Άρθρο 8

Το  άρθρο  244  του  Κώδικα Ποινικής  Δικονομίας  αντικαθίσταται  ως  εξής :

«Άρθρο  244. – Πότε η προανάκριση  είναι αναγκαία . Παραγγελία  για   προανάκριση, σύμφωνα  με  το  άρθρο  43 παρ. 1 εδ. α΄,  δίνεται  μόνο  για   πλημμελήματα  που υπάγονται  στην  αρμοδιότητα  του  τριμελούς πλημμελειοδικείου,  όταν  έχει προηγηθεί   ένορκη διοικητική   εξέταση  ή     συντρέχουν  ειδικά  μνημονευόμενοι  στην  παραγγελία  του εισαγγελέα εξαιρετικοί  λόγοι,  που επιβάλλουν  τη  διεξαγωγή   συγκεκριμένων  ανακριτικών πράξεων.»

  • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 18:23 | Γεώργιος Κτιστάκης Αντεισαγγελέας Εφετών

    Ορθή η ρύθμιση. Καλό είναι να προστεθεί στη φράση »τριμελούς πλημμελειοδικείου,  μόνο όταν  έχει προηγηθεί   ένορκη διοικητική   εξέταση» και να επιβληθεί ο όρος  ότι: »   και καμιά δικογραφία δεν θα αποστέλλεται για προανάκριση από την εισαγγελία πρωτοδικών με ευθύνη του προϊσταμένου της, αν δεν αναφέρονται ρητά οι αναγκαίες προανακριτικές ενέργειες». Ο λόγος της προσθήκης είναι ότι έχουμε διαπιστώσει προσωπικά »λαθροχειρίες» για να αποφύγει ο χειριζόμενος εισαγγελέας να ολοκληρώσει τη δικογραφία τη συγκεκριμένη στιγμή.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 18:13 | ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

    Η διάταξη αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΚΠΔ (όπως τροποποιούνται με το παρόν νομοσχέδιο) αφού δεν προβλέπει τις περιπτώσεις που η ποινική δίωξη ασκείται μετά τη διενέργεια αστυνομικής προανάκρισης ή με βάση πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή άλλου ελεγκτικού οργάνου (από τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 ΚΠΔ), οπότε απαιτείται οπωσδήποτε προανάκριση, τουλάχιστον για λήψη απολογίας του κατηγορουμένου, αλλά και για πολλά άλλα θέματα που δεν διευκρινίζονται στα πορίσματα των διοικητικών αρχών. Επίσης πολύ συχνά απαιτείται προανάκριση για πλημμελήματα για τα οποία επιτρέπεται η άσκηση ποινικής δίωξης χωρίς προηγούμενη διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως (αρμοδιότητας Μονομελούς Πλημ/κείου και ήδη με κατώτατο όριο ποινής τους τρεις μήνες) αφού συχνά από τις μηνύσεις λείπουν ουσίωδη στοιχεία (πολύ συχνά ακόμα και αυτά τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των κατηγορουμένων). Να υποτεθεί ότι και στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να διενεργείται προκαταρκτική εξέταση αντί προανακρίσεως, παρά το γεγονός ότι τόσο η προκαταρκτική εξέταση όσο και η προανάκριση διενεργούνται από τους ίδιους ανακριτικούς υπαλλήλους; Νομίζω ότι η διατύπωση των σχετικών διατάξεων θα πρέπει να προσεχθεί ιδαίτερα, ιδίως σε σχέση και με τις υπόλοιπες διατάξεις του ΚΠΔ που θέτουν κανόνες προδικασίας.