Γ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΟΝΣΟΛΑ)

1. Αποσκοπεί στην συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των δεδομένων εισροών, εκροών και αποθεμάτων και στην κατάλληλη διεπαφή με τον χρήστη.

2. Αποτελείται από κατάλληλο υλισμικό και λογισμικό, εγκατεστημένο είτε σε επί τούτου διατιθέμενη αυτόνομη μονάδα ή σε συνήθη Η/Υ.

3. Λειτουργίες

α) Υπολογίζει τον όγκο καυσίμου εντός της δεξαμενής από τα δεδομένα στάθμης στην τρέχουσα θερμοκρασία

β) Ανάγει τον παραπάνω όγκο σε θερμοκρασία 15οC

γ) Παρακολουθεί και καταγράφει τις εκροές, σε μεμονωμένη και αθροιστική βάση, ανά ακροσωλήνιο και είδος καυσίμου στην τρέχουσα θερμοκρασία, καθώς και σε θερμοκρασία 15οC, διατηρώντας τα στοιχεία αυτά σε άσβεστη και απροσπέλαστη από τον χρήστη μνήμη.

δ) Υπολογίζει για κάθε πραγματοποιούμενη εκροή μέσω των ακροσωληνίων το τρέχον ισοζύγιο καυσίμου ανά δεξαμενή και παρουσιάζει/καταγράφει τυχόν αποκλίσεις στην τρέχουσα θερμοκρασία καθώς και σε θερμοκρασία 15οC.

ε) Εκδίδει λογιστικές αναφορές (κλείσιμο βάρδιας, κλείσιμο ημέρας, ισοζύγιο αποθεμάτων κλπ.). Στις αναφορές αυτές, εμφανίζονται οπωσδήποτε οι τυχόν διαφορές μεταξύ πωληθεισών ποσοτήτων και αντίστοιχων μειώσεων ποσοτήτων στις δεξαμενές, σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστιαία βάση. Οι εν λόγω διαφορές εμφανίζονται και σε θερμοκρασία αναγωγής 15οC.

στ) Προσφέρει δυνατότητες γραφικής απεικόνισης της εκάστοτε λειτουργικής κατάστασης του πρατηρίου (απεικόνιση ακροσωληνίων και λειτουργίας αυτών, αποθεμάτων δεξαμενών, κλπ). Διαθέτει επίσης τη δυνατότητα παροχής οπτικών και ηχητικών προειδοποιητικών σημάτων (alarms) και εκ του μακρόθεν χειρισμού των εγκαταστάσεων καυσίμου.

 • 19 Φεβρουαρίου 2010, 21:29 | SS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η αναγωγή των εκροών σε θερμοκρασία 15 βαθμών κελσίου πώς θα γίνει; Οι αντλίες καυσίμων που λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια δεν διαθέτουν θερμόμετρο μέτρησης της θερμοκρασίας του καυσίμου. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε παραδοχή γίνει για την θερμοκρασία του καυσίμου που πωλείται θα εισάγει σφάλμα στον υπολογισμό του όγκου πώλησης.

  Είναι παράδοξη η επιμέλεια στην υιοθέτηση προδιαγραφών μέτρησης θερμοκρασίας και στάθμης στις δεξαμενές και η μή μέτρηση της θερμοκρασίας κατά την πώληση.

  Η Ελλάδα είναι – το γνωρίζουμε όλοι – αρκετά θερμή χώρα και, ειδικά κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, οι σωλήνες παροχής καυσίμου από τις δεξαμενές στις αντλίες θερμαίνονται από το καυτό τσιμέντο του πρατηρίου. Ειδικά αν οι αντλίες και οι σωληνώσεις δεν βρίσκονται στο σύνολό τους κάτω από το σκέπαστρο.

  Οτι παραδοχή και αν κάνει κανείς, αν δεν γίνει μέτρηση της θερμοκρασίας κατά την πώληση, θα προκαλούνται ανεξήγητα πλεονάσματα στο πρατήριο (καθώς η μέτρηση του καυσίμου στις δεξαμενές θα είναι ακριβής ενώ το καύσιμο θα πωλείται θερμότερο από τις αντλίες).