1ο ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – 1.1 Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση των υποδομών του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την προμήθεια Συστήματος Βάσεων Δεδομένων, που θα αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος της υφιστάμενης υποδομής αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Με την εν λόγω προμήθεια αναμένεται να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και άρτια λειτουργία πλήθους εφαρμογών που τηρούνται στο Πληροφοριακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας για την επόμενη δεκαετία.
Η προμήθεια του Συστήματος Βάσεων Δεδομένων στοχεύει σε:
• υψηλή επεξεργαστική ισχύ και διαθεσιμότητα,
• μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης δεδομένων,
• υψηλή αποκρισιμότητα,
• ασφάλεια των τηρούμενων δεδομένων και
• ταχεία λήψη αντιγράφων ασφαλείας.
Η χρήση του Συστήματος θα δώσει τη δυνατότητα καταχώρησης και διαχείρισης κρίσιμων πληροφοριών (κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, αποτυπώματα, έγγραφα) υποστηρίζοντας το σύνολο των χρηστών της Ελληνικής Αστυνομίας. Επιπλέον, θα δώσει τη δυνατότητα υλοποίησης πολύπλοκων στατιστικών αναφορών, που είναι δύσκολο να υλοποιηθούν στην υφιστάμενη υποδομή.
Το νέο Σύστημα που αναμένεται να προμηθευτεί η Ελληνική Αστυνομία θα πρέπει να καλύπτει τις υπάρχουσες επιχειρησιακές ανάγκες και το σύνολο της παρεχόμενης λειτουργικότητας των υφιστάμενων συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, όπως για παράδειγμα αποθήκευση δεδομένων, φωνητικοποίηση δεδομένων, άντληση στατιστικών στοιχείων, λήψη αντιγράφων ασφαλείας και διασύνδεση με τρίτα συστήματα. Για το σκοπό αυτό, το Σύστημα θα αποτελείται από όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό (υλικό, λογισμικό, άδειες χρήσης, υπηρεσίες) αφενός προς εξυπηρέτησης των υφιστάμενων αναγκών και αφετέρου για την υποστήριξη επαυξημένου φόρτου κατά 30%, καθώς και τη δυνατότητα προσθήκης νέων διασυνδέσεων.

 • Παρακάτω ακολουθούν οι παρατηρήσεις μας:

  Προδιαγραφη 2.5 :
  Δεν υφίσταται η έννοια hot spare σε τροφοδοτικά και ανεμιστήρες.
  Παρακαλώ να επαναδιατυπωθεί ως «hot swap και hot spare σε επίπεδο δίσκων, hot swap και redundant σε επίπεδο τροφοδοτικών και ανεμιστήρων».

  Προδιαγραφη 4.10 :
  Πρέπει να γνωστοποιηθούν τα επί μέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων εξυπηρετητών για να προταθεί σύστημα με 30% καλύτερη επεξεργαστική απόδοση βάσει SPECint.

  Προδιαγραφη 6.10 :
  Να γίνει προαιρετικό, καθώς δε μπορεί να διασφαλιστεί από το εργοστάσιο.

  Προδιαγραφη 7.2 :
  Παρακαλώ να διευκρινιστεί το 10G: Base-T ή SFP+?

  Προδιαγραφη 1.17.6 έως και 1.17.9 :
  Να διευκρινιστεί αν απαιτείται να προσφερθούν τα παραπάνω ή απλά να υπάρχει η δυνατότητα (μελλοντικής) υποστήριξης.

  Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις και προχωρήσετε σε τυχόν αλλαγές.

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:51 | Ιωάννης Ορσάρης

  Γενική παρατήρηση είναι ότι τo έργο είναι υποκοστολογημένο.

 • 17 Αυγούστου 2016, 08:05 | elas16082016

  ok

 • 17 Αυγούστου 2016, 07:39 | test

  Δοκιμή ΕΚΔΔΑ