Δ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΙΚ/ΓΓΠΣ

Αποσκοπεί στην μετάδοση στην ΓΓΠΣ όλων των στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την διαφάνεια και τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Συγκεκριμένα

α) Αποστέλλει αυτόματα τις κινήσεις πωλήσεων καυσίμου σε πραγματικό χρόνο (on-line).

β) Αποστέλλει αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα του συστήματος εισροών/ογκομέτρησης όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα).

γ) Αποστέλλει αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα από τους συνολικούς μετρητές (totalizers) των αντλιών ή/και του ελεγκτή όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα).

δ) Αποστέλλει αυτόματα τα συμβάντα ανεφοδιασμού του πρατηρίου όπως αυτά εντοπίζονται από το σύστημα εισροών (ογκομετρικό).

ε) Αποστέλλει αυτόματα τα συμβάντα βλαβών όπως αυτά εντοπίζονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα).

στ) Αποστέλλει αυτόματα τα συμβάντα αλλαγής τιμών όπως αυτά αποστέλλονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα).

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μόνιμη σύνδεση ADSL και πρότυπα λογισμικού που θα καθοριστούν με μεταγενέστερη απόφαση.

 • 8 Μαρτίου 2010, 16:01 | Χαραλαμπος Καραμπελας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΙΚ/ΓΓΠΣ
  μέσω συγκέντρωσης και μετάδοσης των δεδομένων εισροών-εκροών από την κεντρική μονάδα (κονσόλα).

  Είναι κοινή, πλέον, η πεποίθηση ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την Εποπτική Αρχή, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού.

  Ειδικότερα στον τομέα διακίνησης καυσίμων, οι απώλειες δημοσίων εσόδων είναι πραγματικά τεράστιες. Έτσι, το μέτρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των καυσίμων κρίνεται ως Εθνικώς αναγκαίο.

  Προκειμένου να μην επαναληφθούν οι γνωστές «αστοχίες» του παρελθόντος (όπου λογισμικά παραδόθηκαν χωρίς να λειτουργούν), προτείνεται η μετάδοση των δεδομένων εισροών-εκροών από την κεντρική μονάδα (κονσόλα) σε Κεντρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) να γίνει με την μέθοδο παροχής υπηρεσίας (outsourcing).

  Η προτεινόμενη υπηρεσία πρέπει να διασφαλίζει την μη πλαστότητα των δεδομένων και συγκεκριμένα:
  1. Πρέπει να εξασφαλίζεται με απόλυτα ασφαλή και απαραβίαστο τρόπο η ροή δεδομένων από όλα τα σημεία συγκέντρωσης δεδομένων στα κεντρικά συστήματα αδιάλειπτα και σε πραγματικό χρόνο.
  2. Πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργία του συστήματος σε Πανελλαδικό επίπεδο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος τόσο για το Δημόσιο όσο και για τους χρήστες της υπηρεσίας (πρατηριούχους, εταιρείες εμπορίας καυσίμων, διυλιστήρια και τελωνεία) με κάλυψη μέχρι και του τελευταίου πρατηρίου στην πιο απόμακρη γωνιά της χώρας.
  3. .Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα κανάλια μεταφοράς της πληροφορίας διαθέτουν αποδεδειγμένα εγγυημένη χωρητικότητα για να ανταπεξέλθουν σε τεράστιο όγκο ημερήσιων συναλλαγών
  4. Πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής και ένταξής της στο ήδη υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να επηρεάζει καθόλου τις υφιστάμενες διαδικασίες έκδοσης των φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ.

  Από το σύνολο των διαθέσιμων φορέων μεταφοράς των φορολογικών δεδομένων επιστημονικές έρευνες έχουν αναδείξει τη χρήση sms μέσω δικτύου GSM ως τη ΒΕΛΤΙΣΤΗ τεχνο-οικονομικά λύση, διότι ο συνδυασμός αυτός προσφέρει τα παρακάτω ΜΟΝΑΔΙΚΑ ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:
  1. Μεταδίδει μόνο τα κρίσιμα δεδομένα οικονομικού ενδιαφέροντος (πχ στάθμες δεξαμενών, δεδομένα αποδείξεων λιανικής πώλησης, στοιχεία διακίνησης καυσίμων, κτλ), διασφαλίζοντας το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας.
  2. Χρησιμοποιεί ένα απόλυτα απαραβίαστο και ασφαλή φορέα μεταφοράς δεδομένων, δηλαδή το sms.
  3. Επιτρέπει την μετάδοση δεδομένων σε συνθήκες «πραγματικού χρόνου», δηλαδή τη στιγμή «γένεσης» της συναλλαγής.
  4. Διαθέτει ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ εγγυημένη χωρητικότητα να ανταπεξέλθει σε τεράστιο όγκο συναλλαγών (την Πρωτοχρονιά του 2009 διεκπεραιώθηκαν σε μία μόνον ημέρα πάνω από 63 εκ. SMS, ενώ την τελευταία εβδομάδα του 2008 στάλθηκαν περισσότερα από 311 εκ. SMS).
  5. Επιτρέπει την άμεση εφαρμογή σε Πανελλαδική κλίμακα χωρίς απαιτήσεις σε ακριβό εξοπλισμό, διότι χρησιμοποιεί sms μέσω GSM (Πανελλαδική κάλυψη GSM > 99,9%).
  Για την υλοποίηση της προτεινόμενης υπηρεσίας:
  • Εγκαθίστανται ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές (παρόμοιες με ένα απλό κινητό τηλέφωνο ειδικού τύπου) σε κάθε σημείο διακίνησης και πώλησης καυσίμου (από τα διυλιστήρια και τελωνεία, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, μέχρι τους πρατηριούχους στις βενζιναντλίες, πετρέλαιο θέρμανσης, κτλ – όπου ήδη υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με αυτούς).
  • Για κάθε διακίνηση-πώληση καυσίμου εκδίδεται η σχετική ΑΠΟΔΕΙΞΗ.
  • Οι ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές αποστέλλουν την πληροφορία αυτή στη κεντρική βάση δεδομένων του Υπουργείου με γραπτό μήνυμα μέσω δικτύου GSM, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας sms, με κρυπτογραφημένο τρόπο (μέγιστη ασφάλεια, απλότητα τεχνολογίας, άμεση εφαρμοσιμότητα σε όλη την Ελλάδα).
  • H κεντρική βάση δεδομένων παρέχει, on-line, στα ενδιαφερόμενα Υπουργεία όλη την συσσωρεμένη ηλεκτρονική πληροφορία των συναλλαγών, σε μορφή που μπορεί ΑΜΕΣΑ να ενσωματωθεί με τα υπάρχοντα συστήματα και να αξιοποιηθεί.

  Παράλληλα, η προτεινόμενη υπηρεσία εφαρμοζόμενη στον τομέα της διανομής πετρελαίου θέρμανσης, προσφέρει την ON-LINE λύση στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης με τα εξής 4 απλά βήματα:
  1. Ο καταναλωτής-υπεύθυνος του ακινήτου παρουσιάζεται ΑΠΑΞ στην ΔΟΥ και ζητά να του χορηγηθεί «ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ», υποβάλλοντας μία απλή υπεύθυνη δήλωση με τα εξής τουλάχιστον 3 στοιχεία:
  a. Διεύθυνση ακινήτου.
  b. Επιφάνεια ακινήτου(μ2).
  c. ΑΦΜ ή ΑΔΤ υπευθύνου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
  • Προαιρετικά, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ακινήτου για τις επιστροφές του φόρου.
  2. Κάθε φορά που αγοράζει πετρέλαιο για θέρμανση, δηλώνει τον ώς άνω χορηγηθέντα «ΚΩΔΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ» και ζητά από τον πρατηριούχο-πωλήτή να εκδόσει «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» μέσω του μηχανισμού «i-Tax».
  3. O πρατηριούχος εκδίδει την σχετική «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και αποστέλλει κρυπτογραφημένο SMS με όλα τα στοιχεία στην ΓΓΠΣ (160 χαρακτήρες).
  4. Η ΓΓΠΣ, αφού ελέγξει και διασταυρώσει την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων (ΑΦΜ εκδότη, ΚΩΔΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, κτλ) προβαίνει στις κάτωθι 2 ενέργειες:
  a. Ενημερώνει με SMS τον μηχανισμό i-Tax του πρατηριούχου εκδότη ότι η συναλλαγή έγινε αποδεκτή.
  b. Προαιρετικά, μέσω on-line σύνδεσης με τo διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, πιστώνει τον λογαριασμό του ακινήτου με το ποσόν επιστροφής φόρου.

  Η όλη διαδικασία διαρκεί λιγότερο από μισό λεπτό !!!.

  Η προτεινόμενη υπηρεσία είναι άμεσα υλοποιήσιμη και δεν επιβαρύνει καθόλου τον πρατηριούχο-πωλητή με περιττή γραφειοκρατία. Επίσης δεν απαιτεί κανένα επιπρόσθετο εξοπλισμό ή σύνδεση με Internet ή ιδιαίτερες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τον απλούστατο λόγο ότι επικοινωνεί με το γνωστό σε όλους μας SMS !!! Έτσι μπορεί να εγκατασταθεί άμεσα σε όλη την Ελλάδα και να χρησιμοποιηθεί απρόσκοπτα από όλους τους πρατηριούχους – πωλητές.

  Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  1. Άμεση πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ακινήτου με το ποσό επιστροφής φόρου (Ο λογαριασμός τραπέζης είναι σταθερός και αφορά ΠΑΝΤΑ το ίδιο ακίνητο, απλά αλλάζουν κατά περίπτωση οι εκάστοτε δικαιούχοι – δηλαδή ο «ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ» παραμένει σταθερός και αμετάβλητος, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής ή ιδιοκτήτης (πχ η πολυκατοικία αλλάζει διαχειριστή, η μονοκατοικία πωλείται σε άλλο ιδιοκτήτη, αλλά το ακίνητο έχει ΠΑΝΤΑ τον ίδιο κωδικό).
  2. Εάν η αγορά-πληρωμή γίνει με πιστωτική κάρτα , ο καταναλωτής ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ – η χρέωση της κάρτας συνήθως έρχεται σε 20-30 ημέρες, ενώ η πίστωση της επιστροφής φόρου γίνεται αμέσως !!!
  3. Επιτρέπει πώληση πετρελαίου θέρμανσης με πίστωση (δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας).
  4. Καταργεί την συνεχή προσέλευση-ταλαιπωρία του καταναλωτή στις ΔΟΥ-Τράπεζες (τεράστιο κέρδος σε άνθρωπο-ώρες, ανταγωνιστικότητα).
  5. Διασφαλίζει την ΜΗ-ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ των αποδείξεων θέρμανσης.
  6. Άμεση εφαρμογή-υλοποίηση σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ κλίμακα χωρίς απαιτήσεις σε ακριβό εξοπλισμό.
  7. Αποδεδειγμένα εγγυημένη ικανότητα να ανταπεξέλθει στο φορτίο συναλλαγών.
  8. Άμεση ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των συναλλαγών θέρμανσης ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ και ανάλωση ανθρωπίνων πόρων του Δημόσιου τομέα (ΥΠΟΙΟ, ΥΠΟΙΚ, κτλ).
  9. Όλα τα στοιχεία είναι αυτομάτως διαθέσιμα προς διασταύρωση, εντοπισμό υπερκαταναλώσεων, κτλ.

  Η ιδιαιτερότητα της προτεινόμενης υπηρεσίας σε σχέση με όσα προτείνονται μέχρι σήμερα έγκειται στο ότι επιτυγχάνει την ΑΜΕΣΗ μεταφορά των φορολογικών δεδομένων εν τη γεννέσει τους σε κεντρική βάση δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα:
  • Επιτρέπει την διανομή-διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με ενιαία τιμή.
  • Δεν επιβαρύνει οικονομικά τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος είναι και ο δικαιούχος της έκπτωσης.
  • έχει δυνατότητα εφαρμογής στο σύνολο των επιτηδευματιών σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) χωρίς ουδεμία απαιτούμενη αλλαγή στο υπάρχον οικονομοτεχνικό θεσμικό πλαίσιο, και χωρίς να επιβαρύνει τους πρατηριούχους-πωλητές με επιπρόσθετες διαδικασίες,
  • είναι άμεσα και γρήγορα εφαρμόσιμο, καθώς υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι βασικές υποδομές, ενώ δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, internet, ή ειδικού λογισμικού από τους επιτηδευματίες.
  Είναι προφανής η χρησιμότητα του συστήματος καθώς και η βέβαιη εξυπηρέτηση του Δημόσιου Συμφέροντος και του Πολίτη, μέσω της αξιοποίησής της προτεινόμενης υπηρεσίας.

  Η προτεινομενη υπηρεσία ειναι συμβατή με το εγγεκριμένο Π.Σ.Α.

  Με εκτίμηση

  Χ.Γ.Καράμπελας

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
  i-TAX A.E.

 • 2 Μαρτίου 2010, 18:02 | Βλάσης Μανθογιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Παραθέτω ένα άρθρο που αφορά τις συνήθεις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο λαθρεμπόριο καυσίμων :
  http://www.ekathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_12_27/10/2007_246769

  Παρατηρήσεις:

  Η on-line αποστολή των κινήσεων δεν συνεισφέρει κάτι περισσότερο από την συγκεντρωτική (πχ ημερήσια) αποστολή των κινήσεων. Ίσα – Ίσα μάλλον δημιουργεί πρόβλημα γιατί θα πρέπει να συντηρούνται 8000 ταυτόχρονες συνδέσεις (όσες και τα πρατήρια) και να επεξεργάζονται (?) τα δεδομένα που φτάνουν σε πραγματικό χρόνο (γιατί?) από ένα αρκετά ισχυρό υπολογιστικό σύστημα την στιγμή που ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει και η πρόβλεψη για off-line λειτουργία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι τηλεπικοινωνιακές γραμμές “πέφτουν” και δεν είναι δυνατόν να σταματάει σε αυτή την περίπτωση η λειτουργία του πρατηρίου.

  Οι βλάβες του συστήματος δεν μπορούν να αφορούν το Υπουργείο. Αν το σύστημα παρουσιάσει βλάβη δεν πρέπει να λειτουργεί. Σταματούν οι δοσοληψίες και αναλαμβάνει ο συντηρητής του συστήματος.

  Τα περί ADSL συνδέσεως είναι πολύ αισιόδοξα. Μεγάλος αριθμός πρατηρίων βρίσκεται σε περιοχές που δεν καλύπτονται από ευρυζωνικές συνδέσεις (πχ τα πρατήρια των εθνικών οδών συνήθως έχουν τηλέφωνο μέσω PCM).

  Αν το σύστημα της δεξαμενής αντιμετωπιστεί σαν κλειστό σύστημα (ο αγορονομικός κώδικας το αντιμετωπίζει σαν ανοικτό) τότε οι εισροές – εκροές αρκούν για τον έλεγχο των διακινούμενων ποσοτήτων (το θέμα είναι να ΜΗΝ πουλιέται αμόλυβδη σαν super αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης για πετρέλαιο κίνησης και άλλα τέτοια κόλπα)

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 17:22 | Απλά Μαθηματικά
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  @ SS

  Στην περίπτωση μας ο φόβος φυλάει τα έρημα.
  Ειναι σχετικά απλή άσκηση για τα τζιμάνια της
  πιάτσας να μαγειρέψουν μια ημερήσια αναφορά και
  να φέρουν τα νούμερα σε συμφωνία μεταξύ τους.
  Και είναι πολλά τα λεφτά Άρη.

  Ειναι τελειως διαφορετικης τάξης δυσκολίας και
  κόστους άσκηση να κάνουν το ίδιο σε κάθε πώληση.
  Οπότε ο «θόρυβος» στην περίπτωση μας ειναι πολύ
  χρήσιμος.

  Και όπως είπαμε οι δίσκοι ειναι τσάμπα.

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 15:19 | CWP
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ολα τα transactions της Ελλάδας να σκάσουν, μια γραμμή ADSL τα σηκώνει και περισσεύει κιόλας. Προφανών δεν γωνρίζετα ότι οι Τράπεζες με τα μηχανάκια των πιστωτικών που συνδέονται σε απλή αναλογική dialup, το κάνουν αυτό εκατομύρια φορές τη μέρα, με μπαχατέλες Modem στα 9600Kbps

  Ενα string 1024Βytes που περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα του transaction είναι στην κυριολεξία χασμουριτό, για τις σημερινές γραμμές του ΟΤΕ.

  Εχουμε τις τεχνολογίες που επιτρέπουν να κοπανάνε το server του Υπ.Οικονομικών και να μη καταλαβαίνει Χριστό.

  10 χρόνια πριν με ένα μηχανάκι P2/500 σήκωνα 235.000 συνδέσεις on-the-fly σε 4ΜΒit γραμμή και το μηχάνημα ούτε ίδρωνε.
  Με το σωστό load balancing γίνονται τα πάντα.
  Οπότε δεν υπάρχει πρόβλμα με τον όγκο δεδομένων.
  Ούτε για αστείο λοιπόν δεν τίθεται θέμα δυνατότητων εξυπηρέτησης.

 • 23 Φεβρουαρίου 2010, 10:26 | SS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σχετικά με τον όγκο των δεδομένων αποστολής:

  Πράγματι, τα δεδομένα δεν είναι «ασήκωτα» για ένα μέτρια ισχυρό υπολογιστικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά όμως, από την εμπειρία μου εκτιμώ ότι ο έλεγχος μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός και με σημαντικά λιγότερα δεδομένα. Στην πληροφορική είναι σημαντικό να έχεις την πληροφορία χωρίς περιττό «θόρυβο» καθώς κάτι τέτοιο διευκολύνει τον έλεγχο. Και σαν μηχανικός, έχω την συνήθεια μεταξύ δύο λύσεων να προτιμώ την απλούστερη.

  Εστω ότι αποστέλλονται σε καθημερινή βάση:
  Αποθέματα έναρξης καυσίμων ανά δεξαμενή
  Παραλαβές καυσίμων ανά τύπο καυσίμου και δεξαμενή
  Τα παραστατικά αγοράς καυσίμων
  Πωλήσεις ανά πιστόλι αντλίας με μετρητές έναρξης και λήξης ανά πιστόλι αντλίας
  Αποθέματα δεξαμενών στο τέλος της ημέρας.

  Παράλληλα πρέπει να αποστέλλουν σε πραγματικό χρόνο οι εταιρίες διακίνησης καυσίμου τα παραστατικά καυσίμου που διαθέτουν στην αγορά.

  Με τα στοιχεία αυτά μπορεί να υπολογιστεί απλούστατα το ισοζύγιο εισροών – εκροών. Αν κάποιος συστηματικά «κλέβει» (είτε πουλώντας παράνομο καύσιμο είτε ρυθμίζοντας αντλία να κλέβει) θα εντοπιστεί αν όχι μέσα στην πρώτη μέρα, τότε σίγουρα μέσα στο πρώτο πενθήμερο. Και με τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να εστιαστεί ο έλεγχος στο συγκεκριμένο πιστόλι που κλέβει.

  Παράλληλα πρέπει να πιστοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο τα μετρητικά συστήματα στα γεμιστήρια των εταιριών διανομής. Ομοίως και τα μετρητικά συστήματα στα βυτία διανομής θέρμανσης.

  Το ίδιο αποτλελεσμα μπορεί να επιτευχθεί και με χρήση των συστημάτων που διατίθενται στην αγορά ήδη σήμερα, χωρίς προδιαγραφές ή πιστοποιήσεις. Φυσικά οι προδιαγραφές πρέπει να οριστούν καθώς σήμερα εγκαθιστούν συστηματα ελέγχου εισροών – εκροών πρατηριούχοι που θέλουν να έχουν νοικοκυρεμένο το πρατήριο και να ελέγχουν ότι όλα λειτουργούν σωστά. Στο μέλλον, αν τα συστήματα επιβληθούν σε όλους, αναπόφευκτα θα υπάρχουν και αυτοί που θα σαμποτάρουν την σωστή λειτουργία τους.

  Μπορούν τα παραπάνω να εντοπίσουν και να καταδικάσουν κάθε περίπτωση νοθείας, κλοπής, κλπ;

  Φυσικά και όχι.

  Ομως θα εντοπίσουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό γνωστών μεθόδων κλοπής, θα αποθαρύνουν τους παραβάτες (αν το κράτος έχει την βούληση ελέγχου και επιβολής ποινών) και θα φέρουν στην επιφάνεια πιό «εκλεπτυσμένες» μεθόδους κλοπής που θα πρέπει να μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν σε επόμενο στάδιο.

 • 22 Φεβρουαρίου 2010, 09:37 | Απλά Μαθηματικά
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  @SS

  Ο όγκος των δεδομένων είναι αστείος σε συγκριση με τα οικονομικα δεδομενα που διακυβευονται.
  Παραδειγμα. Αν τα νουμερα που υπολογισατε ισχύουν μιλάμε για ενα ογκο 256 ΜΒ δεδομενων την ημέρα. Ειναι αστεία μεγέθη για το 2010.
  Για σύγκριση ο προσωπικός σας υπολογιστής (με σημερινό κόστος 400 €) διαχειρίζεται και επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο πολύ περισσότερα δεδομένα αν δειτε 15 τυπικα βίντεοκλιπ στο Youtube.
  Οσον αφορά την αποθήκευση των δεδομένων ενας δίσκος 1ΤΒ που αρκεί για περισσότερο απο μια δεκαετία αποθήκευσης κοστίζει 72€.

  Το θέμα λοιπόν δεν είναι οι όγκοι των δεδομένων.

  Ειναι η βούληση να εφαρμοστει το σύστημα.

 • 22 Φεβρουαρίου 2010, 00:36 | Red
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Για όσα αναφέρει ο φίλος SS(περί online) έχω να πώ ότι αυτό ΜΟΝΟ στην Ελλάδα μπορεί να γίνει.Μα είμαστε καλά για να μαζεύουμε online τα στοιχεία από κάθε πώληση;;

  Θα χρειαστούν τέτοιες επικοινωνιακές και μηχανογραφικές υποδομές, που θα ζηλέψουν και τα μεγαλύτερα data centers του κόσμου.
  Δεν θελω δε να σκεφτώ και ελληνικά ότι δηλαδή υπάρχουν εταιρείες από πίσω οι οποίες είναι περιμένουν για να πάρουν μέρος σε αυτό το παιχνίδι.

  Καθείστε κύριοι και εφαρμόστε ένα σοβαρό έργο εισροών-εκροών, και εφόσον μαζευτούν όλα τα προβλήματα που μπορεί να βγάλει(έμμεσα-άμεσα) τότε ξεκινήστε ένα νέο project, ώστε να λαμβάνετε αυτά που θα χρειαστειτε για να έχετε το πλήρη έλεγχο της διακίνησης και πώλησης.

 • 19 Φεβρουαρίου 2010, 21:03 | SS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η μέριμνα για την αποστολή των στοιχείων σε κεντρική Κυβερνητική υπηρεσία είναι εξαιρετικά έξυπνη, καθώς εξασφαλίζει στοιχεία ελέγχου. Ομως, η διατυπωμένη «σε πραγματικό χρόνο» αποστολή των πωλήσεων καυσίμου προκαλεί ένα πραγματικά υψηλό όγκο δεδομένων που θα διακινηθούν και θα πρέπει να επεξεργαστεί κάποιο σύστημα αν επιθυμεί να εξάγει κάποιο χρήσιμο συμπέρασμα.

  Αναλογιστείτε: 8500 πρατήρια. ~500 πωλήσεις καυσίμου ανά ημέρα κατά μέσο όρο. 4.000.000 πωλήσεις καυσίμου ανά ημέρα. 100 εκατομμύρια κινήσεις τον μήνα. Χωρίς να συνυπολογίσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται προς αποστολή.