5. Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες (και νεοϊδρυθείσες) επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών), ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

Ως «νεοϊδρυθείσα» θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από την έναρξη επιτηδεύματος (ατομικές επιχειρήσεις) ή τη σύστασή της (π.χ. προκειμένου για Ανώνυμες εταιρείες από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών) και δεν έχει ολοκληρώσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασής της για υπαγωγή στη Δράση.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην εντάσσονται στις εξαιρέσεις του κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 (π.χ. προβληματικές επιχειρήσεις).

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 21:59 | Θεόδωρος Ασημακόπουλος

  Παρατηρώ ότι ναι μεν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τουλάχιστον μία παρουσία στο διαδύκτιο, αλλά κατά κανόνα πουθενλα σε αυτές τις παρουσίες δεν αναφέρονται κάποια εταιρικά στοιχεία με υπευθυνότητα, πχ. ποιός είναι ο υπεύθυνος ή ποιό είναι το ΑΦΜ της εταιρείας. Προτείνω, τουλάχιστον για εταιρείες που επιχορηγούνται από το Ελληνικό κράτος να υπάρχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στις ιστοσελίδες τους μία ιστοσελίδα στην οποία να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξης στοιχεία:

  – Επωνυμία της Εταιρείας
  – Επώνυμο υπευθύνου της εταιρείας, π.χ. για τις ΕΠΕ το όνομα του Διαχειριστού, για τις ΑΕ το όνομα του Διευθύνοντος Συμβούλου, για ΟΕ ή άλλες προσωπικές εταιρείες το όνομα του αντίστοιχου μέλους.
  – Νομικά στοιχεία της εταιρείας όπως
  . Αριθμός Μητρώου για τις ΑΕ & ΕΠΕ
  . Διεύθυνση Εδρας με Οδό, Αριθμό, ΤΚ, Πόλη.
  . Τρόπο επικοινωνίας, ιδιαίτερα email.
  – ΑΦΜ και ΔΟΥ

  Αυτό που περιγράφω εδώ, είναι νόμος στη Γερμανία από to 1997, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής, είναι υποχρεωμένη να έχει στις ιστοσελίδες της τουλαχιστον τις παραπάνω πληροφορίες.

  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Article 5, Directive 2000/31/EC)είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να παρέχουν στις ιστοσελίδες τους τις παραπάνω πληροφορίες! ΓΙΑΤΙ δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα?

  Παραθέτω τον συνδεσμο για την παραπάνω οδηγία:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:EL:HTML

 • 30 Σεπτεμβρίου 2010, 19:35 | Τρύφων Ν. Σωτηρόπουλος

  Καλό το ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε στο μέγεθος ούτε στο είδος του εταιρικού σχήματος. Από τη στιγμή που βασικός παράγοντας αξιολόγησης είναι το επιχειρηματικό σχέδιο, καλό θα ήταν να μπορούν και φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν προτάσεις οι οποίες να περιλαμβάνουν και την ίδρυση συγκεκριμένου εταιρικού σχήματος, στο οποίο να προβλέπεται η συμμετοχή των προσώπων με δικά τους κεφάλαια.

 • Προτείνω να μην στοχεύσετε σε παλαιές υφιστάμενες επιχειρήσεις (γιατί δεν έχουν ήδη ενεργοποιηθεί από μόνες τους?), δώστε έμφαση σε νέες και υπο σύσταση επιχειρήσεις (έτσι οι παλαιές υφιστάμενες να αναγκαστούν να κάνουν spin-off). Επίσης μην εξαιρέσετε φυσικά πρόσωπα, εντάξετε τα με τη λογική ότι εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την εκταμίευση έχουν υποχρέωση να συστήσουν εταιρεία.