Άρθρο 25

Το άρθρο 33 του νόμου 3346/2005  (ΦΕΚ Α 140/17.06.2005) αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών , που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών ),  να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ .

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που παρακρατούνται να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ».

  • 24 Σεπτεμβρίου 2010, 20:40 | Λεωνίδας Χατζησταύρου Πρόεδρος Πρωτοδικών

    Αν και σε ένα κράτος στο οποίο η διοίκησή του λειτουργεί στοιχειωδώς καλά,οι κυρώσεις για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών θα έπρεπε να είναι ασφαλώς διοικητικές,επειδή στη χώρα μας ο διοικητικός μηχανισμός είναι απογοητευτικός,δυστυχώς είναι αναγκαία για λόγους σκοπιμότητας η πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων προκειμένου ,έστω και καθυστερημένα, να επιτυγχάνεται η πληρωμή τους.Σ’αυτό το πλαίσιο και ενόψει της οικονομικής καταστάσεως της χώρας και ιδιαιτέρως της καταστάσεως των ασφαλιστικών ταμείων,η περαιτέρω αύξηση των ποσών για τη θεμελίωση του αξιοποίνου στα αδικήματα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών θα προκαλέσει απλώς,μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αντίστοιχη αύξηση των ήδη υπέρογκων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία,χωρίς ουσιαστική ελάφρυνση των ποινικών δικαστηρίων ,αφού οι υποθέσεις αυτές είναι κατά κανόνα απλούστατες.