Άρθρο 18

Επιτρέπεται η άσκηση και αποκλειστικά μόνο του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η δημιουργία Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητος (ΚΑΔ) για το επάγγελμα του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή για όσους εξ αυτών επιθυμούν να το ασκήσουν και δεν διαθέτουν άλλον.

  • 2 Ιανουαρίου 2018, 13:41 | Πελαγία Χριστονάκη

    Εξαιρετική πρόβλεψη.

  • Εξαιρετική πρόνοια που ουσιαστικά αναβαθμίζει το επάγγελμα (λειτούργημα) του διαμεσολαβητή ως επάγγελμα κύριας ενασχόλησης δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις να ασκηθεί με πιο ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

  • 29 Δεκεμβρίου 2017, 06:22 | Νεφέλη Χουρμούζη

    Η δυνατότητα να ασκείται το επάγγελμα του Διαμεσολαβητή αποκλειστικά, αναβαθμίζει το θεσμό, διότι δεν αποτελεί πλέον ένα πάρεργο αλλά μία αποκλειστική επαγγελματική ιδιότητα και μάλιστα με ΚΑΔ.