Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 – 2030

Μεταφορτώστε εδώ την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 – 2030

 

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 15:16 | Κώστας Ευθυμίου

  Κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά.
  1) Οι συνθήκες διαβίωσης μελών της κοινότητας των Ρομά στον 21ο αιώνα αναδεικνύουν τη διαχρονική αδυναμία της Πολιτείας και όλης της πυραμίδας της δημόσιας διοίκησης (νομαρχία, περιφέρεια, ΟΤΑ κλπ) ή ακόμα περισσότερο την άρνησή τους ώστε να επιλυθούν προβλήματα δεκαετιών. Ως εκ τούτου και η σημερινή προσέγγιση του προβλήματος μέσα από άλλη μία «Εθνική Στρατηγική» δεν προσφέρεται για κομματικές αντιπαραθέσεις. Παράλληλες ευθύνες διαχρονικά έχουν και οι εκπρόσωποι της κοινότητας
  2)Είναι θετικό ότι παρά τη γενική αναφορά στον όρο «Ρομά» αναγνωρίζονται οι τρομακτικές κοινωνικοοικονομικές διαφορές που παρατηρούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας. Έτσι είναι σωστή η προτεραιότητα που δίνεται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όσων ζουν σε ακραία φτώχεια.
  3)Θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν μέλη της κοινότητας που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων καθώς αυτοί παράλληλα στερούνται των όποιων κοινωνικών επιδομάτων αφορούν το σύνολο των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων και των υπόλοιπων Ρομά. Η πορεία τους προς την εξαθλίωση ή την παραβατικότητα είναι μονόδρομος.
  4)Η αναφορά σε τράπεζα γης (πολύ περισσότερο η υλοποίησή της) , προκειμένου να υπάρξει διάχυση των οικογενειών Ρομά στον αστικό ιστό, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς λύση στο πρόβλημα της στέγασης δεν μπορεί να δίνεται με τη συνέχιση αναπαραγωγής του αίσχους των καταυλισμών (ανεξαρτήτως των συνθηκών διαβίωσης σε αυτούς) καθώς η ύπαρξή τους αναπαράγει τις συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης, ενώ στο εσωτερικό τους αναπαράγονται σχέσεις κυριαρχίας και επιβολής.
  5)Η αναφορά στις επιδοματικές πολιτικές ή στα όσα δικαιωματικά αφορούν το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού ή αφορούν τις ευπαθείς ομάδες ειδικότερα (ΟΑΕΔ, «εξοικονομώ», εθνική σύνταξη, πτωχευτικός νόμος, κλπ) πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της κοινότητας των Ρομά και να περιλαμβάνουν ειδικότερες ρυθμίσεις καθώς είναι γνωστή η αδυναμία πρόσβασης των μελών της κοινότητας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακραίας φτώχειας στα όσα δικαιούνται. Η θεσμοθέτηση του ρόλου του διαμεσολαβητή, και κυρίως η θεσμοθέτηση της παρουσίας του σε περισσότερους τομείς της δημόσιας σφαίρας (νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας, σχολικές μονάδες, δομές της δημόσιας διοίκησης κλπ) θα συμβάλει περαιτέρω στην αντιμετώπιση των προβλημάτων πρόσβασης μελών της κοινότητας στις δομές υγείας, στην εκπαίδευση κλπ.
  6)Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ηλικιακή ομάδα 12 – 18 καθώς λόγω απουσίας από τη εκπαιδευτική διαδικασία (9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση) αλλά και της στρεβλής αντίληψης των γάμων ανηλίκων που έχει η κοινότητα, αναπαράγεται διαχρονικά μία ομάδα πληθυσμού χωρίς καμία επαγγελματική εξειδίκευση (σχολές ΟΑΕΔ, ΚΕΚ κλπ) με αποτέλεσμα να αναπαράγονται μοιραία παραβατικές συμπεριφορές, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα επιβίωσης πολυμελών και σε μικρή ηλικία οικογενειών. Σε αυτόν τον τομέα σοβαρή ευθύνη έχουν και οι εκπρόσωποι της Κοινότητας καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε καταγγελία αυτής της πρακτικής στις όποιες παρεμβάσεις τους.
  6)Η προσθήκη ενός πεδίου στις εθνικές πλατφόρμες των διαφόρων επιδομάτων (Α21, ΕΕΕ κλπ) με τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού του ωφελούμενου ως Ρομά δεν αντίκειται στην εθνική νομοθεσία, (δεν αποτελούν μειονότητα αλλά συγκεκριμένη ευπαθή ομάδα) αντίθετα θα αποτυπώσει άμεσα τον πραγματικό αριθμό των μελών της Κοινότητας καθώς για όλα τα προαναφερθέντα χρειάζονται τολμηρές νομοθετικές ρυθμίσεις και η πολιτεία χρειάζεται να γνωρίζει τον πραγματικό πληθυσμό που αυτές αφορούν. (Αντίστοιχο πεδίο χωρίς το ΑΜΚΑ μπορεί να προβλεφθεί για όσους στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων).
  Πολλές επί μέρους προτάσεις έχουν σταλεί κατά καιρούς προς την Πολιτεία ανεξαρτήτως των όσων ορίζονται στην εκάστοτε Εθνική Στρατηγική.
  Ανεξάρτητα από τα όσα περιγράφονται στα κείμενα, η αποτυχία ή η επιτυχία στην εφαρμογή τους κρίνεται στο πεδίο.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 15:59 | Άγκαθα

  Μελετώντας προσεκτικά την Εθνική Στρατηγική (2021 – 2030) για την Κοινωνική ένταξη των Ρομά διαπιστώνεται ευχερώς ότι οι τέσσερεις αυτοί πυλώνες καλύπτουν όλο το φάσμα των πτυχών της καθημερινότητας και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πλήρη, ουσιαστική και ενεργή ενσωμάτωση τους στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό. Το έργο της κυβέρνησης κινείται σε ιδιαίτερα προοδευτικά και συμπεριληπτική κατεύθυνση!

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 15:33 | Ηλιάννα Γεωργοπούλου

  Είμαι κάτοικος Κατερίνης και χαίρομαι που για πρώτη φορά ασχολήθηκε κάποιος για να γίνει πραγματικότητα η μετεγκατάσταση των Ρομά στον Πέλεκα στο πλαίσιο της ένταξης των Ρομά στην κοινωνία με την παροχή κοινωνικής κατοικίας, που αποτελεί και έναν από τους πυλώνες της ΕΣΚΕ. Ευχαριστούμε θερμά την κυβέρνηση για το ενδιαφέρον που δείχνει για τους Ρομά της Κατερίνης. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα έχουν φανεί και οι Ρομά γίνονται αποδεκτοί στην κοινωνία της Κατερίνης.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 15:36 | Αγγελική

  Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην όλη προσπάθεια, η οποία είναι πολύ περιεκτική και τοποθετεί τα δεδομένα στη σωστή βάση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και τη συντεταγμένη διευθέτηση τους, προς μία κατεύθυνση. Αυτό από μόνο του αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή, την υλοποίηση, αλλά και την απαραίτητη διασύνδεση στους τομείς δράσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

  Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ότι η νέα ΕΣΚΕ Ρομά εστιάζει με συγκεκριμένες δράσεις στη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με στόχο τόσο την πρόληψη, όσο και για τη θεραπεία των νοσημάτων, γιατί το χάσμα- του κατά δέκα χρόνια μικρότερου- προσδόκιμου ζωής των Ρομά σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό – είναι αυτό που αντανακλά τις διακρίσεις στην ενημέρωση και πληροφόρηση και εκπαίδευση σε θέματα υγείας, όπως και τη χαμηλή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη της νέας ΕΣΚΕ Ρομά για τη διεξαγωγή μίας πανελλαδικής έρευνας υγείας του πληθυσμού των Ρομά θα δώσει την απαραίτητη προοπτική.

  Κομβικής σημασίας στους στόχους και τις δράσεις στην υγεία είναι η οργάνωση δράσεων για την σεξουαλική/ αναπαραγωγική υγεία και τον οικογενειακό προγραμματισμό, που σχετίζεται με την πρόληψη των πρώιμων γάμων στην ομάδα αυτή, όπως και η ειδική στόχευση των δράσεων, με κατάλληλες συνέργειες (πχ ΓΓΚΑΚΦ – ΟΚΑΝΑ), στην ενίσχυση της πρόληψης και θεραπείας της κατάχρησης ουσιών (νακρωτικά, αλκοόλ) – που συνδέεται με την παραβατικότητα.

  Επίσης, καλύπτεται επαρκώς η αναγκαιότητα της παρακολούθησης της με τη δημιουργία πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της, ώστε οι προτεραιότητες και οι πολιτικές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες – με τον πλέον σύγχρονο τρόπο – που είναι η κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση, (evidence based policy).

  Τέλος, για την επίτευξη των στόχων της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 – επιτέλους – σχεδιάστηκε σύστημα διακυβέρνησης και η απαραίτητη διασύνδεσή του με το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο και την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Κάτι – που σημειωτέον – η μέχρι τώρα παράλειψη του – αποτελούσε σημαντικό έλλειμμα, καθώς το τοπικό επίπεδο και η ζύμωση του με την κοινωνία «μετουσιώνουν» τις πολιτικές και υλοποιούνται (ή όχι) οι δράσεις, αφού βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη. Μάθημα που πολύ σκληρά εμπεδώσαμε με την αφορμή της πανδημίας covid-19.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 15:35 | Βαλάντης Καλογερόπουλος

  Καλησπέρα σε όλες και όλους καλή χρονιά. Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό γραμματέα κ. Γιώργο Σταμάτη που ασχολήθηκε και φτιάχτηκε αυτό το πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό να εφαρμοστεί στην πράξη, να γίνει πραγματικότητα. Και αυτό για να εφαρμοστεί πρέπει να εμπλακούν και οι εκπρόσωποι των Ρομά μαζί με τους διαμεσολαβητές κάτω από το συντονισμό της γενικής γραμματείας μαζί και με άλλους φορείς.
  Το όργανο που εκπροσωπεί αντιπροσωπευτικότερα τους Έλληνες Ρομά είναι η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ. οι σοβαρές χωρίς προηγούμενο προσπάθειες της να μείνουμε όλοι μαζί ΕΝΩΜΈΝΟΙ και να μπορέσουμε να συμμετέχουμε εμείς οι ίδιοι οι Ρομά ενεργητικά και με θέσεις τεκμηριωμένες, έχουν φέρει τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Η απόδειξη η τόσο σοβαρή συζήτηση που διεξάγεται στη διαβούλευση αυτή με τόσους σημαντικούς φορείς συνομιλητές. Καταφέραμε ο δημόσιος διάλογος να αφορά και το τσιγγάνικο ζήτημα σε μια άλλη βάση και οπτική γωνία. Με τούς ίδιους να συμμετέχουν γόνιμα και δημιουργικά.

  Βαλάντης Καλογερόπουλος
  Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου τσιγγάνων Νομού Ηλείας, μέλος προσωρινής διοίκησης της υπό σύσταση ομοσπονδίας Ελλαν Δυτικής Ελλάδας.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 15:32 | Equal Society

  Αξιότιμ@ συνεργάτ@,

  Η ανάγκη ύπαρξης ενός ανεξάρτητου Παρατηρητρίου όπως ακριβώς είναι το «Παρατηρητήριο Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά» κρίνεται επιτακτική.

  Θεωρούμε πως η «Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 – 2030» είναι σημαντικό να στηρίξει την παρουσία του Παρατηρητηρίου μακροπρόθεσμα και να το εντάξει στον οδηγό υλοποίησης πολιτικών. Το Παρατηρητήριο στους μόλις δέκα μήνες ενεργούς παρουσίας του έχει επιδείξει μια σειρά από σημαντικά αποτελέσματα έχοντας καταγράψει 200 αναφορές παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προέρχονται απευθείας από τις κοινότητες ενώ έχει πραγματοποιήσει στο πεδίο δεκάδες ενέργειες ενημέρωσης με στόχο τη διαφοροποίηση της στάσης απέναντι στους Ρομά, τη διευκόλυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην κοινότητα και τους δημόσιους φορείς, τη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών αλλά και την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού.

  Το Παρατηρητήριο Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά προτείνει στο πλαίσιο της διαβούλευσης να ληφθούν επίσης σοβαρά υπόψη στην Εθνική Στρατηγική οι παρεμβάσεις που πραγματοποίησε το περασμένο διάστημα και αφορούν:

  a)Στην ουσιαστική εκπαίδευση των αστυνομικών σε ζητήματα που άπτονται της κοινότητας Ρομά
  b)Στην αντιμετώπιση της βίας κατά των Ρομά καθώς έχει στη διάθεσή της ένα σημαντικό νομοθετικό οπλοστάσιο
  c)Στην αντιμετώπιση της κατάχρησης εξουσίας εις βάρος των Ρομά

  Παράλληλα θεωρούμε ιδιάζουσας σημασίας να διαμορφωθούν όλοι οι απαραίτητοι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης τόσο για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής όσο και για την κατανόησης της θεωρίας της αλλαγής που φιλοδοξείται να επιτευχθεί.

  Τέλος χαιρετίζοντας τη διάθεση συνεργασίας είναι πεποίθηση του Παρατηρητηρίου Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά, όπως άλλωστε χαρακτηριστικά σημείωσε και ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, πως ένα από τα πιο ουσιαστικά μέτρα του εθνικού σχεδίου θα είναι η συμμετοχή σε κάθε στάδιο υλοποίησης των ίδιων των Ρομά στη διαμόρφωση των πολιτικών και τα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αντιμετώπιση της κοινωνικής τους απομόνωσης.

  Ευχαριστούμε πολύ!

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 15:07 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

  Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται στο υπό διαβούλευση κείμενο το πρόβλημα της ανιθαγένειας και της έλλειψης εγγράφων, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ στις κοινότητες των Ρομά, δεν προβλέπεται καμία δράση για τη μείωση και πρόληψη αυτού του φαινόμενου καθώς και για την προστασία των ανιθαγενών και την διασφάλιση της πρόσβασης τους σε βασικές υπηρεσίες και δικαιώματα.
  Είναι αδύνατο να μιλάμε για κοινωνική ένταξη ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους και πολλά παιδιά, που δεν κατέχουν καν την ιδιότητα του πολίτη.
  Ακόμα, με δεδομένο ότι οι Ρομά αποτελούν μία ομάδα του πληθυσμού που υφίσταται ρατσισμό και διακρίσεις, παράγοντες που εμποδίζουν την κοινωνική ένταξη, σε σχέση με την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού οι δράσεις που περιγράφονται είναι πάρα πολύ γενικές και δεν διασφαλίζεται με κανέναν τρόπο πως θα υλοποιηθούν και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τους. Ιδίως μετά από τα τελευταία γεγονότα στο Πέραμα και το Κερατσίνι, που εξέθεσαν τη χώρα μας διεθνώς, θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη έμφαση στα εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο και στην καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού.
  Επιπλέον μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι προβλέπονται πάρα πολλά όργανα που θα συνεπικουρούν το έργο της Γενικής Γραμματείας στην υλοποίηση και παρακολούθηση της εθνικής στρατηγικής και αναρωτιέμαι πως θα καταφέρει να συντονίσει όλα αυτά τα όργανα μία Γενική Γραμματεία. Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και μάλλον αχρείαστο.
  Τέλος, πέρα από τη διαβούλευση με τις οργανώσεις και τις κοινότητες των Ρομά, δεν διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων, πράγμα που φανερώνει την αντίσταση της κεντρικής διοίκησης που υπάρχει μέχρι σήμερα απέναντι στην ενεργό συμμετοχή των Ρομά.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:24 | Δ.Α.Μ

  Οι πυλώνες και τα μέτρα της στρατηγικής, όπως αναλύονται, είναι πάρα πολλά, σε όλους τους τομείς και προς τη σωστή κατεύθυνση. Πράγματι, απαιτείται άμεσα η εφαρμογή σχεδίου για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ, ώστε να βελτιωθεί το βιοτικό, μορφωτικό και οικονομικό τους επίπεδο ως ευπαθής/ευάλωτη κοινωνική/φυλετική ομάδα.
  ΕΥΠΑΘΗΣ ΟΜΑΔΑ (ορισμός) : «Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.).
  Στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας που κατοικούν ΡΟΜΑ μπορούμε να διακρίνουμε ανάλογα με το βιοτικό τους επίπεδο τρεις κατηγορίες :
  Α) Αυτούς πού ζουν σε παραπήγματα και με την επαιτεία δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες διαβίωσης,
  Β) αυτούς που έχουν βιοποριστικό επάγγελμα και έχουν ενταχθεί στην κοινωνία και
  Γ) αυτούς που δεν εργάζονται, έχουν μεγάλη ακίνητη και κινητή περιουσία, πολυτελή αυτοκίνητα και υψηλή οικονομική κατάσταση λόγω της αποδεδειγμένης εμπλοκής τους σε κακουργηματικές πράξεις (όπως εμπορία ναρκωτικών), και οι οποίοι προσπαθούν να γκετοποιήσουν τις περιοχές τους με άσκοπους πυροβολισμούς, ηχορύπανση και γενικότερες διαταράξεις στην καθημερινότητα.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο όρος «Ευπαθής ομάδα» πρέπει να αφορά όσους πραγματικά έχουν αποδεδειγμένα σοβαρό πρόβλημα διαβίωσης και παράλληλα επιθυμούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως «ομπρέλα προστασίας» όλων όσων ανήκουν σε μία ομάδα, χωρίς να εξετάζεται η οικονομική τους κατάσταση, η ακίνητη περιουσία, οι καθ’ έξιν παράνομες πράξεις τους, η εγκληματική τους συμπεριφορά κλπ.
  Προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα, οι αρμόδιοι φορείς/ υπουργεία πρέπει άμεσα να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες , όπως:
  1. Η δια ζώσης απογραφή και καταγραφή της πληθυσμιακής και γεωγραφικής κατανομής, αφού πρώτα προηγηθεί πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωση σε όλες τις περιοχές που κατοικούν (καταυλισμοί ή σπίτια). Σχέδιο της ενσωμάτωσης των μειονοτήτων δια της διασποράς τους, σε μικρές ομάδες, σε τοπικές κοινωνίες.
  2. Η αναζήτηση τρόπου και μεθόδων για την υποχρεωτική δήλωση των γεννήσεων στα ληξιαρχεία ή στα δημοτολόγια.
  3. Η καταγραφή και η απόδοση ΑΜΚΑ σε όλους τους ΡΟΜΑ με τη συνδρομή των Δήμων σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων.
  4.Η πλήρης καταγραφή σε πληροφοριακό σύστημα των ατομικών στοιχείων των περιφερόμενων ΡΟΜΑ και άλλων μειονοτήτων (ΑΔΤ, Οικογενειακή κατάσταση) και η διασταύρωση τους, προκειμένου να παρακολουθείται η όποια μεταβολή αυτών, όπως η κινητικότητα μεταξύ των Δήμων της χώρας ή μεταξύ γειτονικών χωρών.
  4. Η απόδοση ΑΦΜ προκειμένου να γίνεται διασταύρωση φορολογικών δηλώσεων, περιουσιακής κατάστασης, τραπεζικών λογαριασμών, αυτοκινήτων και γενικότερα την προέλευση απόκτησης των .
  5. Η έκδοση τραπεζικού λογαριασμού σε όλους τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, μετά από τον έλεγχο του δικαιώματος λήψης του επιδόματος και με την εφαρμογή περιοδικών ελέγχων για την χορήγηση αυτών.
  6. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των παιδιών και η χορήγηση επιδόματος με το πέρας της εκπαιδευτικής περιόδου και μόνο μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων.
  7. Η αναζήτηση, η καταγραφή και η στήριξη των πραγματικά ασθενών, με χαμηλό βιοτικό και οικονομικό επίπεδο ώστε να μην επωφελούνται άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία οικονομική ανάγκη από επιδόματα και παροχές.
  8. Η πρόταση για παροχή στέγασης από τους Δήμους είναι ένα μέτρο που θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης με την προϋπόθεση όμως ότι το έργο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από όλους τους Δήμους της Επικράτειας και όχι αποκλειστικά από εκείνους στους οποίους ήδη διαμένουν οι ΡΟΜΑ. Η ενσωμάτωση των μειονοτήτων δια της διασποράς τους, σε μικρές ομάδες, σε τοπικές κοινωνίες ίσως είναι πιο αποτελεσματική.
  9. Υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών έως και 18 χρονών, υποχρεωτική συμμετοχή των νέων, χωρίς να είναι τελειόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε επαγγελματικά προγράμματα βοηθών του ΟΑΕΔ κλπ
  Το σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την παρακολούθηση, την ίση μεταχείριση και την χορήγηση προνομίων και δικαιωμάτων παράλληλα όμως με την ισονομία, τη νομιμότητα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν και πρέπει να αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
  Η αποτελεσματικότητα της δράσης εξαρτάται από την συνολική προσπάθεια των εμπλεκόμενων φορέων, των συναρμόδιων υπουργείων, όπως Εργασίας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη αλλά και από τη επιθυμία και αποδοχή των ιδίων των ΡΟΜΑ για κοινωνική ένταξη.
  Ευχή όλων είναι η κοινωνικοοικονομική ένταξη των Ελλήνων ΡΟΜΑ με αλληλοσεβασμό, στη βάση της ισότιμης και αποτελεσματικής άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη ελληνική νομοθεσία.
  Συγχαρητήρια και Καλή επιτυχία !!

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:39 | Κελαδίτη Αναστασία

  Μπράβο για τη νέα ΕΣΚΕ! Ονομάζομαι Κελαϊδίτη Αναστασία και εργάζομαι χρόνια στο πεδίο. Είμαι Παιδαγωγός σε Παράρτημα Ρομά.
  Είναι τόσο σαφές ότι ο στόχος είναι η κοινωνική ένταξη των Ρομά. Το σημαντικό είναι ότι ενισχύει την πρόσβαση και παραμονή στην εκπαίδευση με συμπληρωματικά μαθησιακά κίνητρα. Όλοι γνωρίζουμε το τεράστιο πρόβλημα της σχολικής διαρροής.
  Επίσης η ΕΣΚΕ δίνει έμφαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την κατάλληλη υποδοχή των μαθητών από τις σχολικές μονάδες.
  Στο ότι κάθε παιδί Ρομά πρέπει να έχει πρόσβαση σε προσχολική αγωγή και υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση. Και κάθε Ρομά πρέπει να υποστηρίζεται για να αποκτά επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και ανώτατη εκπαίδευση.
  Μπράβο.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:19 | ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΝΤΖΑΣ

  Με χαρά και μεγάλη αγωνία, χαιρετίζω την ΕΣΚΕ ΡΟΜΑ 2021-2030 στην οποία ορθώς δόθηκε παράταση στη διαδικασία διαβούλευσης. Αποτελεί γεγονός ότι η Νέα αυτή Στρατηγική, συμβαδίζοντας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δεν εξειδικεύει τις δράσεις της μόνο για τους Έλληνες Ρομά, αλλά και σε άλλες Ε.Κ.Ο. (Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες). Αυτό από την μια προβληματίζει την Κοινότητα των Ελλήνων Ρομά, από την άλλη όμως, μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει υπέρ μας. Για να γίνει αυτό απαιτείται μια περαιτέρω εξειδίκευση και εστίαση στην λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά στη χώρα μας. Η επιτυχία αυτού του προγράμματος θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και για τις υπόλοιπες Ε.Κ.Ο. που χρίζουν βοήθειας. Θεωρώντας δεδομένο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι δυνητικά ωφελούμενοι στοχεύουμε σε μια αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του νέου δεκαετούς σχεδίου πιστεύω πως πρέπει να γίνουν τα εξής :
  1. Ενεργότερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή της κοινότητας των Ρομά,
  1.1. Αυτό μπορεί και πρέπει να διασφαλιστεί με την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των Ρομά, μέσω του μοναδικού Τριτοβάθμιου και νόμιμου αντιπροσωπευτικού Οργάνου εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά, της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ
  1.2. Είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί θεσμικά το Τριτοβάθμιο Όργανο ώστε να αποτελέσει τον επίσημο συνομιλητή της Πολιτείας.

  2. Δημιουργία Εθνικής Εμβέλειας Παρατηρητήριου Ρομά.
  2.1. Ένα κεντρικό Παρατηρητήριο Ρομά δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως όργανο του κράτους.
  2.2. Σε κάθε μια από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας, πρέπει να δημιουργηθούν δεκατρία τοπικά παρατηρητήρια τα οποία θα υπάγονται στο Κεντρικό Παρατηρητήριο.
  2.3. Μα αξιοποιηθεί η εμπειρία του Παρατηρητηρίου Συνηγορίας και Προάσπισης Ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά και όσων συμμετείχαν με επιτυχία σε αυτό.

  3. Να αξιοποιηθούν τα ήδη επιτυχημένα μοντέλα ένταξης Ρομά, όπως αυτό του «Φάρου του Κόσμου» στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.
  3.1. Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ μετά από την πενταετή καθημερινή της δράση έκρινε ότι το αποτελεσματικότερο μοντέλο ένταξη των Ρομά είναι αυτό και πρέπει να υιοθετηθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου διαβιούν Έλληνες Ρομά.
  3.2. Να συμβάλει η επίσημη πολιτεία σε τέτοιες οριζόντιες και κάθετες συνεργασίες οι οποίες θα φέρουν άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

  4. Να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των Ελλήνων Ρομά.
  4.1. Η Επιτροπή Παιδείας της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ στην οποία συμμετέχω ως Αντιπρόεδρος έχει καταθέσει ξεκάθαρο και ολιστικό πλάνο για τον σταδιακό εγγραματισμό όλων των ανηλίκων και ενηλίκων Ρομά.
  4.2. Να αξιοποιηθεί η πολυετής εμπειρία των δασκάλων & καθηγητών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παιδείας της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ και να ενταχθεί μέρος του σχεδίου, «ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ.ΡΟΜΝΕΣ ΚΑΙ ΡΟΜΑ, ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!», στην ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030. Το εν λόγω σχέδιο είναι προσβάσιμο σε όλους στο link https://ellanpasse.com/?s=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE+%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82

  5. Τελευταίο, αλλά όχι ελάσσων είναι οι δράσεις που αφορούν τα φαινόμενα καταπολέμησης του αντιτσιγγανισμού.
  5.1. Ο θάνατος του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη και της 8χρονης Όλγας ανέδειξαν ένα κύμα φαινομένων ρατσιστικής ρητορικής από ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας στο διαδίκτυο.
  5.2. Είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης (opinion leaders) της κοινωνίας μας, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες με δημόσιο λόγο ώστε να ευαισθητοποιηθεί η ευρύτερη ελληνική κοινωνία στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοινωνικών ομαδών που βρίσκονται σε καθεστώς ευαλωτότητας, όπως οι Έλληνες Ρομά.
  5.3. Αυτή η εκπαίδευση πρέπει να γίνει μέσω καμπάνιας ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στην οποία θα συμμετέχουν ενεργά τα καλά παραδείγματα της Κοινωνίας των Ρομά, επιστήμονες, καλλιτέχνες κλπ. υπό την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
  5.4. Υποθέσεων.

  Κλείνω με την ευχή η ΕΣΚΕ ΡΟΜΆ 2021-2030 να βάλει τον θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο θα στηριχθεί αι θα ολοκληρωθεί η ολιστική ένταξη των Ελλήνων Ρομά σε τέτοιο βαθμό ώστε τα επόμενα χρόνια να μην υπάρχουν νέες Εθνικές Στρατηγικές για τους Ρομά, παρά μόνο μικρότερα σχέδια που θα καλύπτουν κάποια τυχόν μικρά κενά. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες.

  Ιωάννης Κ. Μάντζας
  ‘Έλληνας Ρομ
  Πολιτικός Επιστήμονας & Μεταπτυχιακός Φοιτητής
  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:23 | Τριαντος Γεώργιος

  Για να πετύχει οποιοδήποτε σχέδιο χρειάζεται να διασφαλίζει συνέργια και
  συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και της τοπικής κοινωνίας.
  Απαιτείται ένα εξειδικευμένο σχέδιο βάσει των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και
  την εξατομικευμένη προσέγγιση, με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Βαρύτητα
  θα πρέπει να δοθεί στη στεγαστική επίλυση των Ρομά, για να μπορεί να
  προχωρήσει η κοινωνική και οικονομική ένταξή τους. Θα πρέπει να δοθούν
  κίνητρα για να γίνει ελκυστική η ενοικίαση κατοικιών και να
  διασφαλίζεται η περιουσία του ιδιοκτήτη. Επίσης, η εκπαίδευση και η
  εύρεση εργασίας πρέπει να εξασφαλιστεί για τους Ρομά, με όλες τις
  ελλείψεις που μέχρι σήμερα τους διακρίνουν. Και αυτό θα επιτευχθεί με
  εξειδικευμένη σχεδίαση βάσει των πραγματικών αναγκών τους. Τα
  Παραρτήματα Ρομά πρέπει να ενισχυθούν και με άλλες ειδικότητες για να
  μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη στο πληθυσμό. Τέλος, αλλά
  εξίσου σημαντική, είναι η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, που
  τουλάχιστον γα το Δήμο Ρόδου, μόνο αρνητικές επιπτώσεις δέχεται από τη
  συγκεκριμένη ομάδα. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη καμπάνια υπέρ του
  σεβασμού στη διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα και οι ίδιοι οι Ρομά να
  κατανοήσουν ότι δεν έχουν μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.

  Τριάντος Γεώργιος – Ευθύμιος
  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ρόδου

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:21 | Πέτρος Διαμάντης – Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης

  Κατά κοινή ομολογία, τα τελευταία 2 χρόνια μπορούμε και μιλάμε για στρατηγική στο μείζον θέμα των Ρομά. Ως περιθωριοποιημένη ευάλωτη κοινωνική ομάδα, χρήζει και αυτή τη στιγμή τυγχάνει, της δομημένης, εμπεριστατωμένης και πολυδιάστατης παρέμβασης. Συγχαρητήρια στους ιθύνοντες. Έχω την τιμή να εξυπηρετώ του κατοίκους Ρομά του Δήμου Κατερίνης, ως Προϊστάμενος Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνοιας και για πρώτη φορά συναντώ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα την αρωγή της πολιτείας σε ένα θέμα που δεν το άγγιζε κανείς.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:19 | Τίγκα Ρωξάνη

  Είμαι Σύμβουλος Απασχόλησης για τους Ρομά και με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση διάβασα τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
  Η προώθηση και η πρόσβαση στην απασχόληση θα έρθει μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και o ΠΥΛΩΝΑΣ ΙV «Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή» είναι έτσι δομημένος ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
  Πρέπει να οδηγηθούμε στη νόμιμη αυτοαπασχόληση όλων των Ρομά και η έκδοση αδειών για λαϊκές αγορές είναι μια λύση.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:14 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΟΥΣΝΗ

  Επιμονή στις αλλαγές και ουσιαστική αλλαγή στον τομέα της στέγασης. Φιλότιμη προσπάθεια.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:35 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ

  Η νέα εθνική στρατηγική δίνει βήμα για την ενσωμάτωση των παιδιών στα σχολεία. Βέβαια θα βοηθούσε περισσότερο η αύξηση της παράλληλης στήριξης σε μαθητές Ρομά αλλά και οι εκπαιδευτικοί να έχουν γνώσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητές τους στην κατανόηση και στην ουσιαστική συμπερίληψη.
  Πάντως φαίνεται ότι έχει γίνει πολύ καλή και προσεκτική δουλειά. Θερμά συγχαρητήρια.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:50 | Παναγιωτα

  Ένα πολύ σημαντικό μέτρο στην Εθνική στρατηγική είναι η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των Ρομά σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Μόνο με την εμπλοκή και των ίδιων μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα αφού και οι Ρομά θα καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και ο κρατικός μηχανισμός μπορεί να τους ενσωματώσει ευκολότερα γνωρίζοντάς τους. Καιρός για αλλαγές.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:34 | Μανώλης Βιλανάκης

  Δυστυχώς η ελλάν πασσε δεν εκπροσωπεί όπως θα έπρεπε το σύνολο των Ρομά. Στον covid αυτοί που μας βοήθησαν ήταν η κυβέρνηση και όχι η ελλάν πασσέ.

  Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας ώστε οι ρομά να έχουμε φορείς που να διεκδικούν για εμάς.

  Την μεγαλύτερη ευθύνη για τις συνθήκες διαβίωσης των ρομά την έχουν οι δημάρχοι οι οποίοι είναι αδιάφοροι και εναντίων μας και μας θυμούνται μόνο για ψήφους στις εκλογές.

  Ελπίζουμε η νέα εθνική στρατηγική να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και διαβίωσης των ελλήνων Ρομά, αλλά πρώτα εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να αποφασίσουμε ως ρομά να στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και να μην τα παντρεύουμε.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΪΔΑ

  Η εθνική στρατηγική εκτός από προτάσεις έχει και τρόπους παρακολούθησης επίτευξης των στόχων. Αυτό είναι το σημαντικό γιατί μόνο η θεωρία δε φτάνει. Μπράβο!!

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 14:44 | Γεώργιος

  Επιτέλους μια σωστή και πολύπλευρη ανάπτυξη όλων των σημαντικών παραγόντων για μια ουσιαστική ένταξη των Ρομά. Πολύ αξιόλογη προσπάθεια.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 13:14 | Μαρτζέλος Κατσαρής

  Οι Ρομά είναι Έλληνες πολίτες και πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από την ελληνική έννομη τάξη σε ίση βάση με το γενικό πληθυσμό. Σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, η οποία συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Είναι ένα καθοριστικό βήμα, που συμβάλλει ουσιωδώς στην μείωση της σχολικής διαρροής, στην ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό και στη συνακόλουθη επαγγελματική τους ενσωμάτωση. Αποτελεί ένα συνεκτικό κείμενο, στο οποίο αποτυπώνονται οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την καθολική κοινωνική συμπερίληψη των Ρομά στις σχεδιαζόμενες πολιτικές και δράσεις της Κυβέρνησης.

  Συγχαρητήρια για τη σοβαρή και ολοκληρωμένη προσέγγιση που παρουσιάζει η νέα στρατηγική για τους Ρομά καθώς και την ευρεία διαβούλευση στην οποία έχει βασιστεί με τη συμμετοχή των Ρομά και πληθώρα φορέων.για πρώτη φορά αποκτήσαμε φωνή ως Ρομά στην διαβούλευση. Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 13:52 | Άννα Δεληγιάννη

  Η νέα Εθνική στρατηγική έχει προβεί σε τρόπους για πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά. Μόνο με την ενσωμάτωσή τους μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Ο πυλώνας της εκπαίδευσης αλλά και τα μέτρα που έχουν παρθεί σε αυτόν τον τομέα βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και οι καινοτομίες που γίνονται τόσο στον τομέα της υγείας όσο και της στέγασης. Μπράβο!

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 13:38 | Αντώνης

  Μόνο με την εκπαίδευση μπορούν να γυρίσουν σελίδα και να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Πολύ καλή η προσπάθεια! Μπράβο στην Κυβέρνηση

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 13:18 | Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότης – iED

  To Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας έπειτα από προσεκτική μελέτη της νέας ΕΣΚΕ χαιρετίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα κ. Σταμάτη καθώς και το σύνολο των εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας που εργάστηκαν στη νέα ΕΣΚΕ για τους Ρομά.

  Η πληθυσμιακή αυτή ομάδα, βρίσκεται στο περιθώριο για πάρα πολλά χρόνια και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που για πρώτη φορά η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής που αφορά την ενταξή τους περιλαμβανε πολλές οργανώσεις Ρομά αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών έχοντας μια bottom up προσέγγιση.

  Η νέα ΕΣΚΕ περιλαμβάνει επίσης μια αναλυτική καταγραφή των αναγκών των Ρομά σε στρατηγικούς τομείς, η οποία προέκυψε από έρευνα η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για την κατάσταση των Ρομά σε εθνικό επίπεδο.

  Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε με τους διάφορους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να συμβάλλουμε στην ένταξη της ευαίσθητης αυτής πληθυσμιακής ομάδας.

  Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όλες τις ενεργειές σας.

  Με εκτίμηση,
  Αναστασία Οικονομούλα
  Εργαζόμενη στο πεδίο Νεολαίας
  Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 13:41 | ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ

  Δεδομένου ότι η κατάσταση των ανθρώπων μας Ρομά έχει βελτιωθεί ελάχιστα εδώ και αρκετά χρόνια καθώς βλέπουμε ότι εφαρμόζονται διάφορες στρατηγικές, χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα πράγμα που σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Θεωρώ πως πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν η ευαλωτότητα της κοινωνικής ομάδας Ελλήνων Ρομά και θα πρέπει να αναλάβετε με συντονισμένο τρόπο και ηθική συλλογικότητα τις δράσεις εκείνες που θα αλλάξουν την ζωή των μελών της ομάδας αυτής. Πιστεύω σαφώς ότι πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φορείς και τους συλλόγους που δεν μένουν σιωπηροί παρατηρητές να συνδράμουν ενεργά όπως η πανελλαδική συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, η οποία μέσα από συνεργασίες προσπαθεί να εξαντλήσει όλες τις πιθανές δράσεις που θα μπορέσουν να παρέχουν στις κοινότητες των Ελλήνων Ρομά τις ικανοποιητικές συνθήκες ζωής. Εύχομαι η ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 να εξασφαλίσει την μη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ισχύουν στην πράξη όπως αυτό της παιδείας, της δωρεάν πρόσβασης σε δομές υγείας, της καλύτερης συνθήκης διαβίωσης, το δικαίωμα στην παιδική ηλικία, καθολικά δικαιώματα που πρέπει να διασφαλίζονται στο πλαίσιο των σύγχρονων πιέσεων και μεταβολών που υφίσταται η κοινωνία σήμερα.

  Χαρούλα Καλαιτζίδη
  Φοιτήτρια Επιστημόνων της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστήμιο Πατρών.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 13:14 | Εμμανουήλ

  Θεωρώ το ότι δημιουργούνται κατοικίες και γίνεται προσπάθεια να μειωθούν οι καταυλισμοί που μπορεί να γίνουν εστίες μόλυνσης ειναι πολυ σημαντικό.