–ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ–

Στην παρούσα ενότηταπαρουσιάζεται η πρόοδος στις τέσσερεις δεσμεύεις, τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να αναλάβει στο Σχέδιο Δράσης του 2012.