Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Αθήνα,  30 Αυγούστου 2016

ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Συστήματος Βάσεων Δεδομένων».

Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης για τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου «Σύστημα Βάσεων Δεδομένων» επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συμμετείχαν στην εν λόγω διαδικασία.

Τα σχόλια που έχουν υποβληθεί ήδη μελετώνται προκειμένου αξιοποιηθούν άμεσα για την οριστική διαμόρφωση των προδιαγραφών. Οι γνώμες και οι απόψεις όλων ανεξαιρέτως είναι σεβαστές και αναγκαίες για να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του τελικού Τεύχους.

Ο ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Βάσεων Δεδομένων

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             Αθήνα,  16 Αυγούστου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση

 

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Συστήματος Βάσεων Δεδομένων.»

            Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας Συστήματος Βάσεων Δεδομένων». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).

            Η Υπηρεσία μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το Σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.

            Υπεύθυνοι για το σχολιασμό της διαδικασίας της διαβούλευσης ορίζονται οι Αξιωματικοί της Υπηρεσίας μας: Α/Β’ (Ε.Κ.) Γιωτόπουλος Βασίλειος, τηλ. 2106988445, Α/Β’ (Ε.Κ.) Καστανίδου Ευθυμία, τηλ. 2106988336 και Α/Β’ (Ε.Κ.) Δρόσου Μαρίνα, τηλ. 2106988343, email: informatics.deppolice.gr.

            Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 29-8-2016.

Ο ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής