Άρθρο 01: ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

1.1 Η διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων επίγεια από το Φορέα Εκμετάλλευσης διενεργείται μέσω Πρακτορείων.
1.2 Το Πρακτορείο λειτουργεί ο ίδιος ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή Πράκτορας με τον οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης συνάπτει Σύμβαση Πρακτόρευσης.
1.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να λειτουργεί ο ίδιος επαρκή αριθμό Πρακτορείων για την εκπαίδευση των Υπεύθυνων Πρακτορείων, τη διενέργεια απαιτούμενων δράσεων υπεύθυνου παιχνιδιού, ερευνών σχετιζόμενων με την αγορά τυχερών παιγνίων και την πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία Τυχερών Παιγνίων.
1.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των Πρακτορείων.

 • 29 Μαΐου 2015, 12:19 | Γεωργία

  Το εν λόγω Σχέδιο Ν.Κ. αναρτήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση της ΕΕΕΠ και έπρεπε σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών να ολοκληρωθεί ο χρόνος διαβούλευσής του. Επειδή όμως η ΟΠΑΠ προώθησε το Σχέδιο αυτό στην ΕΕΕΠ χωρίς πρώτα να έρθει σε συνεννόηση με το φυσικό της δίκτυο, δηλ. τα πρακτορεία, ως όφειλε και επειδή αυτό έγινε μάλλον σκοπίμως δόθηκε παράταση για τρεις (3) μήνες.Το εν λόγω Σχέδιο, εάν εγκριθεί ως έχει, επιτρέπει στην ΟΠΑΠ να λειτουργήσει διάφορους νέους τύπους πρακτορείων, μετατρέποντας έτσι κάθε γειτονιά σε στέκι σκληρού τζόγου. Περαιτέρω οδηγεί στον επαγγελματικό αφανισμό χιλιάδες επιχειρήσεις πρακτορείων, που έως σήμερα και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία καταφέρνουν να επιβιώνουν αξιοπρεπώς. Και όλα αυτά στο βωμό του κέρδους του ιδιώτη αδιαφορώντας για τον κοινωνικό ιστό, το υφιστάμενο δίκτυό της και το ίδιο το μονοπώλιο, για το οποίο ναι μεν έχει καταβάλει τίμημα αλλά δεν της ανήκει, αφού αποτελεί εν δυνάμει περιουσιακό στοιχείο του κράτους. Από προσεκτική μελέτη των άρθρων προκύπτουν διατάξεις που μπορεί να κριθούν αντισυνταγματικές, φορολογικά επιλήψιμες και αντίθετες με αποφάσεις της Ε.Ε. Φτάνει δε στο σημείο το εν λόγω Σχέδιο να προβλέπει κανονισμούς για παιχνίδι για το οποίο υπάρχει ήδη κανονισμός από το 2000.
  Επιπροσθέτως επιδιώκει να καταργήσει την προσφάτως υπογραφείσα και ισχύουσα σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και πρακτόρων, η οποία ρυθμίζει όλες τις σχέσεις και τις λεπτομέρειες λειτουργίας των πρακτορείων είναι αποτέλεσμα εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών και πλήρως εναρμονισμένη προς τη σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και Ελληνικού κράτους και όλες τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν στα πληθυσμιακά κριτήρια. Για τους λόγους αυτούς ουδεμία λογική έχει η κατάργησή της. Τυχόν δε ελλείψεις της ισχύουσας σύμβασης μπορούν εύκολα να καλυφθούν με την πρόσθεση παραρτημάτων κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.
  Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός ότι για πρώτη ίσως φορά αναρτάται σε δημόσια διαβούλευση ο τρόπος που θα αμείβονται οι συνεργάτες μιας ιδιωτικής εταιρίας και οι εν γένει μεταξύ τους σχέσεις. Το Σχέδιο αυτό θα έχει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες τόσο για τα πρακτορεία όσο και για το κοινωνικό σύνωβ ολο.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει ή να αποσυρθεί ή τουλάχιστον να δοθεί νέα τρίμηνη παράταση προκειμένου ο νέος Πρόεδρος της ΕΕΕΠ και η πολιτική ηγεσία να ενημερωθούν σφαιρικά (και όχι μόνο από την ΟΠΑΠ) για το θέμα και να αποφευχθεί η υπό πίεση λήψη αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να ικανοποιήσουν την ΟΠΑΠ αλλά θα προκαλέσουν με βεβαιότητα ανεπανόρθωτες ζημίες στη χώρα

 • 29 Μαΐου 2015, 12:48 | ΜΠΑΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Την προηγούμενη φορά ανέλυσα διεξοδικά πολλά από τα προβλήματα του κλάδου και φώτισα τα σκοτεινά σημεία.
  Παρότι έγραψα αρκετά πράγματα υπήρχε πίεση χρόνου καθώς τη μέρα που συμμετείχα στη διαβούλευση σχεδόν τελείωνε η διορία της διαβούλευσης. Χρειάστηκε να επικοινωνήσω δυο φορές με τα γραφεία της αρχής ώστε να δημοσιευθεί καθυστερημένα το μήνυμά μου. Αυτά με την προηγούμενη ηγεσία της ΕΕΕΕΠ. Ελπίζω οτι η πρόσφατη αλλαγή θα μεταμορφώσει την αρχή καθώς τοποθετήθηκε ένας άνθρωπος που γνωρίζει το χώρο και είμαι σίγουρη οτι ξέρει τι πρέπει να κάνει.

  Επίσης ζήτησα να λαμβάνει η αρχή αντίγραφο των εγγράφων που αποστέλονται στον φορέα εκμετάλευσης από τον πράκτορα. Κρίνω σκόπιμο εδώ να προσθέσω οτι η αρχή πρέπει να λαμβάνει αντίγραφο και των εγγράφων που αποστέλονται στον πράκτορα από τον φορέα εκμετάλευσης. Θα είναι χρήσιμο διότι μερικά έτη πίσω κάποιοι συνάδελφοι είχαν δεχθεί μηνύματα οτι έχουν χαμηλό τζίρο αναλογικά με την περιοχή που δραστηριοποιούνται και πρέπει να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις όπως φτιάξιμο μαγαζιών κ.τ.λ.

  Μια σύμβαση πολλών πρακτόρων με τον ΟΠΑΠ(της Ελληνικά Λαχεία για το Σκρατς και τα Λαικά) έχει λήξει πλέον αφού είχε ημερομηνία λήξης στα τέλη Απριλίου. Έχει γνωστοποιηθεί στην αρχή η τρέχουσα εμπορική πολιτική αλλά και η σύμβαση που τη συνοδεύει και είναι σε ισχύ; Ρωτάω διότι ούτε εμείς οι πράκτορες δεν γνωρίζουμε την εμπορική πολιτική του 2015-2016. Ακόμη χειρότερα η λήξη της σύμβασης του 2014 και η μη ανανέωσή της ή αντικατάστασή της, έρχεται σε αντίθεση με το Άρθρο 07 στο σημείο 7.3.14. Εκεί προβλέπεται ρητά οτι ο ΟΠΑΠ(Ελληνικά Λαχεία) πρέπει «να διατηρεί σε ισχύ ευκρινή, σαφή, πλήρη, δίκαιη και αντικειμενική εμπορική πολιτική» πράγμα που δεν ισχύει διότι δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ και δεν υπάρχει αντικατάσταση μετά τη λήξη της. Αν θέλουμε να λέμε σοβαρά πράγματα, πρέπει να μπεί νέος όρος που να προβλέπει τι θα γίνεται αν δεν υπάρχει σύμβαση λόγω λήξης. Για παράδειγμα σύμβαση της οποίας η εμπορική πολιτική έληξε, σταματάει να ισχύει μετά από 20 ημέρες αν δεν ανανεωθεί ή αντικατασταθεί. Την επόμενη μέρα από την ακύρωση λόγω λήξης θα πρέπει να απαγορευτεί η διάθεση όλων των προϊόντων που αφορούν αυτή τη σύμβαση.

  Αναφορικά με τους ηλικιακούς περιορισμούς στα 67, μήπως πρέπει να απαγορευτεί ο τζόγος για τους συνταξιούχους; Ρωτάω γιατί ένας πράκτορας 68 ετών δεν μπορεί να είναι εργαζόμενος σε πρακτορείο αλλά μπορεί να είναι πελάτης στο ίδιο πρακτορείο!

  Θα ήθελα να αναφερθώ και στην υποχρεωτική εξαργύρωση δελτίων μέσω τραπεζών άνω των 800 ευρώ μέσω τράπεζας. Αντί να περιοριστεί η παρανομία έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα! Μπορεί κάποιος να πληρωθεί 500 δελτία μεγάλης αξίας σε ένα χρόνο; Νομίζω οτι 100 δελτία το χρόνο πληρωμένα από την τράπεζα ανά φυσικό πρόσωπο είναι ένα αρκετά μεγάλο όριο που μπορεί να τεθεί ως όριο. Τόσο τυχερός δεν είναι κανένας! Είναι δυνατόν ένα πρακτορείο να στέλνει συνεχώς στην τράπεζα για πληρωμή ακόμη και δελτία που μπορεί να πληρώθούν εντός πρακτορείου; Δεν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για αγοραπωλησία κερδισμένων δελτίων; Για κάθε σημείο πώλησης Θα έπρεπε να λαμβάνει η αρχή ανά μήνα ανα τρίμηνο και ανά έτος αναφορά με το πλήθος των δελτίων που στέλνονται προς εξαργύρωση στις τράπεζες μαζί με τις εισπράξεις του κάθε παιχνιδιού για το ίδιο διάστημα. Έτσι θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια και θα σταματήσει η μεταβίβαση και μεταπώληση δελτίων. Γιατί να επιτρέπεται η εξαργύρωση μεγάλων δελτίων σε πρακτορείο άλλου νομού; Το πράγμα έχει ξεφύγει τελείως αφού κάποιοι συνάδελφοι αγοράζουν κερδισμένα δελτία με δώρο το φόρο! Δελτίο που κερδίζει 1000 ευρώ καθαρά με παρακρατηθέν φόρο 150 ευρώ αγοράζεται με 1150 ευρώ…Αν μπορούσα να πληρώνω κατ’ επιλογή του πελάτη επι τόπου μόνο τα δικά μου δελτία πάνω από 800 ευρώ με την προϋπόθεση να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορολογική χρήση, το πανηγύρι θα τελείωνε. Θέλουμε να τελειώσει ή ΟΧΙ αυτή η κατάσταση;

  Σχετικά με τη μη μεταβίβαση της επιχείρησης, αυτό αποτελεί πρωτοτυπία. Όχι μόνο δεν μπορώ να ανοίξω άλλο κατάστημα αν θέλω όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις, τώρα δεν θα μπορώ να μεταβιβάσω ούτε στους συγγενείς μου. Άλλα μας έλεγαν τόσα χρόνια από τον ΟΠΑΠ…Φτιάξτε το μαγαζί σας να πάτε καλά. Όλα αυτά βέβαια προφορικά ώστε να μην αποδεικνύονται!

  Δεν υπάρχει μέριμνα για την εκπαίδευση του πράκτορα. Εκτός αν θεωρούμε εκπαίδευση ένα ωριάιο σεμινάριο στα δυο ή τρία χρόνια. Θα ήταν χρήσιμο να μας εκπαιδεύσει και η αρχή μέσω ειδικών σε θέματα προστασίας και αποτροπής υπέρμετρου εθισμού των πελατών μας.

  Θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι σημαίνει ο όρος «προληπτικές εξασφαλίσεις» στο Άρθρο 07 στο σημείο 7.3.10 γιατί δεν το καταλαβαίνω. Εσείς το καταλαβαίνετε;

  Έχοντας στο νού μου οτι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, ποιά είναι η γνώμη της νέας ηγεσίας για την παράγραφο 7.8 του άρθρου 7 της απόφασης με αριθμό 103/8/25.4.2014 αναφορικά με την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

  Ένα πρόβλημα ακόμη είναι η συμμετοχή στα παιχνίδια από εργαζόμενους στα πρακτορεία, πράκτορες και πλανόδιους. Θα επιτρέπεται η είσοδος ενός πιστοποιημένου πλανόδιου πωλητή ή ενός εν ενεργεία πράκτορα σε gaming hall; Είναι δυνατόν οι δυο προηγούμενοι μετά από ολοήμερη ενασχόληση με το τζόγο μέσω της δουλειάς τους να μπορούν να τζογάρουν μέσω διαδίκτυου μέχρι το επόμενο πρωί στον ίδιο φορέα εκμετάλευσης ή σε άλλους;

  Φυσικά υπάρχουν πολλά σημεία ακόμη που δεν είναι στον κανονισμό. Θα αναφέρω ένα και αφήνω στην κρίση σας σε ποιό κανονισμό ή σε ποιό νόμο πρέπει να ενσωματωθούν.

  Ενημέρωση της αρχής για τους λόγους φραγής συγκεκριμένων παιχνιδιών. Εαν υπάρχουν ενδείξεις απάτης για στήσιμο αγώνων θα πρέπει η ίδια η αρχή να διερευνά τα στοιχεία. Καλό θα ήταν να υπήρχε η εξουσιοδότηση στην αρχή ακόμη και για ακύρωση αγώνων ή και για προσωρινή διακοπή στο στοιχηματισμό των πρωταθλημάτων για διάφορους λόγους όπως κρούσματα βίας. Όταν λέω διακοπή εννοώ καθολική και παντού και όχι μόνο στον ΟΠΑΠ. Όποιος δεν ακολουθήσει τις εντολές διακοπής θα μπορούσε να τιμωρηθεί με πρόστιμο επί του τζίρου της ημέρας.

  Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε, έχω ήσυχη τη συνείδηση μου. Τώρα είναι σειρά της αρχής να προστατεύσει τους πελάτες αλλά και τους πράκτορες από τις κακές πρακτικές του ΟΠΑΠ. Αν δεν αλλάξει ριζικά ο κανονισμός και υλοποιηθεί όπως σας έχει δοθεί, οι πράκτορες χωρίς την προστασία της σύμβασής τους ίσως να μην έχουν τη δύναμη να προστατέψουν τους πελάτες τους, μην το επιτρέψετε! Ίσως στεναχώρησα κάποιους, λυπάμαι αλλά είπα μόνο αλήθειες. Θέλω πλήρη έλεγχο του ΟΠΑΠ από την αρχή όπως θέλω και πλήρη έλεγχο στους πρώην παράνομους ιντερνετικούς.

  Αν είναι δυνατόν, θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε σε κάθε ένα ζήτημα συγκεκριμένα ώστε να είναι σαφές σε ποιά θέματα δίνει βάση η αρχή. Δεν σας έχει προκαλέσει απορία η μικρή συμμετοχή των πρακτόρων στη διαβούλευση παρά το γεγονός οτι δόθηκε παράταση;

 • Το εν λόγω Σχέδιο Ν.Κ. αναρτήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση της ΕΕΕΠ και έπρεπε σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών να ολοκληρωθεί ο χρόνος διαβούλευσής του. Επειδή όμως η ΟΠΑΠ προώθησε το Σχέδιο αυτό στην ΕΕΕΠ χωρίς πρώτα να έρθει σε συνεννόηση με το φυσικό της δίκτυο, δηλ. τα πρακτορεία, ως όφειλε και επειδή αυτό έγινε μάλλον σκοπίμως δόθηκε παράταση για τρεις (3) μήνες.Το εν λόγω Σχέδιο, εάν εγκριθεί ως έχει, επιτρέπει στην ΟΠΑΠ να λειτουργήσει διάφορους νέους τύπους πρακτορείων, μετατρέποντας έτσι κάθε γειτονιά σε στέκι σκληρού τζόγου. Περαιτέρω οδηγεί στον επαγγελματικό αφανισμό χιλιάδες επιχειρήσεις πρακτορείων, που έως σήμερα και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία καταφέρνουν να επιβιώνουν αξιοπρεπώς. Και όλα αυτά στο βωμό του κέρδους του ιδιώτη αδιαφορώντας για τον κοινωνικό ιστό, το υφιστάμενο δίκτυό της και το ίδιο το μονοπώλιο, για το οποίο ναι μεν έχει καταβάλει τίμημα αλλά δεν της ανήκει, αφού αποτελεί εν δυνάμει περιουσιακό στοιχείο του κράτους. Από προσεκτική μελέτη των άρθρων προκύπτουν διατάξεις που μπορεί να κριθούν αντισυνταγματικές, φορολογικά επιλήψιμες και αντίθετες με αποφάσεις της Ε.Ε. Φτάνει δε στο σημείο το εν λόγω Σχέδιο να προβλέπει κανονισμούς για παιχνίδι για το οποίο υπάρχει ήδη κανονισμός από το 2000.
  Επιπροσθέτως επιδιώκει να καταργήσει την προσφάτως υπογραφείσα και ισχύουσα σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και πρακτόρων, η οποία ρυθμίζει όλες τις σχέσεις και τις λεπτομέρειες λειτουργίας των πρακτορείων είναι αποτέλεσμα εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών και πλήρως εναρμονισμένη προς τη σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και Ελληνικού κράτους και όλες τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν στα πληθυσμιακά κριτήρια. Για τους λόγους αυτούς ουδεμία λογική έχει η κατάργησή της. Τυχόν δε ελλείψεις της ισχύουσας σύμβασης μπορούν εύκολα να καλυφθούν με την πρόσθεση παραρτημάτων κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.
  Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός ότι για πρώτη ίσως φορά αναρτάται σε δημόσια διαβούλευση ο τρόπος που θα αμείβονται οι συνεργάτες μιας ιδιωτικής εταιρίας και οι εν γένει μεταξύ τους σχέσεις. Το Σχέδιο αυτό θα έχει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες τόσο για τα πρακτορεία όσο και για το κοινωνικό σύνολο.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει ή να αποσυρθεί ή τουλάχιστον να δοθεί νέα τρίμηνη παράταση προκειμένου ο νέος Πρόεδρος της ΕΕΕΠ και η πολιτική ηγεσία να ενημερωθούν σφαιρικά (και όχι μόνο από την ΟΠΑΠ) για το θέμα και να αποφευχθεί η υπό πίεση λήψη αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να ικανοποιήσουν την ΟΠΑΠ αλλά θα προκαλέσουν με βεβαιότητα ανεπανόρθωτες ζημίες στη χώρα.

 • 29 Μαΐου 2015, 11:29 | ΜΑΡΙΑ

  Το εν λόγω Σχέδιο Ν.Κ. αναρτήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση της ΕΕΕΠ και έπρεπε σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών να ολοκληρωθεί ο χρόνος διαβούλευσής του. Επειδή όμως η ΟΠΑΠ προώθησε το Σχέδιο αυτό στην ΕΕΕΠ χωρίς πρώτα να έρθει σε συνεννόηση με το φυσικό της δίκτυο, δηλ. τα πρακτορεία, ως όφειλε και επειδή αυτό έγινε μάλλον σκοπίμως δόθηκε παράταση για τρεις (3) μήνες.Το εν λόγω Σχέδιο, εάν εγκριθεί ως έχει, επιτρέπει στην ΟΠΑΠ να λειτουργήσει διάφορους νέους τύπους πρακτορείων, μετατρέποντας έτσι κάθε γειτονιά σε στέκι σκληρού τζόγου. Περαιτέρω οδηγεί στον επαγγελματικό αφανισμό χιλιάδες επιχειρήσεις πρακτορείων, που έως σήμερα και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία καταφέρνουν να επιβιώνουν αξιοπρεπώς. Και όλα αυτά στο βωμό του κέρδους του ιδιώτη αδιαφορώντας για τον κοινωνικό ιστό, το υφιστάμενο δίκτυό της και το ίδιο το μονοπώλιο, για το οποίο ναι μεν έχει καταβάλει τίμημα αλλά δεν της ανήκει, αφού αποτελεί εν δυνάμει περιουσιακό στοιχείο του κράτους. Από προσεκτική μελέτη των άρθρων προκύπτουν διατάξεις που μπορεί να κριθούν αντισυνταγματικές, φορολογικά επιλήψιμες και αντίθετες με αποφάσεις της Ε.Ε. Φτάνει δε στο σημείο το εν λόγω Σχέδιο να προβλέπει κανονισμούς για παιχνίδι για το οποίο υπάρχει ήδη κανονισμός από το 2000.
  Επιπροσθέτως επιδιώκει να καταργήσει την προσφάτως υπογραφείσα και ισχύουσα σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και πρακτόρων, η οποία ρυθμίζει όλες τις σχέσεις και τις λεπτομέρειες λειτουργίας των πρακτορείων είναι αποτέλεσμα εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών και πλήρως εναρμονισμένη προς τη σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και Ελληνικού κράτους και όλες τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν στα πληθυσμιακά κριτήρια. Για τους λόγους αυτούς ουδεμία λογική έχει η κατάργησή της. Τυχόν δε ελλείψεις της ισχύουσας σύμβασης μπορούν εύκολα να καλυφθούν με την πρόσθεση παραρτημάτων κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.
  Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός ότι για πρώτη ίσως φορά αναρτάται σε δημόσια διαβούλευση ο τρόπος που θα αμείβονται οι συνεργάτες μιας ιδιωτικής εταιρίας και οι εν γένει μεταξύ τους σχέσεις. Το Σχέδιο αυτό θα έχει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες τόσο για τα πρακτορεία όσο και για το κοινωνικό σύνολο.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει ή να αποσυρθεί ή τουλάχιστον να δοθεί νέα τρίμηνη παράταση προκειμένου ο νέος Πρόεδρος της ΕΕΕΠ και η πολιτική ηγεσία να ενημερωθούν σφαιρικά (και όχι μόνο από την ΟΠΑΠ) για το θέμα και να αποφευχθεί η υπό πίεση λήψη αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να ικανοποιήσουν την ΟΠΑΠ αλλά θα προκαλέσουν με βεβαιότητα ανεπανόρθωτες ζημίες στη χώρα.

 • 28 Μαΐου 2015, 23:11 | Κουγιουμτζης Νικολαος

  Οι προτάσεις της διαβούλευσης των νέων κανόνων λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων είναι λανθασμένες και εμπεριέχουν πολλούς κινδύνους. Κάποιοι από τους λόγους είναι οι εξής:

  1)Υπάρχουν ήδη σε ισχύ Ατομικές συμβάσεις από το 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΟΠΑΠ. Οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη κανονισμό που ρυθμίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.
  Η σύμβαση αυτή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης της Ελληνικής αγοράς και βοήθησε στο έπακρο την ανάπτυξη της αγοράς σεβόμενη όμως ταυτόχρονα της προστασία του πολίτη από τυχών κινδύνους.
  Στον νέο προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας που τέθηκε υπό διαβούλευση επιχειρείται η κατάργηση και καταστρατήγηση της υφιστάμενης σύμβασης, δηλαδή κατάργηση μίας καθ’ όλα νόμιμης σύμβασης.
  2)Δημιουργεί μείζονα κοινωνικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με : την προστασία εισοδήματος παιχτών, τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης αφού πρόθεση και απαίτηση του νέου σχεδίου είναι η δημιουργία πληθώρας νέον καταστημάτων διαφόρων κατηγοριών με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα 100 μ και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα πλησιέστερα.
  Αν κάνουμε έναν γρήγορο υπολογισμό ώστε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου θα δούμε τα εξής:
  έχουμε ήδη 4.500 υπάρχοντα πρακτορεία προσθέτουμε της 1.400 αίθουσες VLT’S που προκύπτουν από τα 35.000 παιχνιδομηχανές που το σχέδιο τα θέλει να μοιράζονται 25 ανα κατάστημα, έναν άγνωστο αριθμό πρακτορείων bingo lotto καθώς το σχέδιο δεν τα προσδιορίζει αριθμητικά!!! , και χιλιάδες σημεία πώλησης στιγμιαίου λαχείου (Σούπερ Μάρκετ, ΕΛΤΑ, Ψιλικατζίδικα….κ.ο.κ.), τότε θα διαπιστώνουμε αμέσως ότι έτσι θα φτάσουμε σε ανεξέλεγκτους αριθμούς σημείων πώλησης τυχερών παιχνιδιών με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική “υγεία”.

  Με βάση τα παραπάνω η δική μου “πρόταση – απαίτηση” είναι η συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών μέσω της ισχύουσας σύμβασης του 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΠΡΟΠΟ και η διάθεση όλων των υπαρχόντων καθώς και των μελλοντικών παιχνιδιών μόνο μέσω του δικτύου των 4.500 καταστημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ που τόσα χρόνια έχει αποδείξει τις δυνατότητες και την συνέπεια του.

 • 28 Μαΐου 2015, 23:18 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  οι προτασειs των νεων κανονων λειτουργιαs τηs αγοραs τυχερων παιγνιων είναι λανθασμενεs και εμπεριεχουν πολλουs κινδυνουs καποιοι από τουs λογουs είναι οι εξηs.

  1.

  Υπάρχουν ήδη σε ισχύ Ατομικές συμβάσεις από το 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ
  και των πρακτόρων ΟΠΑΠ. Οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη κανονισμό που
  ρυθμίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην
  Ελλάδα.

  Η σύμβαση αυτή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης της Ελληνικής αγοράς
  και βοήθησε στο έπακρο την ανάπτυξη της αγοράς σεβόμενη όμως ταυτόχρονα της
  προστασία του πολίτη από τυχών κινδύνους.

  Στον νέο προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας που τέθηκε υπό διαβούλευση
  επιχειρείται η κατάργηση και καταστρατήγηση της υφιστάμενης σύμβασης,
  δηλαδή κατάργηση μίας καθ’ όλα νόμιμης σύμβασης.
  2.

  Δημιουργεί μείζονα κοινωνικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με : την
  προστασία εισοδήματος παιχτών, τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια εξαιτίας
  της υπερβολικής έκθεσης αφού πρόθεση και απαίτηση του νέου σχεδίου είναι η
  δημιουργία πληθώρας νέον καταστημάτων διαφόρων κατηγοριών με ελάχιστη
  απόσταση μεταξύ τους τα 100 μ και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα
  πλησιέστερα.

  Αν κάνουμε έναν γρήγορο υπολογισμό ώστε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα του
  προτεινόμενου σχεδίου θα δούμε τα εξής:

  έχουμε ήδη *4.500 υπάρχοντα πρακτορεία* προσθέτουμε της *1.400
  αίθουσες **VLT’S
  *που προκύπτουν από τα 35.000 παιχνιδομηχανές που το σχέδιο τα θέλει να
  μοιράζονται 25 ανα κατάστημα, έναν *άγνωστο** αριθμό πρακτορείων **bingo
  lotto* καθώς το σχέδιο δεν τα προσδιορίζει αριθμητικά!!! , και χ*ιλιάδες
  σημεία πώλησης στιγμιαίου λαχείου* (Σούπερ Μάρκετ, ΕΛΤΑ,
  Ψιλικατζίδικα….κ.ο.κ.), τότε θα διαπιστώνουμε αμέσως ότι έτσι θα φτάσουμε
  σε ανεξέλεγκτους αριθμούς σημείων πώλησης τυχερών παιχνιδιών με ότι αυτό
  συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική «υγεία».

  Με βάση τα παραπάνω η δική μου «πρόταση – απαίτηση» είναι η συνέχιση της
  λειτουργίας της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών μέσω της ισχύουσας σύμβασης
  του 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΠΡΟΠΟ και η διάθεση όλων των
  υπαρχόντων καθώς και των μελλοντικών παιχνιδιών *μόνο* μέσω του δικτύου των
  4.500 καταστημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ που τόσα χρόνια έχει αποδείξει τις
  δυνατότητες και την συνέπεια του.

  ΚΕΙΜΕΝΟ_ΣΕ_HTML_002 (text/html)

  Βοήθεια : Όροι χρήσης

 • 28 Μαΐου 2015, 22:34 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Μπαινουμε ολοι στην διαβουλευση και δειχνουμε την αντιθεση μαs

 • 28 Μαΐου 2015, 21:08 | Κότσης Άρης

  Οι προτάσεις της διαβούλευσης των νέων κανόνων λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων είναι λανθασμένες και εμπεριέχουν πολλούς κινδύνους. Κάποιοι από τους λόγους είναι οι εξής:

  Υπάρχουν ήδη σε ισχύ Ατομικές συμβάσεις από το 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΟΠΑΠ. Οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη κανονισμό που ρυθμίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

  Η σύμβαση αυτή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης της Ελληνικής αγοράς και βοήθησε στο έπακρο την ανάπτυξη της αγοράς σεβόμενη όμως ταυτόχρονα της προστασία του πολίτη από τυχών κινδύνους.

  Στον νέο προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας που τέθηκε υπό διαβούλευση επιχειρείται η κατάργηση και καταστρατήγηση της υφιστάμενης σύμβασης, δηλαδή κατάργηση μίας καθ’ όλα νόμιμης σύμβασης.

  Δημιουργεί μείζονα κοινωνικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με : την προστασία εισοδήματος παιχτών, τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης αφού πρόθεση και απαίτηση του νέου σχεδίου είναι η δημιουργία πληθώρας νέον καταστημάτων διαφόρων κατηγοριών με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα 100 μ και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα πλησιέστερα.

  Αν κάνουμε έναν γρήγορο υπολογισμό ώστε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου θα δούμε τα εξής:

  έχουμε ήδη 4.500 υπάρχοντα πρακτορεία προσθέτουμε της 1.400 αίθουσες VLT’S που προκύπτουν από τα 35.000 παιχνιδομηχανές που το σχέδιο τα θέλει να μοιράζονται 25 ανα κατάστημα, έναν άγνωστο αριθμό πρακτορείων bingo lotto καθώς το σχέδιο δεν τα προσδιορίζει αριθμητικά!!! , και χιλιάδες σημεία πώλησης στιγμιαίου λαχείου (Σούπερ Μάρκετ, ΕΛΤΑ, Ψιλικατζίδικα….κ.ο.κ.), τότε θα διαπιστώνουμε αμέσως ότι έτσι θα φτάσουμε σε ανεξέλεγκτους αριθμούς σημείων πώλησης τυχερών παιχνιδιών με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική “υγεία”.

  Με βάση τα παραπάνω η δική μου “πρόταση – απαίτηση” είναι η συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών μέσω της ισχύουσας σύμβασης του 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΠΡΟΠΟ και η διάθεση όλων των υπαρχόντων καθώς και των μελλοντικών παιχνιδιών μόνο μέσω του δικτύου των 4.500 καταστημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ που τόσα χρόνια έχει αποδείξει τις δυνατότητες και την συνέπεια του.

  © 2015 Microsoft Όροι Προστασία προσωπικών δεδομένων και cookies Προγραμματιστές Ελληνικά

 • 28 Μαΐου 2015, 20:10 | Θεοφιλος

  Οι προτάσεις της διαβούλευσης των νέων κανόνων λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων είναι λανθασμένες και εμπεριέχουν πολλούς κινδύνους. Κάποιοι από τους λόγους είναι οι εξής: Υπάρχουν ήδη σε ισχύ Ατομικές συμβάσεις από το 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΟΠΑΠ. Οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη κανονισμό που ρυθμίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Η σύμβαση αυτή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης της Ελληνικής αγοράς και βοήθησε στο έπακρο την ανάπτυξη της αγοράς σεβόμενη όμως ταυτόχρονα της προστασία του πολίτη από τυχών κινδύνους. Στον νέο προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας που τέθηκε υπό διαβούλευση επιχειρείται η κατάργηση και καταστρατήγηση της υφιστάμενης σύμβασης, δηλαδή κατάργηση μίας καθ’ όλα νόμιμης σύμβασης. Δημιουργεί μείζονα κοινωνικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με : την προστασία εισοδήματος παιχτών, τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης αφού πρόθεση και απαίτηση του νέου σχεδίου είναι η δημιουργία πληθώρας νέον καταστημάτων διαφόρων κατηγοριών με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα 100 μ και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα πλησιέστερα. Αν κάνουμε έναν γρήγορο υπολογισμό ώστε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου θα δούμε τα εξής: έχουμε ήδη 4.500 υπάρχοντα πρακτορεία προσθέτουμε της 1.400 αίθουσες VLT’S που προκύπτουν από τα 35.000 παιχνιδομηχανές που το σχέδιο τα θέλει να μοιράζονται 25 ανα κατάστημα, έναν άγνωστο αριθμό πρακτορείων bingo lotto καθώς το σχέδιο δεν τα προσδιορίζει αριθμητικά!!! , και χιλιάδες σημεία πώλησης στιγμιαίου λαχείου (Σούπερ Μάρκετ, ΕΛΤΑ, Ψιλικατζίδικα….κ.ο.κ.), τότε θα διαπιστώνουμε αμέσως ότι έτσι θα φτάσουμε σε ανεξέλεγκτους αριθμούς σημείων πώλησης τυχερών παιχνιδιών με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική “υγεία”. Με βάση τα παραπάνω η δική μου “πρόταση – απαίτηση” είναι η συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών μέσω της ισχύουσας σύμβασης του 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΠΡΟΠΟ και η διάθεση όλων των υπαρχόντων καθώς και των μελλοντικών παιχνιδιών μόνο μέσω του δικτύου των 4.500 καταστημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ που τόσα χρόνια έχει αποδείξει τις δυνατότητες και την συνέπεια του. «

 • 28 Μαΐου 2015, 19:57 | Ελένη Γκάτση

  Οι προτάσεις της διαβούλευσης των νέων κανόνων λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων είναι λανθασμένες και εμπεριέχουν πολλούς κινδύνους. Κάποιοι από τους λόγους είναι οι εξής:

  Υπάρχουν ήδη σε ισχύ Ατομικές συμβάσεις από το 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΟΠΑΠ. Οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη κανονισμό που ρυθμίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.
  Η σύμβαση αυτή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης της Ελληνικής αγοράς και βοήθησε στο έπακρο την ανάπτυξη της αγοράς σεβόμενη όμως ταυτόχρονα της προστασία του πολίτη από τυχών κινδύνους.
  Στον νέο προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας που τέθηκε υπό διαβούλευση επιχειρείται η κατάργηση και καταστρατήγηση της υφιστάμενης σύμβασης, δηλαδή κατάργηση μίας καθ’ όλα νόμιμης σύμβασης.
  Δημιουργεί μείζονα κοινωνικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με : την προστασία εισοδήματος παιχτών, τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης αφού πρόθεση και απαίτηση του νέου σχεδίου είναι η δημιουργία πληθώρας νέον καταστημάτων διαφόρων κατηγοριών με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα 100 μ και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα πλησιέστερα.
  Αν κάνουμε έναν γρήγορο υπολογισμό ώστε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου θα δούμε τα εξής:
  έχουμε ήδη 4.500 υπάρχοντα πρακτορεία προσθέτουμε της 1.400 αίθουσες VLT’S που προκύπτουν από τα 35.000 παιχνιδομηχανές που το σχέδιο τα θέλει να μοιράζονται 25 ανα κατάστημα, έναν άγνωστο αριθμό πρακτορείων bingo lotto καθώς το σχέδιο δεν τα προσδιορίζει αριθμητικά!!! , και χιλιάδες σημεία πώλησης στιγμιαίου λαχείου (Σούπερ Μάρκετ, ΕΛΤΑ, Ψιλικατζίδικα….κ.ο.κ.), τότε θα διαπιστώνουμε αμέσως ότι έτσι θα φτάσουμε σε ανεξέλεγκτους αριθμούς σημείων πώλησης τυχερών παιχνιδιών με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική “υγεία”.

  Με βάση τα παραπάνω η δική μου “πρόταση – απαίτηση” είναι η συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών μέσω της ισχύουσας σύμβασης του 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΠΡΟΠΟ και η διάθεση όλων των υπαρχόντων καθώς και των μελλοντικών παιχνιδιών μόνο μέσω του δικτύου των 4.500 καταστημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ που τόσα χρόνια έχει αποδείξει τις δυνατότητες και την συνέπεια του.

 • 28 Μαΐου 2015, 19:07 | Λάμπρος Κομπούρας

  Οι προτάσεις της διαβούλευσης των νέων κανόνων λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων είναι λανθασμένες και εμπεριέχουν πολλούς κινδύνους. Κάποιοι από τους λόγους είναι οι εξής:

  Υπάρχουν ήδη σε ισχύ Ατομικές συμβάσεις από το 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΟΠΑΠ. Οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη κανονισμό που ρυθμίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.
  Η σύμβαση αυτή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης της Ελληνικής αγοράς και βοήθησε στο έπακρο την ανάπτυξη της αγοράς σεβόμενη όμως ταυτόχρονα της προστασία του πολίτη από τυχών κινδύνους.
  Στον νέο προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας που τέθηκε υπό διαβούλευση επιχειρείται η κατάργηση και καταστρατήγηση της υφιστάμενης σύμβασης, δηλαδή κατάργηση μίας καθ’ όλα νόμιμης σύμβασης.
  Δημιουργεί μείζονα κοινωνικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με : την προστασία εισοδήματος παιχτών, τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης αφού πρόθεση και απαίτηση του νέου σχεδίου είναι η δημιουργία πληθώρας νέον καταστημάτων διαφόρων κατηγοριών με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα 100 μ και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα πλησιέστερα.
  Αν κάνουμε έναν γρήγορο υπολογισμό ώστε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου θα δούμε τα εξής:
  έχουμε ήδη 4.500 υπάρχοντα πρακτορεία προσθέτουμε της 1.400 αίθουσες VLT’S που προκύπτουν από τα 35.000 παιχνιδομηχανές που το σχέδιο τα θέλει να μοιράζονται 25 ανα κατάστημα, έναν άγνωστο αριθμό πρακτορείων bingo lotto καθώς το σχέδιο δεν τα προσδιορίζει αριθμητικά!!! , και χιλιάδες σημεία πώλησης στιγμιαίου λαχείου (Σούπερ Μάρκετ, ΕΛΤΑ, Ψιλικατζίδικα….κ.ο.κ.), τότε θα διαπιστώνουμε αμέσως ότι έτσι θα φτάσουμε σε ανεξέλεγκτους αριθμούς σημείων πώλησης τυχερών παιχνιδιών με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική “υγεία”.

  Με βάση τα παραπάνω η δική μου “πρόταση – απαίτηση” είναι η συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών μέσω της ισχύουσας σύμβασης του 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΠΡΟΠΟ και η διάθεση όλων των υπαρχόντων καθώς και των μελλοντικών παιχνιδιών μόνο μέσω του δικτύου των 4.500 καταστημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ που τόσα χρόνια έχει αποδείξει τις δυνατότητες και την συνέπεια του.

 • 28 Μαΐου 2015, 19:38 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

  Οι προτάσεις της διαβούλευσης των νέων κανόνων λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων είναι λανθασμένες και εμπεριέχουν πολλούς κινδύνους. Κάποιοι από τους λόγους είναι οι εξής:

  Υπάρχουν ήδη σε ισχύ Ατομικές συμβάσεις από το 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΟΠΑΠ. Οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη κανονισμό που ρυθμίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

  Η σύμβαση αυτή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης της Ελληνικής αγοράς και βοήθησε στο έπακρο την ανάπτυξη της αγοράς σεβόμενη όμως ταυτόχρονα της προστασία του πολίτη από τυχών κινδύνους.

  Στον νέο προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας που τέθηκε υπό διαβούλευση επιχειρείται η κατάργηση και καταστρατήγηση της υφιστάμενης σύμβασης, δηλαδή κατάργηση μίας καθ’ όλα νόμιμης σύμβασης.

  Δημιουργεί μείζονα κοινωνικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με : την προστασία εισοδήματος παιχτών, τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης αφού πρόθεση και απαίτηση του νέου σχεδίου είναι η δημιουργία πληθώρας νέον καταστημάτων διαφόρων κατηγοριών με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα 100 μ και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα πλησιέστερα.

  Αν κάνουμε έναν γρήγορο υπολογισμό ώστε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου θα δούμε τα εξής:

  έχουμε ήδη 4.500 υπάρχοντα πρακτορεία προσθέτουμε της 1.400 αίθουσες VLT’S που προκύπτουν από τα 35.000 παιχνιδομηχανές που το σχέδιο τα θέλει να μοιράζονται 25 ανα κατάστημα, έναν άγνωστο αριθμό πρακτορείων bingo lotto καθώς το σχέδιο δεν τα προσδιορίζει αριθμητικά!!! , και χιλιάδες σημεία πώλησης στιγμιαίου λαχείου (Σούπερ Μάρκετ, ΕΛΤΑ, Ψιλικατζίδικα….κ.ο.κ.), τότε θα διαπιστώνουμε αμέσως ότι έτσι θα φτάσουμε σε ανεξέλεγκτους αριθμούς σημείων πώλησης τυχερών παιχνιδιών με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική “υγεία”.

  Με βάση τα παραπάνω η δική μου “πρόταση – απαίτηση” είναι η συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών μέσω της ισχύουσας σύμβασης του 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΠΡΟΠΟ και η διάθεση όλων των υπαρχόντων καθώς και των μελλοντικών παιχνιδιών μόνο μέσω του δικτύου των 4.500 καταστημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ που τόσα χρόνια έχει αποδείξει τις δυνατότητες και την συνέπεια του.

 • 28 Μαΐου 2015, 19:24 | ΤΑΛΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Οι προτάσεις της διαβούλευσης των νέων κανόνων λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων είναι λανθασμένες και εμπεριέχουν πολλούς κινδύνους. Κάποιοι από τους λόγους είναι οι εξής:

  Υπάρχουν ήδη σε ισχύ Ατομικές συμβάσεις από το 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΟΠΑΠ. Οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη κανονισμό που ρυθμίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.
  Η σύμβαση αυτή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης της Ελληνικής αγοράς και βοήθησε στο έπακρο την ανάπτυξη της αγοράς σεβόμενη όμως ταυτόχρονα της προστασία του πολίτη από τυχών κινδύνους.
  Στον νέο προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας που τέθηκε υπό διαβούλευση επιχειρείται η κατάργηση και καταστρατήγηση της υφιστάμενης σύμβασης, δηλαδή κατάργηση μίας καθ’ όλα νόμιμης σύμβασης.
  Δημιουργεί μείζονα κοινωνικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με : την προστασία εισοδήματος παιχτών, τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης αφού πρόθεση και απαίτηση του νέου σχεδίου είναι η δημιουργία πληθώρας νέον καταστημάτων διαφόρων κατηγοριών με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα 100 μ και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα πλησιέστερα.
  Αν κάνουμε έναν γρήγορο υπολογισμό ώστε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου θα δούμε τα εξής:
  έχουμε ήδη 4.500 υπάρχοντα πρακτορεία προσθέτουμε της 1.400 αίθουσες VLT’S που προκύπτουν από τα 35.000 παιχνιδομηχανές που το σχέδιο τα θέλει να μοιράζονται 25 ανα κατάστημα, έναν άγνωστο αριθμό πρακτορείων bingo lotto καθώς το σχέδιο δεν τα προσδιορίζει αριθμητικά!!! , και χιλιάδες σημεία πώλησης στιγμιαίου λαχείου (Σούπερ Μάρκετ, ΕΛΤΑ, Ψιλικατζίδικα….κ.ο.κ.), τότε θα διαπιστώνουμε αμέσως ότι έτσι θα φτάσουμε σε ανεξέλεγκτους αριθμούς σημείων πώλησης τυχερών παιχνιδιών με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική “υγεία”.

  Με βάση τα παραπάνω η δική μου “πρόταση – απαίτηση” είναι η συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών μέσω της ισχύουσας σύμβασης του 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΠΡΟΠΟ και η διάθεση όλων των υπαρχόντων καθώς και των μελλοντικών παιχνιδιών μόνο μέσω του δικτύου των 4.500 καταστημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ που τόσα χρόνια έχει αποδείξει τις δυνατότητες και την συνέπεια του.

 • 28 Μαΐου 2015, 15:36 | Γιάννης

  Οι προτάσεις της διαβούλευσης των νέων κανόνων λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων είναι λανθασμένες και εμπεριέχουν πολλούς κινδύνους. Κάποιοι από τους λόγους είναι οι εξής:

  Υπάρχουν ήδη σε ισχύ Ατομικές συμβάσεις από το 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΟΠΑΠ. Οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη κανονισμό που ρυθμίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

  Η σύμβαση αυτή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης της Ελληνικής αγοράς και βοήθησε στο έπακρο την ανάπτυξη της αγοράς σεβόμενη όμως ταυτόχρονα της προστασία του πολίτη από τυχών κινδύνους.

  Στον νέο προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας που τέθηκε υπό διαβούλευση επιχειρείται η κατάργηση και καταστρατήγηση της υφιστάμενης σύμβασης, δηλαδή κατάργηση μίας καθ’ όλα νόμιμης σύμβασης.

  Δημιουργεί μείζονα κοινωνικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με : την προστασία εισοδήματος παιχτών, τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης αφού πρόθεση και απαίτηση του νέου σχεδίου είναι η δημιουργία πληθώρας νέον καταστημάτων διαφόρων κατηγοριών με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα 100 μ και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα πλησιέστερα.

  Αν κάνουμε έναν γρήγορο υπολογισμό ώστε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου θα δούμε τα εξής:

  έχουμε ήδη 4.500 υπάρχοντα πρακτορεία προσθέτουμε της 1.400 αίθουσες VLT’S που προκύπτουν από τα 35.000 παιχνιδομηχανές που το σχέδιο τα θέλει να μοιράζονται 25 ανα κατάστημα, έναν άγνωστο αριθμό πρακτορείων bingo lotto καθώς το σχέδιο δεν τα προσδιορίζει αριθμητικά!!! , και χιλιάδες σημεία πώλησης στιγμιαίου λαχείου (Σούπερ Μάρκετ, ΕΛΤΑ, Ψιλικατζίδικα….κ.ο.κ.), τότε θα διαπιστώνουμε αμέσως ότι έτσι θα φτάσουμε σε ανεξέλεγκτους αριθμούς σημείων πώλησης τυχερών παιχνιδιών με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική “υγεία”.

  Με βάση τα παραπάνω η δική μου “πρόταση – απαίτηση” είναι η συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών μέσω της ισχύουσας σύμβασης του 2009 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτόρων ΠΡΟΠΟ και η διάθεση όλων των υπαρχόντων καθώς και των μελλοντικών παιχνιδιών μόνο μέσω του δικτύου των 4.500 καταστημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ που τόσα χρόνια έχει αποδείξει τις δυνατότητες και την συνέπεια του.

 • 28 Μαΐου 2015, 14:21 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  4) Άρθρο 1.2
  1.2 Το Πρακτορείο λειτουργεί ο ίδιος ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή Πράκτορας με τον οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης συνάπτει Σύμβαση Πρακτόρευσης.
  Να αντικατασταθεί :
  1.2 Το Πρακτορείο λειτουργεί ο Πράκτορας με τον οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης συνάπτει Σύμβαση Πρακτόρευσης.
  Δηλαδή να μην έχει δικά του πρακτορεία ο ΟΠΑΠ
  5) 1.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να λειτουργεί ο ίδιος επαρκή αριθμό Πρακτορείων για την εκπαίδευση των Υπεύθυνων Πρακτορείων, τη διενέργεια απαιτούμενων δράσεων υπεύθυνου παιχνιδιού, ερευνών σχετιζόμενων με την αγορά τυχερών παιγνίων και την πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία Τυχερών Παιγνίων.
  Να καταργηθεί
  Δηλαδή να μην έχει δικά του πρακτορεία ο ΟΠΑΠ
  6) Προσθήκη
  1.5 Η διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου από το Φορέα Εκμετάλλευσης διενεργείται σε συνεργασία με τα Πρακτορεία του.
  Δηλαδή το ιντερνετικό παιχνίδι να γίνεται σε συνεργασία με τα πρακτορεία και όχι με τις τράπεζες ή άλλους φορείς.

 • 28 Μαΐου 2015, 14:14 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  1) Ορισμοί
  Πράκτορας: τρίτος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με τον οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης συνάπτει τη Σύμβαση Πρακτόρευσης
  Να αντικατασταθεί :
  Πράκτορας: Το φυσικό πρόσωπο με τον οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης συνάπτει τη Σύμβαση Πρακτόρευσης. Εάν η σύμβαση έχει συναφθεί με νομικό πρόσωπο, την ιδιότητα του πράκτορα αποκτούν ΟΛΑ τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σ αυτό
  Διαφορετικά θα εισέρθουν στο επάγγελμα εγκληματίες ή εν δυνάμει εγκληματίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ.
  2) Ορισμοί
  Πρακτορείο: το κατάστημα δραστηριοποίησης του Πράκτορα ή του Φορέα Εκμετάλλευσης στο οποία διεξάγονται Τυχερά Παίγνια, ανάλογα με την κατηγορία Πρακτορείου στην οποία ανήκει
  Να αντικατασταθεί :
  Πρακτορείο: το κατάστημα δραστηριοποίησης του Πράκτορα στο οποία διεξάγονται Τυχερά Παίγνια, ανάλογα με την κατηγορία Πρακτορείου στην οποία ανήκει
  Δηλαδή να μην έχει δικά του πρακτορεία ο ΟΠΑΠ
  3) Ορισμοί
  Σύμβαση/εις Πρακτόρευσης: η Έγγραφη σύμβαση ή συμβάσεις με τις οποίες
  συμβάλλεται ο Πράκτορας με το Φορέα Εκμετάλλευσης και οι οποίες έχουν το
  ελάχιστο περιεχόμενο της παρούσας.
  Να αντικατασταθεί :
  Σύμβαση Πρακτόρευσης: η Έγγραφη σύμβαση με τις οποίες
  συμβάλλεται ο Πράκτορας με το Φορέα Εκμετάλλευσης και οι οποίες έχουν το
  ελάχιστο περιεχόμενο της παρούσας.
  Να έχουμε δηλαδή ΜΙΑ σύμβαση με παραρτήματα και όχι πολλές συμβάσεις