Άρθρο 02: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

2.1 Για τη νόμιμη λειτουργία Πρακτορείου απαιτείται έγγραφη σύμβαση μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και του Πράκτορα, βάσει της οποίας ο Φορέας Εκμετάλλευσης χορηγεί σχετικό Πιστοποιητικό Νόμιμης Λειτουργίας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει. O Φορέας Εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει τις εξής πέντε (5) κατηγορίες καταστημάτων:
2.1.1 Πρακτορεία Τύπου Α’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων σε χώρους μη υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2.1.2 Πρακτορεία τύπου Β’, ήτοι Πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους (Gaming Halls), τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Β’ σύμφωνα με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και έλεγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.
2.1.3 Πρακτορεία τύπου Γ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2.1.4 Πρακτορεία τύπου Δ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου Bingo Lotto σε χώρους υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (Bingo Halls).
2.1.5 Πρακτορεία τύπου ΣΤ’, ήτοι Πρακτορεία τύπου Α’ ή Γ’ στα οποία εγκαθίστανται Παιγνιομηχανήματα κατά τα προβλεπόμενα για Καταστήματα τύπου ΣΤ’ στον Κανονισμό Διεξαγωγής και έλεγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.
2.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι σε όλα τα Πρακτορεία:
2.2.1 Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή/και να διεξάγονται μη νόμιμα τυχερά παίγνια.
2.2.2 Αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης του Πρακτορείου το Πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας που χορηγεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης και τον τύπο του Πρακτορείου.
2.2.3 Αναρτώνται οι επιγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης

 • 28 Μαΐου 2015, 14:28 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  7) Άρθρο 2
  2.1.3 Πρακτορεία τύπου Γ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Να αντικατασταθεί :
  2.1.3 Πρακτορεία τύπου Γ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Δηλαδή να μην κάνει πρακτορεία τις καφετέριες αλλά τα πρακτορεία να πουλάμε καφέ.
  8) 2.1.4 Πρακτορεία τύπου Δ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου Bingo Lotto σε χώρους υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (Bingo Halls).
  Να αντικατασταθεί :
  2.1.4 Πρακτορεία τύπου Δ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου Bingo Lotto με χώρους υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (Bingo Halls).
  Δηλαδή να μην κάνει Bingo Halls τις καφετέριες αλλά τα Bingo Halls να πουλάνε καφέ.

 • 28 Μαΐου 2015, 13:24 | ANASTASIA

  Το εν λόγω Σχέδιο Ν.Κ. αναρτήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση της ΕΕΕΠ και έπρεπε σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών να ολοκληρωθεί ο χρόνος διαβούλευσής του. Επειδή όμως η ΟΠΑΠ προώθησε το Σχέδιο αυτό στην ΕΕΕΠ χωρίς πρώτα να έρθει σε συνεννόηση με το φυσικό της δίκτυο, δηλ. τα πρακτορεία, ως όφειλε και επειδή αυτό έγινε μάλλον σκοπίμως δόθηκε παράταση για τρεις (3) μήνες.

  Το εν λόγω Σχέδιο, εάν εγκριθεί ως έχει, επιτρέπει στην ΟΠΑΠ να λειτουργήσει διάφορους νέους τύπους πρακτορείων, μετατρέποντας έτσι κάθε γειτονιά σε στέκι σκληρού τζόγου. Περαιτέρω οδηγεί στον επαγγελματικό αφανισμό χιλιάδες επιχειρήσεις πρακτορείων, που έως σήμερα και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία καταφέρνουν να επιβιώνουν αξιοπρεπώς. Και όλα αυτά στο βωμό του κέρδους του ιδιώτη αδιαφορώντας για τον κοινωνικό ιστό, το υφιστάμενο δίκτυό της και το ίδιο το μονοπώλιο, για το οποίο ναι μεν έχει καταβάλει τίμημα αλλά δεν της ανήκει, αφού αποτελεί εν δυνάμει περιουσιακό στοιχείο του κράτους.

  Από προσεκτική μελέτη των άρθρων προκύπτουν διατάξεις που μπορεί να κριθούν αντισυνταγματικές, φορολογικά επιλήψιμες και αντίθετες με αποφάσεις της Ε.Ε. Φτάνει δε στο σημείο το εν λόγω Σχέδιο να προβλέπει κανονισμούς για παιχνίδι για το οποίο υπάρχει ήδη κανονισμός από το 2000.
  Επιπροσθέτως επιδιώκει να καταργήσει την προσφάτως υπογραφείσα και ισχύουσα σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και πρακτόρων, η οποία ρυθμίζει όλες τις σχέσεις και τις λεπτομέρειες λειτουργίας των πρακτορείων είναι αποτέλεσμα εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών και πλήρως εναρμονισμένη προς τη σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και Ελληνικού κράτους και όλες τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν στα πληθυσμιακά κριτήρια. Για τους λόγους αυτούς ουδεμία λογική έχει η κατάργησή της. Τυχόν δε ελλείψεις της ισχύουσας σύμβασης μπορούν εύκολα να καλυφθούν με την πρόσθεση παραρτημάτων κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.
  Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός ότι για πρώτη ίσως φορά αναρτάται σε δημόσια διαβούλευση ο τρόπος που θα αμείβονται οι συνεργάτες μιας ιδιωτικής εταιρίας και οι εν γένει μεταξύ τους σχέσεις.

  Το Σχέδιο αυτό θα έχει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες τόσο για τα πρακτορεία όσο και για το κοινωνικό σύνολο.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει ή να αποσυρθεί ή τουλάχιστον να δοθεί νέα τρίμηνη παράταση προκειμένου ο νέος Πρόεδρος της ΕΕΕΠ και η πολιτική ηγεσία να ενημερωθούν σφαιρικά (και όχι μόνο από την ΟΠΑΠ) για το θέμα και να αποφευχθεί η υπό πίεση λήψη αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να ικανοποιήσουν την ΟΠΑΠ αλλά θα προκαλέσουν με βεβαιότητα ανεπανόρθωτες ζημίες στη χώρα.

 • 28 Μαΐου 2015, 13:21 | Δημητρης Γ

  28 Μαΐου 2015, 11:33 | Δημητρης Γ Μόνιμος ΣύνδεσμοςΣχολιασμός επί του αναρτηθέντος Σχεδίου Νέου Κανονισμού.Το εν λόγω Σχέδιο Ν.Κ. αναρτήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση της ΕΕΕΠ και έπρεπε σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών να ολοκληρωθεί ο χρόνος διαβούλευσής του. Επειδή όμως η ΟΠΑΠ προώθησε το Σχέδιο αυτό στην ΕΕΕΠ χωρίς πρώτα να έρθει σε συνεννόηση με το φυσικό της δίκτυο, δηλ. τα πρακτορεία, ως όφειλε και επειδή αυτό έγινε μάλλον σκοπίμως δόθηκε παράταση για τρεις (3) μήνες.Το εν λόγω Σχέδιο, εάν εγκριθεί ως έχει, επιτρέπει στην ΟΠΑΠ να λειτουργήσει διάφορους νέους τύπους πρακτορείων, μετατρέποντας έτσι κάθε γειτονιά σε στέκι σκληρού τζόγου. Περαιτέρω οδηγεί στον επαγγελματικό αφανισμό χιλιάδες επιχειρήσεις πρακτορείων, που έως σήμερα και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία καταφέρνουν να επιβιώνουν αξιοπρεπώς. Και όλα αυτά στο βωμό του κέρδους του ιδιώτη αδιαφορώντας για τον κοινωνικό ιστό, το υφιστάμενο δίκτυό της και το ίδιο το μονοπώλιο, για το οποίο ναι μεν έχει καταβάλει τίμημα αλλά δεν της ανήκει, αφού αποτελεί εν δυνάμει περιουσιακό στοιχείο του κράτους. Από προσεκτική μελέτη των άρθρων προκύπτουν διατάξεις που μπορεί να κριθούν αντισυνταγματικές, φορολογικά επιλήψιμες και αντίθετες με αποφάσεις της Ε.Ε. Φτάνει δε στο σημείο το εν λόγω Σχέδιο να προβλέπει κανονισμούς για παιχνίδι για το οποίο υπάρχει ήδη κανονισμός από το 2000.
  Επιπροσθέτως επιδιώκει να καταργήσει την προσφάτως υπογραφείσα και ισχύουσα σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και πρακτόρων, η οποία ρυθμίζει όλες τις σχέσεις και τις λεπτομέρειες λειτουργίας των πρακτορείων είναι αποτέλεσμα εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών και πλήρως εναρμονισμένη προς τη σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και Ελληνικού κράτους και όλες τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν στα πληθυσμιακά κριτήρια. Για τους λόγους αυτούς ουδεμία λογική έχει η κατάργησή της. Τυχόν δε ελλείψεις της ισχύουσας σύμβασης μπορούν εύκολα να καλυφθούν με την πρόσθεση παραρτημάτων κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.
  Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός ότι για πρώτη ίσως φορά αναρτάται σε δημόσια διαβούλευση ο τρόπος που θα αμείβονται οι συνεργάτες μιας ιδιωτικής εταιρίας και οι εν γένει μεταξύ τους σχέσεις. Το Σχέδιο αυτό θα έχει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες τόσο για τα πρακτορεία όσο και για το κοινωνικό σύνολο.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει ή να αποσυρθεί ή τουλάχιστον να δοθεί νέα τρίμηνη παράταση προκειμένου ο νέος Πρόεδρος της ΕΕΕΠ και η πολιτική ηγεσία να ενημερωθούν σφαιρικά (και όχι μόνο από την ΟΠΑΠ) για το θέμα και να αποφευχθεί η υπό πίεση λήψη αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να ικανοποιήσουν την ΟΠΑΠ αλλά θα προκαλέσουν με βεβαιότητα ανεπανόρθωτες ζημίες στη χώρα.

 • Άρθρο 02: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

  2.1 Για τη νόμιμη λειτουργία Πρακτορείου απαιτείται έγγραφη σύμβαση μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και του Πράκτορα, βάσει της οποίας η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί σχετικό Πιστοποιητικό Νόμιμης Λειτουργίας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει. Υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσουν οι εξής τρεις (3) κατηγορίες καταστημάτων:
  2.1.1 Πρακτορεία Τύπου Α’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων σε χώρους μη υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2.1.2 Πρακτορεία τύπου Β’, ήτοι Πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους (Gaming Halls), τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Β’ σύμφωνα με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και έλεγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.
  2.1.3 Πρακτορεία τύπου ΣΤ’, ήτοι Πρακτορεία τύπου Α’ στα οποία διεξάγεται το σύνολο των τυχηρών παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στα οποία ή α) εγκαθίστανται Παιγνιομηχανήματα κατά τα προβλεπόμενα για Καταστήματα τύπου ΣΤ’ στον Κανονισμό Διεξαγωγής και έλεγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων, ή/και β) διεξάγεται το τυχερό παίγνιο BingoLotto.
  2.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι σε όλα τα Πρακτορεία:
  2.2.1 Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή/και να διεξάγονται μη νόμιμα τυχερά παίγνια.
  2.2.2 Αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης του Πρακτορείου το Πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας που χορηγεί η ΕΕΕΠ με το τύπο Πρακτορείου.
  2.2.3 Αναρτώνται οι επιγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης

 • 12 Μαΐου 2015, 17:35 | Χρήστος Τ.

  «»»2.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι σε όλα τα Πρακτορεία:
  2.2.1 Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή/και να διεξάγονται μη νόμιμα τυχερά παίγνια.»»»

  Με ποιον τρόπο θα το διασφαλίζει αυτό;
  Θα έχει επαρκή αριθμό προσωπικου και τις απαραίτητες υλικοτεχνικες υποδομές για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή του την υποχρέωση η στην ουσία οι έλεγχοι θα είναι ελάχιστοι με αποτέλεσμα να έχουμε «παρτι» των παρανομων?

 • 12 Μαΐου 2015, 17:32 | Χρήστος Τ.

  «»»2.1.5 Πρακτορεία τύπου ΣΤ’, ήτοι Πρακτορεία τύπου Α’ ή Γ’ στα οποία εγκαθίστανται Παιγνιομηχανήματα κατά τα προβλεπόμενα για Καταστήματα τύπου ΣΤ’ στον Κανονισμό Διεξαγωγής και έλεγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.»»»

  θα έπρεπε ο κάθε πράκτορας να έχει την δυνατότητα τηρώντας κάποιους γενικούς όρους και προυποθέσεις να μπορεί να επιλέγει την κατηγορία (β’,γ’ στ’) που θα υπαχθεί το κατάστημά του.

 • 12 Μαΐου 2015, 17:24 | Χρήστος Τ.

  «»»2.1.4 Πρακτορεία τύπου Δ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου Bingo Lotto σε χώρους υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (Bingo Halls).»»»

  Στην ισχύουσα σύμβαση οπαπ-πρακτόρων στο παράρτημα 1 και σύμφωνα με το αρθρο 27 του Ν. 2843/2000 το μπινγκο λοττο συμπεριλαμβάνεται στα παίγνια που ο Πρακτορας αναλαμβάνει την πρακτορευσή τους χωρίς επιπλέον όρους και προυποθέσεις.

  Είναι στις προθέσεις της ΕΕΕΠ να ανατρέψει ένα κεκτημένο δικαιωμα των πρακτόρων με βάση την πρόταση της ΟΠΑΠ ΑΕ;

 • 12 Μαΐου 2015, 16:55 | Χρήστος Τ.

  «»»2.1 Για τη νόμιμη λειτουργία Πρακτορείου απαιτείται έγγραφη σύμβαση μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και του Πράκτορα, βάσει της οποίας ο Φορέας Εκμετάλλευσης χορηγεί σχετικό Πιστοποιητικό Νόμιμης Λειτουργίας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει. O Φορέας Εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει τις εξής πέντε (5) κατηγορίες καταστημάτων:…..»»»

  Η τελευταία πρόταση θα έπρεπε να είναι «»»….O Φορέας Εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ο ίδιος (αν αυτό τελικά επιτραπεί), η/και να χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας για τις εξής πέντε κατηγορίες καταστημάτων…..»»»

 • 5 Μαΐου 2015, 16:54 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  • Παρ. 2.1: Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους Ορισμούς, Πρακτορείο είναι «το κατάστημα δραστηριοποίησης του Πράκτορα ή του Φορέα Εκμετάλλευσης …», δεν γίνεται κατανοητό με ποιον θα συμβάλλεται (αν θα συμβάλλεται) ο Φορέας Εκμετάλλευσης που θα λειτουργεί ο ίδιος Πρακτορείο, ούτε αν ο Φορέας Εκμετάλλευσης που θα λειτουργεί Πρακτορείο θα δεσμεύεται από το παρόν σχέδιο κανονισμού.
  • Παρ. 2.1: Δεν είναι σαφές σε ποιόν θα χορηγεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης το σχετικό Πιστοποιητικό Νόμιμης Λειτουργίας. Σύμφωνα με τον ορισμό, το πιστοποιητικό χορηγείται στα Πρακτορεία (άρα σε Πράκτορα ή στον ίδιο τον Φορέα Εκμετάλλευσης). Σύμφωνα με την παρούσα παρ. 2.1. χορηγείται μάλλον στον Πράκτορα (άρα μόνο σε τρίτο πρόσωπο και όχι στον Φορέα Εκμετάλλευσης, ο οποίος φαίνεται ότι θα μπορεί να λειτουργεί Πρακτορείο χωρίς να διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό).
  • Παρ. 2.1.: Δεν αναφέρεται εάν το Πιστοποιητικό Νόμιμης Λειτουργίας θα έχει κάποια συγκεκριμένη διάρκεια (αν π.χ. θα είναι ετήσιο, αν θα ανανεώνεται κλπ.). Δίνεται η εντύπωση ότι αφ’ ης στιγμής χορηγηθεί δεν ανακαλείται κλπ. Προτείνεται να τεθεί κάποια διάρκεια ισχύος, η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
  • Παρ. 2.1: Η αναφορά στην παρούσα παρ. ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης «έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει τις εξής πέντε (5) κατηγορίες καταστημάτων» δίνει την εντύπωση ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα λειτουργεί ο ίδιος όλα τα Πρακτορεία. Η σύγχυση επιτείνεται από τη χρήση της φράσης «Πρακτορεία του» (εννοώντας του Φορέα Εκμετάλλευσης) σε πολλά σημεία του σχεδίου του κανονισμού (βλ. ενδεικτικά ορισμό «Πιστοποιητικού Νόμιμης λειτουργίας», παρ. 3.3.1, 3.4, 3.6). Προτείνεται να διαγραφεί η κτητική αντωνυμία «του» από όλο το κείμενο μετά τη λέξη «Πρακτορείο» ή «Πρακτορεία».
  • Παρ. 2.1: Ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων που αναφέρεται στην παρούσα παρ. και στους ορισμούς είναι η υπ’ αριθ.143/2/6.2.2015 (ΦΕΚ Β’ 328/10.3.2015) απόφαση της ΕΕΕΠ που αφορά τη «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT»; Προτείνεται να γίνει σαφής αναφορά προς αποφυγή σύγχυσης.

 • 20 Απριλίου 2015, 18:18 | Εφη

  ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΛΟΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΣΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 30ΤΜ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΟΥΝ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΤΩΝ 50ΤΜ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΙΣΑΞΙΑ ΟΛΟΙ.ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΠΙΓΚΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ.ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ BINGO HALL; ΕΛΕΟΣ .
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ 2ο ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΓΕΜΙΣΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΣΤΑΔΙΚΑ ΜΕ ΚΑΦΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΕ ΘΑ ΒΓΑΖΟΥΝ.

 • 1 Απριλίου 2015, 10:54 | χρηστος

  προτου ανεβει η αυτος ο κανονισμος το υπαρχνο δυκτιο δεν ειχε καμια ενημερωση. γιατι αραγε ?

  ο οπαπ μπορει να θελει να γεμισει ολη τη χωρα σημεια τζογου γιατι θελει το μεγιστο κερδος . το Ελληνικο κρατος πως θα προστατεψει τον πολιτη οταν πλεον ανα 100 μετρα θα υπαρχει ενα σημειο τζογου οπου θα μπορει να τρωει και να πινει κιολας πλεον με τις ωρες χωρις διαλειματα .

  τα υπαρχον πρακτορεια ειναι ηδη πολλα σε σχεση με τους κατοικους ανα πολη .

 • 26 Μαρτίου 2015, 14:20 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ??ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΩ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Α ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 2 Ή ΤΙΣ 4 ..ΗΔΗ ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ..

 • 20 Μαρτίου 2015, 12:00 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Οι παρατηρήσεις σας σημειώνονται.

 • 17 Μαρτίου 2015, 00:13 | Μιχάλης

  Το τύπου Δ, απλά δεν υπάρχει , εννοείται οτι το Bingo lotto λειτουργεί εύκολα στα Τύπου Α μαγαζιά, όπως επίσης είναι άκυρη η κατηγορία τύπου Γ , αφού πλέον η πλειοψηφία των πρακτορείων διαθέτει αυτόματους πωλητές σε καφέ και φαγώσιμα,συν τοις άλλοις ολα έχουν ψιλικα η περιπτερο κοντα τους.Εχουν επενδύσει σε πρακτορείο τους κόπους μιας ζωής, δεν νοείται κατηγοριοποίηση σε προποτζή-καφετζή και προποτζη μη καφετζή.Θα φέρει πολλά προβλήματα το όλο θέμα. Τύπου ΣΤ να υποθέσω ότι αφορα τα τύπου Α βάσει κάποιων διατάξεων του νόμου (μπλέξιμο εδώ), τα τύπου Β (game halls) δεν έχω γνώμη να εκφέρω, θέλει πολύ προσοχη ο σχεδιασμός τους πάντως.

 • 16 Μαρτίου 2015, 15:49 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Δεν υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Η πρόταση εννοεί το αντίθετο, δηλαδή αν κάποιο πρακτορείο θέλει να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφές κλπ). Πρόκειται όμως για μία πρόταση και θα σταθμιστεί αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει.

 • 15 Μαρτίου 2015, 10:00 | Αλεξανδρος

  Ένα απέραντο καζίνο θα γίνει η χώρα.Πως θα είμαστε σίγουροι οτι τα παιδιά μας,όταν πάνε σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν θα το ρίχνουν στον τζόγο?Τα πρακτορεία δεν τους επιτρέπουν την είσοδο, ο καταστηματάρχης,προκειμένου να μην χάσει τον πελάτη απο τον καφέ θα κάνει τα στραβά μάτια.

 • 13 Μαρτίου 2015, 23:40 | ΓΙΑΝΝΗΣΝΑΥΠΛΙΟ

  και ο πιο απλος πολιτης εχει διαπιστωση πως τον τελευταιο χρονο μεσα στην ζαλη της κρισης εμφανιστηκε το μανιταρι του τζογου, ιντερνετ, επιγειο δυκτιο, περιπτερα σκρατσ, φρουτακια καφε μπαρ καφετερειες,ακομα και στα ΕΛΤΑ φυτεψαν πρακτορευση, καποτε ακούγαμε ότι σε καποιες τριτοκοσμικες χωρες(baglades,indonisia) κλπ συναντουσες τετεια φαινομενα,ποιος θα σταματισει την υπαλληλο του σουπερ μαρκετ να πουληση τζογο? τον ταχυδρομο? τον καφεντζη? δεν σας αρκουν 5000 πρακτορες του οπαπ? να γιατι η ελλαδα εγινε μπανανιά τζογου χωρις κα εισπρατει φορους και εισφορες ασφαλιστικες εισφορες

 • 11 Μαρτίου 2015, 13:18 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Αυτή είναι μία πρόταση. Αν τελικά γίνει αποδεκτή, όλα θα είναι συγκεκριμένα.

 • 10 Μαρτίου 2015, 15:05 | Βαιος

  Επι σειρα ετων η ΟΠΑΠ απαιτουσε απο τα πρακτορεια να πωλουν αποκλειστικα τα προιοντα της.
  Οι πρακτορες ηταν υποχρεωμενοι να στησουν τα μαγαζια τους συμφωνα με αυτον τον κανονα που ειχε ορισει η οπαπ και μαλιστα θεωρουνταν παρανομα καποια πρακτορεια που συστεγαζονταν σε χωρους υγειονομικου ενδιαφεροντως,τωρα ερχετε να νομιμοποιησει τα πρωην <>πρακτορεια και να ωθησει λογω ανταγωνισμου και τους υπολοιπους μεσα σε συντομο χρονικο διαστημα (λες και το επιτρεπει το μεγεθος του καθε καταστηματος η λες και το επιτρεπουν τα οικονομικα του καθε πρακτορα) να στησουν πρακτορεια που θα πωλουν καφε,φαγητο,αλκοολ(σχημα οξυμωρο το υπευθηνο παιχνιδι μαζι με αλκοολ).
  Δεν πρεπει να ειναι σαφες τι ακριβως θα μπορουν να πωλουν τα πρακτορεια? (καφε?φαγητο?αλκοολ?….κ.λ.π)

 • 9 Μαρτίου 2015, 14:03 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο andreas morakis)

  Σημειώνονται οι παρατηρήσεις σας.

 • 9 Μαρτίου 2015, 14:26 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Βαιος)

  Δεν είναι αυτή η έννοια. Η πρόταση είναι αν τα υφιστάμενα πρακτορεία θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος να μπορούν να το κάνουν (καφέ κλπ) και όχι να πωλούνται υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στις καφετέριες.

 • 9 Μαρτίου 2015, 14:08 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Γιάννης)

  Η ΕΕΕΠ έθεσε σε διαβούλευση ,μια πρόταση την οποία ο νόμος προβλέπει ότι υποβάλλει η ΟΠΑΠ Α.Ε.Δεν πρόκειται για καμία απόφαση ούτε προδικάζει τον τελικό κανονισμό, ο οποίος θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη το υλικό της διαβούλευσης.

 • 9 Μαρτίου 2015, 14:58 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο ανώνυμος Λάρισα)

  Όλα αυτά είναι προτάσεις. Στο τέλος της διαβούλευσης θα καταρτισθεί ένας σύγχρονος και λειτουργικός κανονισμός, με αντικειμενικότητα, αμεροληψία και διαφάνεια. , προκειμένου το δίκτυο των πρακτόρων να λειτουργεί ομαλά και απερίσπαστα, ώστε να τηρείται η κοινωνική δημόσια τάξη στο τελείως ιδιόμορφο χώρο της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών.

 • 9 Μαρτίου 2015, 13:22 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο ανώνυμος Λάρισα)

  Όλα αυτά είναι προτάσεις. Το τελικό σχέδιο θα διαμορφωθεί με το υλικό της διαβούλευσης, ώστε να προκύψει ένας σύγχρονος λειτουργικός κανονισμός, με αντικειμενικότητα, αμεροληψία και διαφάνεια. προκειμένου το δίκτυο των πρακτόρων να λειτουργεί ομαλά και απερίσπαστα, προκειμένου να τηρείται η κοινωνική δημόσια τάξη στο τελείως ιδιόμορφο χώρο της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών.

 • 9 Μαρτίου 2015, 12:49 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο ostelaras)

  Δεν υπάρχει απόφαση. Γιαυτό γίνεται διαβούλευση.

 • 6 Μαρτίου 2015, 20:42 | ανώνυμος Λάρισα

  Τα ερωτήματα είναι προς τους κυβερνώντες και την ΕΕΕΠ. Ο ιδιώτης αν μπορούσε θα έκανε και τα σπίτια μας καζίνο.
  -Γιατί χρειάζονται επιπλέον σημεία που να προσφέρουν τυχερά παιχνίδια;
  -Δηλαδή σε λίγο θα έχουμε και bingo halls και αργότερα θα έχουμε και κίνο halls,στοίχημα halls,τζόκερ halls κλπ.;
  -Τι είναι άραγε πιο εύκολο, να ελέγξεις σε όλα τα επίπεδα 4500 σημεία ή 10000 σημεία;
  -Άραγε οι έλεγχοι όσον αφορά τις ηλικίες γίνονται και στο Μαρινόπουλο ή στα ΕΛΤΑ;
  -Aπό που είναι πιο εύκολο να εισπράξει τους φόρους του τζόγου το κράτος, από 4500 πράκτορες ή από 10000 διάφορους(ανάμεσα τους καφέ, ιδιοκτήτες νυν παράνομων λεσχών που μπορεί να φιλοξενούν τώρα παράνομα φρουτάκια και οποιοδήποτε άλλο κάθε καρυδιάς καρύδι) που θα βάλουν ότι βύσμα διαθέτουν για να πάρουν μια άδεια;
  Και μια ερώτηση προς την ομοσπονδία των πρακτόρων
  -Τόσα χρόνια γιατί δεν επιβλήθηκε στα μέλη της η ανακαίνιση των πρακτορείων, η μεταφορά σε μεγαλύτερους χώρους (άνω των 40 τ.μ.)και άμεση τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους στην ΟΠΑΠ Α.Ε.και η αυστηρή τήρηση των κανονισμών ώστε η διοίκηση μετά την ιδιωτικοποίηση να μην έχει πάτημα σε ότι αφορά την κατάσταση των πρακτορείων; Mήπως κάποιοι από τις διοικήσεις των πρακτόρων τα πήραν κάτω από το τραπέζι για να αφήνουν το δίκτυο να απαξιώνεται;

 • 6 Μαρτίου 2015, 13:54 | ΤΑΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

  Να υπάρξει σαφή δέσμευση του φορέα εκμετάλλευσης ότι όλα τα παιχνίδια (και τα μελλοντικά)θα διεξάγονται μόνο απο το επίσημο δίκτυο πρακτορείων.Είναι απαράδεκτο να πωλούνται σκρατς απο τα super markets.

 • 6 Μαρτίου 2015, 12:06 | Kostas

  Καιρός είναι να λειτουργήσουν σωστά τα πρακτορεία. Για παράδειγμα πολλά από αυτά στην γειτονιά μου δεν λειτουργούν τις τουαλέτες για το κοινό.

 • 5 Μαρτίου 2015, 22:07 | andreas morakis

  Θεωρείτε ότι η αύξηση του αριθμού σημείων πώλησης τυχερών παιχνιδιών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση του ελεγχόμενου τζόγου? Επίσης τι πιστεύετε ότι θα συμβεί με τα ήδη υπάρχοντα πρακτορεία πολλά από τα οποία είναι σε άσχημη οικονομική θέση από μια τέτοια εξέλιξη. Μηπώς ο μοναδικό κερδισμένος θα είναι μια ιδιωτική εταιρεία και χαμένοι όλοι οι άλλοι? Τέλος για το παιχνίδι BINGO αυτό προβλέπεται από νόμο του ελληνικού κράτους πια ότι θα πρέπει όταν εισαχθεί να μπει στα υπάρχοντα πρακτορεία του ΟΠΑΠ. Τι εξυπηρετεί η διάθεσή του σε άλλους χώρους?

 • 5 Μαρτίου 2015, 19:14 | Τακης

  Πρακτορεία υπάρχουν και αυτό δεν αλλάζει.Αρκετά ανεχτήκαμε αλλά αυτό με τίποτα και θα το δείτε.

 • 5 Μαρτίου 2015, 19:06 | Γιάννης

  1ον Απόσταση πρακτορείων μεταξύ Α, Γ και ΣΤ 100 μέτρα. Απόσταση μεταξύ των προηγούμενων και του τύπου Β και στ; Δεν αποτελούν και αυτά καταστήματα τυχερών παιγνίων;
  2ον Τα 100 μέτρα σημαίνει κάθε τετράγωνο στις αστικές περιοχές και κατάστημα τυχερών παιγνίων. Πως αυτό έρχεται σε εφαρμογή με τον κύριο σκοπό του παρόντος που είναι η προστασία του κοινού και η μη ‘’καζινοποίηση’’ της χώρας;
  3ον Αυτή τι στιγμή υπάρχει η απόσταση των 200 μέτρων απόσταση; Ποιος ο λόγος να αλλάξει; Ο ΟΠΑΠ ισχυρίζεται να νομιμοποιηθεί η ύπαρξη μερικών (και εννοώ μερικών και όχι της συντριπτικής πλειοψηφίας ) πρακτορείων που η απόσταση είναι μικρότερη από 200 μέτρα. Μα αυτό το θέμα έχει λυθεί με την ήδη υπάρχουσα σύμβαση η οποία έλαβε υπόψη την μέχρι τη στιγμή της υπογραφής της την υπάρχουσα θέση των πρακτορείων και από τη στιγμή εκείνη και μετέπειτα κανένα πρακτορείο κάτω από απόσταση 200 μέτρων, κάτι που τηρείται επί χρόνια τώρα. Γιατί το 100 και όχι η συνέχιση της ισχύς της ήδη υπάρχουσας σύμβασης ;
  4ον Είστε σίγουροι ότι η ενέργεια σας αυτή είναι νόμιμη; (το να θέσετε σε διαβούλευση και να εφαρμόσετε προτάσεις ιδιωτικής εταιρείας;) Ισχυρίζεστε ότι το κάνετε βάση νόμου του 2000. Μα ο νόμος αυτός καθόριζε ότι, ο αρμόδιος κρατικός φορέας (ΟΠΑΠ) θα πρέπει να καθορίσει τις λεπτομέρειες επί του παρόντος. Από ότι ξέρω αυτά τα καθήκοντα από τι στιγμή της ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ κανονικά θα έπρεπε να έχουν περάσει στο κράτος και στον αρμόδιο φορέα που είναι η ΕΕΕΠ. Θα σας παρακαλούσα να ξαναδείτε αυτό το θέμα και τις προεκτάσεις του, γιατί είμαι σίγουρος πως και το Συμβούλιο της ΕΕΕΠ δεν θέλει να κάνει ένα τέτοιο λάθος με ότι αυτό συνεπάγεται μελλοντικά αλλά και είμαι σίγουρος πως δεν θέλουν να καταντήσουν τη χώρα κάθε 100 μέτρα και κατάστημα με τυχερά παίγνια που θα οδηγήσει σε πραγματική καταστροφή στο κοινωνικό σύνολο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι γίνεται και αν οι αποφάσεις όντως έχουν ληφθει ήδη από την ηγεσία της ΕΕΕΠ, άσχετα με τις όποιες διαφορετικές απόψεις. Θα είναι όμως κρίμα αν όντως συμβαίνει αυτό παιδιά. Θα είναι κρίμα όχι για τους πράκτορες ή οποιονδήποτε άλλον αλλά θα είναι κρίμα για την Ελλαδίτσα μας. Με κάτι τέτοια ‘’νόμιμα’’ αλλά φυσικά όχι ‘’ηθικά’’ φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είναι κρίμα για τα παιδιά μας και τα παιδιά σας!!
  4ον Σε απάντηση ήδη αναρτημένου σχολίου επί της διαβούλευσης διάβασα ότι τα καταστήματα τύπου Γ δημιουργούνται ακριβώς γιατί ζήτησαν οι πράκτορες να γίνει, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους σε καφέ και σάντουιτς. Αν είναι έτσι γιατί δεν διευκρινίζεται στην υπόψη ανάρτηση. Αν είναι έτσι να προστεθεί στα τύπου Γ ότι θα είναι καταστήματα από τα ήδη υπάρχοντα τύπου Α. Αν δεν διευκρινιστεί, έτσι όπως είναι διατυπωμένο θα μπορεί ο ΟΠΑΠ να ανοίξει τόσα και άλλα τόσα νέα καταστήματα. Νομίζεται ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας δικαιολογεί τόσα και άλλα τόσα καταστήματα; Απλή αριθμητική είναι. Δεν πρέπει να προστατέψετε τους Έλληνες από την ακόρεστη δίψα ενός ιδιώτη που σαν καλός επιχειρηματίας που είναι επιζητά το κέρδος και μόνο το κέρδος, βάζοντας και λίγο σάλτσα για υπεύθυνο παιχνίδι και προστασία κοινού; Μα όλο το κείμενο αν το διαβάσει ο οποιοσδήποτε Έλληνας θα σκεφτεί ότι μόνο την προστασία κοινού δεν σκέφτεται.

 • 5 Μαρτίου 2015, 18:02 | Βαιος

  Χωροι υγειονομικου ενδιαφεροντως ειναι καφετεριες, εστιατορια,
  σουπερ μαρκετ κ.λ.π σε αυτα τα καταστηματα κατα ποσο ειναι δυνατον να ελεγχθουν το αν θα παιζουν ανηλικοι?
  Επισης με αυτον τον κανονισμο θελουμε να εθισουμε και τον τελευταιο Ελληνα στον τζογο βαζοντας παιχνιδια οπουδηποτε και οχι σε συγκεκριμενους και ελενχομενους χωρους οπως ισχυει μεχρι σημερα.

 • 5 Μαρτίου 2015, 17:37 | ostelaras

  αποφασηζουν για τους πρακτορες χωρις καν να τους ρωτησουν για ενα τοσο σοβαρο θεμα…….αυτο μου θυμηζει αλλες εποχες

 • 5 Μαρτίου 2015, 16:14 | Ορέστης

  Με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση, τα σημεία τζόγου όχι μόνο θα πολλαπλασιαστούν και θα φτάνουν τις δεκάδες χιλιάδες στην επικράτεια, αλλα και η έλλειψη ελέγχου σε αυτά τα σημεία θα είναι μηδενική, επιτρέποντας σε ανήλικα άτομα ή σε άτομα εθισμένα στον τζόγο να έρχονται σε άμεση και συνεχή επαφή με στοιχήματα, καζινοπαίχνιδα τύπου ΚΙΝΟ, φρουτάκια κ.ά., αφού πλέον σε κάθε γωνία θα υπάρχει κι ένα πρακτορείο, όπως πλέον θέλουν να βαφτιστούν οι καφετέριες, τα κυλικεία, οι ταβέρνες, τα εστιατόρεια, τα ταχυφαγεία, τα gaming halls!!! Αλήθεια, έτσι προστατεύουμε το κοινό από τον τζόγο; Έτσι λένε οι ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες;;;

 • 5 Μαρτίου 2015, 14:45 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Άγγελος Σερέτης)

  Οι παρατηρήσεις σας καταγράφονται προς επεξεργασία.

 • 5 Μαρτίου 2015, 14:58 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Dionysia)

  Ορθές επισημάνσεις

 • 5 Μαρτίου 2015, 14:12 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο ανωνυμος)

  Το σχέδιο κανονισμού είναι σε διαβούλευση ακριβώς για να διατυπωθούν απόψεις που θα οδηγήσουν σε αλλαγές.

 • 5 Μαρτίου 2015, 13:27 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο socratis)

  Σημειώνεται η παρατήρηση.

 • 5 Μαρτίου 2015, 09:53 | Άγγελος Σερέτης

  Η εισαγωγή νέου τύπου πρακτορείων τύπου Β’, Γ’, Δ’ και ΣΤ’ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την υποχρέωση για έλεγχο και περιορισμό της πρόσβασης στα τυχερά παιχνίδια, την προστασία των ανηλίκων και οδηγεί σε ανεξέλεγκτη προώθηση των τυχερών παιγνίων στην κοινωνία. Ακόμη η υιοθέτηση μικτών χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τυχερών παιγνίων λειτουργεί παραπλανητικά και δεν διασφαλίζει τους απαιτούμενους περιορισμούς για την πρόσβαση των ανηλίκων στα καταστήματα αυτά.

  Η μεγιστοποίηση των φυσικών σημείων πρόσβασης στα τυχερά παίγνια του Φορέα Διαχείρισης δεν προάγει τις κοινωνικές ανάγκες αλλά αποτελεί τον τρόπο για την αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών του εις βάρος της κοινωνίας και του υφιστάμενου δικτύου πρακτορείων. Αποσκοπεί τέλος στην εξαθλίωση και εξαφάνιση του υφιστάμενου δικτύου πρακτορείων, το οποίο επί 60 χρόνια προστατεύει τον κοινωνικό ιστό της χώρας με το υπεύθυνο παιχνίδι και στηρίζει 4.500 χιλιάδες οικογένειες με την λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 • 2 Μαρτίου 2015, 15:53 | Dionysia

  Δηλαδή το Αλκοόλ θα επιτρέπετε στα Πρακτορεία τύπου Γ’ και Δ’?
  Θα επιτρέπετε η εγκατάσταση τραπεζικού ΑΤΜ? Δεν υπάρχει σαφή διάταξη.
  Ειδική σήμανση για το τσιγάρο και το αλκοόλ θα υπάρχει? Όπου αυτά (αν) απαγορεύονται.
  Στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των Πρακτορείων, θα αναρτάται σήμανση του ορίου ηλικίας εισόδου σε αυτά, ανάλογα με τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται για εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν κλείσει το 18 έτος της ηλικίας τους και μπορούν να εργάζονται νόμιμα, υπάρχει κάποια πρόβλεψη?

 • 27 Φεβρουαρίου 2015, 21:11 | ανωνυμος

  πρακτορεία τύπου Β = καζινοποίηση μιας χώρας που βρίσκεται σε δραματική ύφεση.
  Είναι κοινωνικό σκάνδαλο και προκλητική αδιαφορία για την κοινωνία και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σημαντική μερίδα των Ελλήνων πολιτών

  πρακτορεία τύπου Δ’= ανερυθρίαστη και χωρίς προσχήματα ενίσχυση της παραπάνω διαπίστωσης .

  Αντ αυτώνη πρόταση είναι να μπουν μέσ στο υφιστάμενο δίκτυο . Ειναι αποδεδειγμένο και κοινωνικά παραδεκτό , ότι μέσα στα υπάρχοντα πρακτορεία μπορούν άνετα να εξυπηρετηθούν τα παιγνίδια – προϊόντα της ΟΠΑΠ Α.Ε. ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ !!!! Και κυρίως με φειδώ και μέτρο στην συμμετοχή ( πλην φυσικά μεμονωμένων εξαιρέσεων που πάντα υπάρχουν σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής)

 • 27 Φεβρουαρίου 2015, 18:26 | Στέφανος

  Είναι τραγικό, επιχειρήται καζινοποίηση της χώρας υπό κεβερνήσεως με αριστερό πρόσημο!! Εννοείται ότι τα υπάρχοντα πρακτορεία ΟΠΑΠ βρισκόταν σε λειτουργία ως αριθμός βάση πληθυσμιακών κριτηρίων και μάλιστα οι γνώστες του χώρου γνωρίζουν ότι αυτά είναι περισσότερα των προβλεπομένων σε αστικές περιοχές. Και ως τώρα σχεδιαζόταν να ανοίξουν άλλα 1400 (με φρουτάκια). Και τώρα λένε ότι θα ανοίξουν και bingo halls!! Και τέλος θα ανοίξουν και επιπλέον καταστήματα τυχερών παιχνιδιών σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (δηλαδή καφενεία και καφετέριες, ότι πιο επικίνδυνο) και όλα αυτά με τον μανδύα της προστασίας του παιχτικού κοινού και των ευαίσθητων ομάδων. Είναι τραγικό!!! Είναι απίστευτο!!!! Θα εθίσουν στον τζόγο ένα ολόκληρο λαό!!! Και το κερασάκι; Αυτό είναι μια εισήγηση του ιδιώτη ΟΠΑΠ που θα γίνει νόμος του κράτους!!! Απίστευτο!!! Μια ιδιωτική εταιρεία τζόγου οδηγεί την κούρσα φτωχοποίησης του λαού !!! Υπολογίζω τουλάχιστον 17000 σημεία τζόγου, εκεί που τα 5000 εως τωρα πρακτορεία ήτανε πολλά. Συν ότι εχουν γεμίσει μέχρι και τα supermarket με σκράατς!! Οι τσέχοι σαν ιδιωτες κάνουν τη δουλειά τους, το κράτος που είναι; ΠΡΟΤΑΣΗ. Πάρτε πισω τον ΟΠΑΠ στο κράτος, σε δυο χρόνια θα έχετε ξεπληρώσει τους τσέχους από τα κέρδη των ηδη καταστηματων του ΟΠΑΠ και από εκεί και πέρα να δινεται τα κερδη στο ασφαλιστικό σύστημα. Μην συνεργείτε σε αυτό το έγκλημα!!! Κατά τη γνώμη μου η ΕΕΠ θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα. Είναι σκάνδαλο πρώτου μεγέθους.

 • 27 Φεβρουαρίου 2015, 16:27 | socratis

  Παρόλο που οι κατηγορίες Γ και ΣΤ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια, είναι άξιο απορίας πως και από που προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας πρακτορείων κατηγορίας Δ!!
  Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για πρακτορεία τύπου Δ και δεν αντιλαμβάνομαι τι σας κάνει να πιστεύετε ότι απαιτείται τέτοιος χώρος..
  Η διασπορά παιχνιδιών σε διαφορετικά σημεία πώλησης δημιουργούν κορυφαία προβλήματα βιωσιμότητας στα υπάρχοντα πρακτορεία που ήδη τα περισσότερα δεν βγάζουν τα απαραίτητα.
  Με τον 4002/11 δημιουργήσατε ήδη μια κατηγορία Β όπου κακώς (κατά την άποψη μου) δημιουργείτε 1500 νέα σημεία πώλησης σκληρού τζόγου στις γειτονιές των πόλεων. Η επίσημη αιτιολόγηση είναι για το καλό του κοινωνικού συνόλου εξαιτίας του εθισμού…
  Και το Bingo είναι τέτοιο παιχνίδι; Γνωρίζουμε πως δεν είναι!

  Τέλος δεν αναφέρετε τι παιχνίδια μπορούν να διεξάγουν τα πρακτορεία ανάλογα με τις κατηγορίες τους..

  Θα ήθελα επιπλέον να σημειώσω, ότι παράνομο BINGO δεν έχουμε στην Ελλάδα και συνεπώς δεν απαιτείται νέος χώρος σε καμία περίπτωση..