Άρθρο 15 – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

1.Ο διαμεσολαβητής έχει υποχρέωση να τηρεί απόρρητες όλες τις πληροφορίες, οι οποίες έχουν προκύψει από τη διαμεσολάβηση ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι πρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί διαμεσολάβηση, εκτός αν είναι υποχρεωμένος να πράξει διαφορετικά από διάταξη νόμου ή για λόγους δημόσιας τάξης ή τα μέρη συναινούν ρητά στην αποκάλυψη των πληροφοριών.
2.Ο διαμεσολαβητής διέπεται από επαγγελματικό απόρρητο.

  • Πώς συνδυάζεται η εχεμύθεια με την έκθεση του αρ. 20; εκτός αν με την (κάπως περίεργη) λέξη «ανωνυμοποιημένη» εννοείτε ότι δεν θα αναφέρονται τα ονόματα των μερών, οπότε σας παραπέμπω στο σχόλιο επί του αρ. 20.