4. Επενδύσεις που ενισχύονται

Οι  δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα επιλεγούν θα λάβουν επιχορήγηση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλλουν. Τα επενδυτικά σχέδια θα στοχεύουν σε καινοτόμες υπηρεσίες τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή), είτε B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής και να αξιοποιούν διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης (π.χ., Web, mobile, ΤV).

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως Υγεία, Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα, Διαφήμιση, Επικοινωνία, Πολιτισμό, Ψυχαγωγία, Τουρισμό, Περιβάλλον, Μεταφορές, Κοινωνική Δικτύωση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε niche markets.

Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών ανά θεματικό αντικείμενο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας

 • υπηρεσίες υποστήριξης ηλικιωμένων και μοναχικών ατόμων (e-inclusion – active ageing), υποστήριξης ΑμΕΑ, ασθενών με χρόνιες παθήσεις και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού
 • υπηρεσίες κινητής τηλεϊατρικής, παρακολούθησης κρίσιμων δεδομένων ακόμα και με χρήση κινητών συσκευών αλλά και συσκευών που ενσωματώνονται στο ανθρώπινο σώμα (BAN-Body Area Networks)
 • υπηρεσίες διαχείρισης ιατρικών απεικονίσεων και βέλτιστης αναζήτησης σε ιατρικές βάσεις δεδομένων.
 • υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων στο σημείο παροχής ιατρικής φροντίδας (Bedsite management systems, PDA solutions, WiFI /Bluetooth/ZigBee enabled solutions, mobile phone medicine, m-health)
 • υπηρεσίες secure patient access to Electronic Medical Records μέσα από πολλαπλά κανάλια (Web, Mobile, TV)
 • υπηρεσίες ψηφιακών κοινοτήτων στην Υγεία και τη κοινωνική ασφάλιση (web 2.0, web 3.0, patient empowerment solutions, patient virtual communities, κλπ – π.χ http://www.patientslikeme.com/ ).
 • υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας (online) για θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού (π.χ http://www.youtube.com/watch?v=6iWF5k-4sfo)
 • υπηρεσίες Εκπαιδευτικών παιχνιδιών για θέματα Υγείας και Πρόνοιας (π.χ http://www.bayerdidget.co.uk/about-didget/Product-Demo)

Υπηρεσίες Πολιτισμού, Τουρισμού, Ενημέρωσης, Ψυχαγωγίας

 • υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης με την χρήση πολλαπλών μέσω ν
 • υπηρεσίες ανάπτυξης online και mobile gaming
 • ολοκληρωμένες semantic υπηρεσίες Destination Management και Dynamic Packages
 • υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) για χώρους του Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού
 • υπηρεσίες διασύνδεσης φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου με χρήση έξυπνων ετικετών (smart tags)  με το στόχο την πρόσβαση σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο από ένα φυσικό μέσο.

Αξιοποίηση «πράσινων» τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Green ICT) για ανάπτυξη υπηρεσιών

 • υπηρεσίες βέλτιστης διαχείρισης ενεργειακών πόρων και εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση τεχνολογιών όπως τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων κλπ
 • υπηρεσίες αποϋλοποίησης διαδικασιών
 • έξυπνα δίκτυα πλέγματος για την παρακολούθηση και έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωση στο χώρο της Ενέργειας

Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Παροχής Ψηφιακού Περιεχομένου για τις Επιχειρήσεις ή/και τους Πολίτες

 • επαναχρησιμοποιήσιμες Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Ψηφιακά Δεδομένα (π.χ. Web2.0 mashups, open digital libraries)
 • διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας κοινόχρηστων, διαδικτυακών και επαναχρησιμοποιήσιμων δεδομένων
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης περιεχομένου (digital signage) με σύστημα διαχείρισης διαφημίσεων (ad management)

Υπηρεσίες για έξυπνη Γεωργία και διασφάλιση Υγείας Τροφίμων

 • υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας (traceability) αγαθών με χρήση τεχνολογιών RFID
 • υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας (precision agriculture) για την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη γεωργική εκμετάλλευση
 • υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων με χρήση ασύρματων αισθητήρων (remote sensing)
 • Διαδικτυακές υπηρεσίες ψηφιακών εργαστηρίων για τον έλεγχο τροφίμων (LIMS)

Υπηρεσίες Οργάνωσης και Βελτιστοποίησης της Παραγωγής και της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων

 • υπηρεσίες έξυπνης προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, που μειώνουν τελικά το κόστος προώθησης ανά πώληση προϊόντος και με χρήση έξυπνων καρτών
 • υπηρεσίες επεξεργασίας και εξαγωγής επιχειρησιακής γνώσης σε τομείς όπως η οικονομική διαχείριση, η επιχειρησιακή έρευνα, η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, αλλά και η προώθηση και οι πωλήσεις προϊόντων
 • υπηρεσίες βελτιστοποίησης της βιομηχανικής παραγωγής που αξιοποιούν-επεξεργάζονται δεδομένα από το χώρο βιομηχανικής παραγωγής (π.χ. με χρήση πολλαπλών αισθητήρων ή/και δικτύων αισθητήρων – Machine To Machine λύσεις)

‘Άλλες Ηλεκτρονικές και Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

 • καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (cross platform)
 • θεματικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networking)
 • υπηρεσίες με επίγνωση του περιβάλλοντος (context  aware  services)

Σημεία προς διαβούλευση:

Δ2.         Στη βάση συγκροτημένης στρατηγικής για τα υπό επιχορήγηση επενδυτικά σχέδια έχει προταθεί μια στόχευση σε τομείς όπως η Υγεία, ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός, η Ενέργεια, η Γεωργία και οι Τηλεπικοινωνίες όπου θεωρείται ότι η χώρα μας μπορεί να έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Στόχος είναι μέσα από τα επενδυτικά σχέδια να αναπτυχθούν οι κατάλληλες εκείνες καινοτόμες υπηρεσίες που θα βάλουν  ελληνικές επιχειρήσεις στο κάδρο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Μάλιστα οι υπό ανάπτυξη υπηρεσίες που θα μπορούσαν να σταθούν κυρίως στο διεθνές περιβάλλον είναι ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος.

Θεωρείτε ότι άλλοι σημαντικοί τομείς θα μπορούσαν να παράσχουν καινοτομικές υπηρεσίες (με βάση πάντα τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα διαβούλευση;

 • 13 Οκτωβρίου 2010, 09:48 | Βασίλης Δερμοοσονιάδης

  Τα επόμενα χρόνια τα NGA δίκτυα (Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς) θα αποτελέσουν μια διαδεδομένη πρακτική, ενώ αρκετά εκατομμύρια € θα δαπανηθούν για την ανάπτυξη των υποδομών αυτών. Η ανάπτυξη καινοτομίας και τεχνογνωσίας στη σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία τέτοιων δικτύων θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τις Ελληνικές ΜΜΕ. Σε αυτό το πνεύμα προτείνεται η ενσωμάτωση και τέτοιων δράσεων στα προς χρηματοδότηση έργα

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 14:27 | Ευδοκία Αχιλλέως

  Kαι το πιο βασικό από όλα
  Γενικά θα έπρεπε να ενταχθούν «Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης» (Research & Development), αν θέλουμε να μιλάμε για καινοτομία δεν πρέπει να αφήσουμε έξω τα ερευνητικά κέντρα (θα μπορούσαν να είναι και ιδιωτικά) που προσφέρουν στους ανωτέρω τομείς ακόμη και αν δεν έχουν σχέση με τον τομέα πληροφορικής. Για παράδειγμα έρευνα για νέα υλικά – νανοτεχνολογία – πολυμερή κ.λ.π. ή για διεργασίες παραγωγής τους –υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στον τομέα υγείας ως ιατρικό υλικό ή υλικό εξοπλισμού, στον τομέα πληροφορικής ως ηλεκτρονικό υλικό, ή φαρμακευτική έρευνα, ή έρευνα στην βιοτεχνολογία… Αυτά δεν είναι καινοτόμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας του τύπου Β2Β?

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 09:02 | Ευδοκία Αχιλλέως

  Στα πλαίσια της αειφορικότητας μέρος της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων ή των ίδιων των βιομηχανικών διεργασιών είναι ή θα είναι στο μέλλον η περιβαλλοντική αξία του προϊόντος- το οικολογικό του αποτύπωμα, το ενεργειακό του αποτύπωμα, το αποτύπωμα νερού. Όσο αφορά την βιομηχανία (αλλά όχι μόνο) πρέπει να συμπεριληφθούν καινοτομικές υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται στον τομέα της πληροφορικής αλλά στοχεύουν στην αειφορικότητα προϊόντων / διεργασιών όπως:
  Environmental Supply Management, Life Cycle Management & Life Cycle Assessment, Green Procurement, Integrated product Policy, Eco-efficiency Analysis, , Environmental Management Systems, Pollution Prevention and Risk Analysis, Industrial Ecology Studies/Services, Rigorous Process modeling and simulation (steady state and dynamic, scheduling and programming, Cost Analysis (including environmental), Debottlenecking, Cycle time reduction, Environmental Impact Assessment, Process Control)

 • 30 Σεπτεμβρίου 2010, 19:50 | Τρύφων Ν. Σωτηρόπουλος

  Η βιομηχανία πληροφορικής θα ήταν καλό να περιληφθεί σε αυτές που η χώρα μας μπορεί να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό (αλλά και εταιρικές δομές) που μέχρι σήμερα έχουν υλοποιήσει σημαντικά έργα, αλλά ποτέ δεν είχαν την υποστήριξη για να παράξουν προϊόντα και λύσεις προορισμένα για διεθνή διάθεση.
  Καλό θα ήταν να ενταχθούν λοιπόν και προτάσεις που να καλύπτουν τον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να δούμε ελληνικό λογισμικό να εγκαθίσταται σε περισσότερες εταιρίες στη χώρα μας, αλλά και να λειτουργεί έξω από τα σύνορά της.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2010, 17:32 | Βασίλης Μιζάρας

  Από την λίστα προτεραίοτητας λείπουν οι εφαρμογές σε Μεταφορές (παρότι αναφέρονται επιγραμματικά στην εισαγωγή του κεφ. 4), δηλαδή εφαρμογές προστιθέμενης αξίας Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών ή ITS (Intelligent Transport Systems).

  Η αγορά τέτοιων εφαρμογών, όπως για παράδειγμα: πληροφόρηση οδηγών για κυκλοφορία και επιβατών για μετακίνηση με συνδυασμένα μέσα, για να αναφέρουμε ορισμένες από τις πιο διαδεδομένες και γνωστές στο ευρύ κοινό, είναι σε άνθιση παγκοσμίως και δρα ευεγερτικά για την ευρύτερη ανάπτυξη της αγοράς ψηφιακού περιεχομένου, κινητών εφαρμογών και location based serices.

  Η ανάπτυξη εφαρμογών ITS έχει κοινωνική και οικονομική θετική επίπτωση σε όλες τις εκφάνσεις των μεταφορών και προβλημάτων μετακίνησης (αστική κινητικότητα, εμπορευματικές μεταφορές και logistics, πράσινη κινητικότητα, οδική ασφάλεια κτλ). Επιπλέον συνάδει και υποστηρίζει την εφαρμογή της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για την εφαρμογή ITS στην ΕΕ (ITS Directive), που βρίσκεται σε ισχύ από τις 27/8/2010, και κύριες προτεραίοτητες της οποίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογών προστιθέμενης αξίας πληροφόρησης για τους μετακινούμενους μέσω της ευρείας διάθεσης δεδομένων κυκλοφορίας κοκ.

 • Δεν πρέπει να αποκλειστούν από το πρόγραμμα τομείς στους οποίους η χώρα μας κεφαλαιοποιεί σημαντικό κεφάλαιο γνώσης, όπως τα οικονομικά και η περιφερειακή ανάπτυξη. Σημαντικές καινοτόμες επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. και αλλού σημείωσαν μεγάλη επιτυχία αναπτύσσοντας και «πουλώντας» στατιστικά στοιχεία, υπολογισμούς και αναλύσεις προστιθέμενης αξίας, σε τομείς όπως η αγορά εργασίας, οι αγορές επενδύσεων κεφαλαίων, η αξιολόγηση επενδύσεων κλπ.

  Προτείνουμε δυο εναλλακτικές κατηγορίες που μπορούν να συμπεριληφθούν: (α) Κοινωνική και Οικονομική διάσταση της ανάπτυξης (π.χ. περιφερειακή ανάπτυξη, αειφόρος ανάπτυξη ) ή εναλλακτικά (β) Μία γενική κατηγορία της μορφής «Λοιπές Υπηρεσίες»

 • 24 Σεπτεμβρίου 2010, 12:44 | Κώστας

  Ένα σημαντικό έλλειμμα που έχει η Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες μετρήσεις για πάρα πολλά πράγματ ή αν υπάρχουν αυτές δεν είναι εύκολα διαθέσιμες και συγκεντρωμένες.

  Παραδείγματα υπηρεσιών με υψηλή Π/Α και με χρήση τεχνολογιών αιχμής που θα μπορούσαν να ενισχυθούν είναι οι μετρήσεις περιβαλλοντικών δεικτών (ρύπανσης, βιοποικιλότητας κ.α., – γιατί δίδεται βάρος μόνο στις ανανεώσιμες ενέργειες?) που απαιτούν και συστήματα υψηλής τεχνολογίας, αλλά και απασχόληση εξαιρετικά εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, και έχουν και την δυνατότητα επέκτασης σε γειτονικές χώρες. Επίσης τα συστήματα συλλογής – αρχειοθέτησης – ανάκτησης αυτής της πληροφορίας.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2010, 18:20 | Nik

  Το βρίσκω θετικό το όλο εγχείρημα, αρκεί να μην μείνει στα λόγια, και να υπάρχει επιτέλους έλεγχος (και δημόσια) στο που και πως δίνονται οι επιδοτήσεις.
  Επειδη έχω σπουδάσει στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και διαβάζοντας στον τομέα της Αξιοποίησης «Πράσινων τεχνολογιών» κτλ , την χρήση δικτύων πλέγματος (Grid Networks) με τη σειρά μου θα ήθελα να προτείνω την επέκταση και σε άλλους τομείς της συγκεκριμένη τεχνολογίας όπως στην υγεία τα λεγόμενα Grid health Networks.
  Π.χ θα μπορούσε μια ιδιωτική εταιρεία να κάνει ένα business plan πάνω στην εφαρμογή τέτοιων δικτύων σε νοσοκομεία και Κέντρα υγείας. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των δικτύων Grid είναι η διαμοίραση κοινών πόρων (Υπολογιστική ισχύς-CPU, Αποθηκευτικοί χώροι, ιατρικά μηχανήματα, σκληροί δίσκοί με δεδομένα κτλ) που συνήθως υπάρχουν στα νοσοκομεία και ως εκ τουτου η μείωση εξόδων από την αγορά ξεχωριστών τέτοιων μηχανημάτων-πόρων.
  Νομίζω θα είναι μια καλή λύση για την πατρίδα μας ιδιαίτερα από τη στιγμή που ψάχνουμε τρόπους να μειώσουμε δαπάνες (και στο χώρο της υγείας).
  Και ο διαμοιρασμός ήδη υπάρχοντων «πόρων» μέσω επιδότησης επενδύσεων κάποιων επιχειρήσεων είναι μια καλή λύση.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2010, 14:42 | Χάρης Αμιλίδης

  Εκ φύσεως, λίστες με ενισχυόμενες επενδύσεις είναι πολύ δύσκολο να περιλάβουν το σύνολο των καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
  Μια πολύ εξειδικευμένη αλλά και πολύ καινοτόμα υπηρεσία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περιληφθεί, οπότε το πρόγραμμα χάνει κομμάτι της αναπτυξιακής του δυναμικής. Πχ η ανάπτυξη συστήματος βελτίωσης οπτικών φακών για λέηζερ υψηλής ισχύος ή η ανάπτυξη υπηρεσιών drug repositioning, ενδεχομένως να μην περιλαμβάνεται ανωτέρω, αλλά να είναι μια καθ΄όλα βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα.

  Η πιο απλή λύση για το παραπάνω θα ήταν να προσθέσετε τη φράση «Και λοιπές καινοτόμες υπηρεσίες» ώστε να συμπεριληφθούν και όσες ξέφυγαν από τη λίστα.

  Μια πιο περίπλοκη λύση θα θα ήταν να περιγράφονταν τι είδους καινοτόμες υπηρεσίες θέλετε να παραχθούν αντί να καταγράφετε δραστηριότητες ανά τομέα. Πχ ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων λογισμικών πακέτων, νέων πατεντών με α) β) γ) χαρακτηριστικά.

  Κάτι άλλο: Γίνεται η εξής αναφορά σε μια «συγκροτημένης στρατηγικής». Αυτή θα μπορούσαμε ως πολίτες, να μάθουμε ποια είναι?

 • 21 Σεπτεμβρίου 2010, 11:40 | Τζαγκαρουλάκης Ιωάννης

  Στα προτεινόμενα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες λείπουν τομέις της έρευνας όπως αυτής της ενέργειας, σεισμολογίας, μηχανολογικών εφαρμογών και ναυπηγικών εφαρμογών. Επίσης αξίζει να παρατηρηθεί ότι πολλά από τα καινοτόμα προϊόντα που προτείνονται υπάρχουν ήδη στην αγορά ή μπορούν να αναπτυχθούν κάνοντας χρήση προγραμμάτων ελευθέρου λογισμικού, τα οποία απευθύνονται για τις ανάγκες του χώρου στον οποίο εφαρμόζονται. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως καινοτόμα προϊόντα καθώς επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί στο νομοσχέδιο οι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους χρειάζονται τα εν λόγω καινοτόμα προϊόντα. Ένας επίσης μεγάλος κλάδος ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών είναι η μοντελοποίηση της λειτουργίας δημόσιων και μη οργανισμών και επιχειρήσεων, όπως(υστήματα εξυπηρέτησης πελατών, συστήματα βιομηχανικής ανάπτυξης και λειτουργίας, συστήματα ολικής ποιότητας. Δεν φαίνεται ότι τέτοια προγράμματα συμπεριλαμβάνονται στα προτεινόμενα. Ένας επίσης τομέας που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από την πολιτεία είναι η εφαρμογή αλλά κυρίως η προώθηση των καινοτόμων προϊόντων στην αγορά, τα οποία είναι σε ερευνητικά στάδια ανάπτυξης ή έχουν ήδη δίπλωμα ευρυσετεχνέιας.
  Τέλος θα πρότεινα να δημιουργηθεί ένας φορέας στο Υπουργείο που να ασχολέιται αποκλειστικά με την ενημέρωση, εμπορία και εμπορική εφαρμογή των καινοτόμων προϊόντων, ώστε αυτά τουλάχιστον που αναπτύσονται στη χώρα μας να προσδίδουν και την κατάλληλη προστιθέμενη αξία αλλά και να προσελκύσουν επενδύσεις στη χώρα μας

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 04:55 | Manos Batsis

  Καλό θα ήταν στις επενδύσεις που ενισχύονται και ειδικότερα σε αυτές της κατηγορίας «Υπηρεσίες Οργάνωσης και Βελτιστοποίησης της Παραγωγής και της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων» να προβλέπεται και συγκεκριμένα η κατηγορία καινοτόμων υπηρεσιών τύπου SaaS (Software as a Service) προς επιχειρήσεις και οργανισμούς εφόσον αυτές απευθύνονται προς την παγκόσμια αντίστοιχη αγορά, καθώς είναι ένας σημαντικός τομέας με εξωστρεφείς βλέψεις που μπορεί να ωφελήσει την Ελληνική οικονομία με εξαγωγή υπηρεσιών και εισροή εσόδων στην χώρα.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2010, 10:20 | Μιχ. Λομβαρδέας

  Το σχέδιο νόμου έπρεπε να λέγεται καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ενισχύετε δηλαδή ό,τι είναι αέρας κοπανιστός και μόνον.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 14:16 | Στέφανος

  Από τη στιγμή που δεν έχετε κάποια μελέτη για την στρατηγική, κάντε δημοψήφισμα:

  Ιδέα:
  Κάντε ένα site που να μαζεύει ιδέες για επιχειρήσεις από υποψήφιους επενδυτές, και με έπαθλο την ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ VENTURE CAPITAL των καλύτερων Business Plan, μαζέψτε στατιστικά στοιχεία από τις υποβολές.

  Ετσι θα φανεί που υπάρχει ζήτηση και που όχι.
  Χρόνος υλοποίησης: 3 μήνες
  Κόστος: 69.000 ευρώ
  Ανάλυση: 10.000 ευρώ το site
  9.000 ευρώ 6 ανθρωπομήνες Διαχειριστών (2 άτομα για τρεις μήνες)
  20.000 ευρώ οι αξιολογήσεις (1.000 business plan Χ 20 ευρώ η αξιολόγηση)
  30.000 ευρώ για δημοσιότητα (εκδηλώσεις και διαφήμιση)

  Αυτό είναι καλή αξιοποίηση Δημοσίου Χρήματος.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2010, 14:52 | ΟΥΜ ΟΣΜ

  1. «Στη βάση συγκροτημένης στρατηγικής […]»
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ εγκεκριμένη και δημοσιοποιημένη κάποια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, συγκροτημένη ή μη.

  2. «[…] έχει προταθεί μια στόχευση σε τομείς όπως [τα πάντα όλα] όπου ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ότι η χώρα μας μπορεί να έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα.»
  Επειδή δεν υπάρχει εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, η οιαδήποτε θεώρηση είναι arbitrary.

  3. «Θεωρείτε ότι άλλοι σημαντικοί τομείς θα μπορούσαν να παράσχουν καινοτομικές υπηρεσίες (με βάση πάντα τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα διαβούλευση;»
  Μήπως να προσδιορίζατε ΑΥΤΟ πρώτα πριν προχωρήσετε περαιτέρω;