταται  ως  εξής :

«Άρθρο  477 -Σε  ποιούς  επιτρέπεται. Έφεση κατά του βουλεύματος επιτρέπεται στον κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα, στις περιπτώσεις των επόμενων άρθρων και σε όσες άλλες ορίζει  ειδικά ο νόμος».

2. Το    άρθρο  478    του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας  αντικαθίσταται  ως  εξής :

«Άρθρο  478 – Πότε  επιτρέπεται  στον  κατηγορούμενο. Το ένδικο μέσο της έφεσης αποκλειστικά και μόνο για τους λόγους :  α. της απόλυτης ακυρότητας και β. της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, επιτρέπεται στον κατηγορούμενο κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών, το οποίο τον παραπέμπει για  κακούργημα».

3. Το    άρθρο  479    του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας  αντικαθίσταται  ως  εξής :

«Άρθρο 479 – Πότε  επιτρέπεται στον  εισαγγελέα.Ο εισαγγελέας εφετών μπορεί να προσβάλει με έφεση οποιοδήποτε βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την έκδοσή του (άρθρο 306). Η προθεσμία αυτή και η έφεση που ασκήθηκε δεν αναστέλλουν την αποφυλάκιση του κατηγορουμένου που έχει διαταχθεί με το προσβαλλόμενο βούλευμα».

4. Το  άρθρο  480  του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας καταργείται.