Άρθρο 05: ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

5.1 Σε κάθε Πρακτορείο αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης Πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας που χορηγείται από το Φορέα Εκμετάλλευσης. Η μορφή και το περιεχόμενο του εν λόγω Πιστοποιητικού δύναται να καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
5.2 Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των Πρακτορείων, αναρτάται σήμανση του ορίου ηλικίας εισόδου σε αυτά, ανάλογα με τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται, καθώς και σήμανση προειδοποίησης για τους κινδύνους από την υπερβολική έκθεση στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.
5.3 Ειδικότερες προδιαγραφές για τη μορφή, το περιεχόμενο και την τοποθέτηση των σημάνσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή Οδηγιών.

 • Άρθρο 05: ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

  5.1 Σε κάθε Πρακτορείο αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης Πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας που χορηγείται από το Φορέα Εκμετάλλευσης. Η μορφή και το περιεχόμενο του εν λόγω Πιστοποιητικού δύναται να καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
  5.2 Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των Πρακτορείων, αναρτάται σήμανση του ορίου ηλικίας εισόδου σε αυτά, ανάλογα με τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται, καθώς και σήμανση προειδοποίησης για τους κινδύνους από την υπερβολική έκθεση στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.
  5.3 Ειδικότερες προδιαγραφές για τη μορφή, το περιεχόμενο και την τοποθέτηση των σημάνσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή Οδηγιών.

 • Ζητούμε η παράγραφος 5.3. να διαμορφωθεί ως εξής (βλ. προσθήκη με έντονους χαρακτήρες):
  5.3 Ειδικότερες προδιαγραφές για τη μορφή, το περιεχόμενο και την τοποθέτηση των σημάνσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή Οδηγιών. Η σήμανση θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

 • 5 Μαΐου 2015, 16:06 | ΣΤΑΥΡΟΣ A. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  • Παρ. 5.1.: Η μορφή και το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Νόμιμης Λειτουργίας «δύναται να καθορίζεται με απόφαση της ΕΕΕΠ». Προτείνεται να διευκρινιστεί ποιος θα καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο του εν λόγω Πιστοποιητικού αν δεν το καθορίζει η ΕΕΕΠ (π.χ. ο Φορέας Εκμετάλλευσης).

 • 6 Μαρτίου 2015, 12:55 | Fanis

  Πολλά από τα πρακτορεία παρά του ότι γράφουν για το όριο της ηλικίας δέχονται να παίζουν τυχερά παίγνια και αρκετοί ανήλικοι πράγμα που πρέπει να διορθωθεί άμεσα.

 • 6 Μαρτίου 2015, 12:39 | Δημήτρης Γ.

  Πρέπει να υπάρχει και ο αντίστοιχος έλεγχος των ατόμων που παίζουν στο εκάστοτε πρακτορείο ώστε να τηρηθεί το όριο ηλικίας. Ευτυχώς που θα υπάρχει υπεύθυνος για να ξεκαθαρίζεται αυτό.