Β. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΡΟΩΝ

1. Αποσκοπεί στην καταμέτρηση των εξερχόμενων ποσοτήτων μέσω των αντίστοιχων αθροιστών των δεδομένων ογκομέτρησης των αντλιών.

2. Αποτελείται από ελεγκτή(ές) επικοινωνίας και συλλογής στοιχείων από τους αθροιστές των αντλιών και μεταφοράς της πληροφορίας μέσω κατάλληλης καλωδίωσης στην κεντρική μονάδα ελέγχου.

Το υποσύστημα παρακολουθεί – ελέγχει αδιάλειπτα τις κινήσεις των ακροσωληνίων και καταγράφει τις εκροές ανά αντλία, ανά είδος καυσίμου κλπ.

* Σημειώνεται η υφιστάμενη κατά νόμον απαίτηση για μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα αντλιών +/- 0,5%

 • 3 Μαρτίου 2010, 11:08 | Βλάσης Μανθογιάννης

  Οι επιχειρήσεις που αποφεύγουν την έκδοση αποδείξεων είναι εκείνες στις οποίες το περιθώριο κέρδους είναι μεγάλο. Σε αντίθεση οι επιχειρήσεις που εξ αντικειμένου έχουν μικρά περιθώρια κέρδους δεν διακινδυνεύουν την μη έκδοση απόδειξης αφού το πρόστιμο στην περίπτωση ελέγχου είναι υπερπολλαπλάσιο του κέρδους από την πώληση. Παράδειγμα η μη έκδοση αποδείξεων συναντάται στα είδη ένδυσης όχι όμως στα supermarket. Τα πρατήρια έχουν μάλλον μικρά περιθώρια κέρδους.

  Σε όλα τα πράγματα οι απλές λύσεις είναι οι σωστές λύσεις.Έτσι:
  Τα πρατήρια υποχρεούνται στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης (ταμειακές μηχανές)
  Η απόδειξη μπορεί να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
  1.ποσότητα, είδος καυσίμου (δεδομένα από αντλία)
  2.τιμή πώλησης και κωδικός αντλίας (δεδομένα από αντλία)
  3.Ημερομηνία και ΑΦΜ επιχείρησης (δεδομένα ταμειακής)
  4.Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (δεδομένα με το χέρι ή άλα τούρκα όπως προτείνεται παρακάτω)
  Θεσμοθετείται ένα αντικίνητρο στην μη έκδοση αποδείξεων (πχ ένα μεγάλο πρόστιμο)
  Θεσμοθετείται ένα κίνητρο προκειμένου οι καταναλωτές να ζητούν την απόδειξη (πχ φοροαπαλλαγή)

  Με βάση αυτά όποιος ψωνίζει καύσιμα κίνησης θα παίρνει αποδείξεις.

  Από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πώλησης (Ζ) με έλεγχο των στοιχείων μπορούν να ελέγχονται οι εκροές και να συγκρίνονται με τις εισροές.

  Στα καύσιμα θέρμανσης το πράγμα αλλάζει και εκεί πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση που δεν αφορά τόσο τα πρατήρια όσο τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών που είναι και ο μεγάλος όγκος στην κατανάλωση καυσίμων θέρμανσης.

 • 19 Φεβρουαρίου 2010, 16:48 | Athanasios

  Θα σας αναφέρω απλά πως είναι στη Τουρκία και ίσως και σε άλλες Ευρωπαικές πόλεις

  Φθάνει το αυτοκίνητο μποροστά στην αντλία

  Όλες οι αντλίες έχουν έναν μικρο ηλεκτρονικό μηχανισμό όπου για να ξεκινήσει η εκροή υγρού πρέπει πρώτα να μπει η πινακίδα του οχήματος

  Μετά τοποθετούνται τα καύσιμα στο αυτοκίνητο και όταν ολοκληρωθεί ο εφοδιασμός , εκτυπώνεται από αυτό το μικρό μηανισμό ένα απλο χαρτί που αναφέρει

  Όνομα πρατηρίου
  Αρ. Ανλτίας
  Αρ. Πινακ. Αυτοκ
  Τύπος καυσίμου
  Ποσότητα καυσίμου
  Τιμή καυσίμου
  Συνολικό πόσόο χρέωσης
  Ημ και ώρα

  το συγκεκριμένω έγγραφο λειτουργεί σαν απόδειξη και σαν τιμολόγιο

  τόσο απλά
  με άλλα λόγια δεν μπορεί να εφοδιάσει κανέναν το πρατήριο αν δεν μπει αρ πινακίδας

  Επίσης δεν χρειάζεται τιμολόγιο μιας και αν το αυτοκίνητο είναι καταχωρημένο για επαγγελματική χρήση τότε με το συγκεκριμένο έγγραφο γίνεται αποδεκτό από την εφορία
  Το συγκεκριμένο έγγραφο αυτή τη στιγμή γίνεται αποδεκτό και στην ελλάδα, μιας και έκανα χρήση του συγκεκριμένου αυτού εγγραφου στην εδώ εφορία
  Έτσι όλοι πολύ εύκολα και χωρίς καθυστέρηση έχουν απόδειξη
  και δείχνει ξεκάθαρα σε τη τιμή πουλά κάθε στιγμή τοκάθε πρατήριο και είναι εύκολο να δει κάποιος αν πουλάει σε διαφορετικές τιμές διάφορες ώρες την ημέρα κλπ

  ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΕΙ ΑΡ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ.

  στο link που ακολουθεί σας δείχνω κάτι παρόμοιο
  http://www.veeder.com/page/AutomaticTankGauges