II. Υφιστάμενες Δράσεις – 3. GeoData

Ο δικτυακός τόπος geodata.gov.gr αποτελεί έναν κατάλογο, μία υπηρεσία απεικόνισης, με σκοπό την ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων στους πολίτες.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2010, και αποτέλεσε μία από τις οκτώ δημόσιες υπηρεσίες για τη διάθεση ανοικτής δημόσιας πληροφορίας σε όλο τον κόσμο. Στη διάρκεια της λειτουργίας του, έχει οδηγήσει σε άμεσα οφέλη ~20εκ ευρώ για τη δημόσια διοίκηση (επαναχρησιμοποίηση πληροφορίας), ενώ έχει αξιοποιηθεί παραγωγικά από εκατοντάδες ΜΜΕ, μηχανικούς και ερευνητές.

Στόχος της υπηρεσίας είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας από την επαναχρησιμοποίηση γεωχωρικών δεδομένων, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και η επίτευξη άμεσων, μετρήσιμων αποτελεσμάτων από την επαναχρησιμοποίηση γεωχωρικών υπηρεσιών. Τέλος, το geodata.gov.gr προωθεί την εθνική και ευρωπαϊκή ατζέντα για την περαιτέρω χρήση δημόσιας πληροφορίας (PSI) στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ευρώπης/ Ψηφιακής Ελλάδας 2020.

Το geodata.gov.gr σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης/ «Αθηνά» και στηρίζεται αποκλειστικά σε ανοικτές τεχνολογίες και πρότυπα.

Στατιστικά

330.000 μοναδικοί επισκέπτες /109 χώρες /1.000 μοναδικοί επισκέπτες ημερησίως

350GB γεωχωρικά δεδομένα / 179 datasets / 18TB data served

20M Ευρώ οφέλη στο δημόσιο τομέα / 50% χρησιμοποιούν το geodata.gov.gr για επιχειρηματικές δραστηριότητες

Δικτυακός Τόπος:http://Geodata.gov.gr

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 08:24 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

  Πολύ καλή προσπάθεια για τους πολίτες και για τη διοίκηση, όμως δεν πρέπει τα γεωχωρικά δεδομένα να λαμβάνονται υπόψη ως έχουν, λόγω σφαλμάτων, ακατάλληλης κλίμακας κτλ.
  -Πως μπορεί πχ να ληφθεί υπόψη η οριογραμμή NATURA σε μία μεγέθυνση 1:5000, όταν είναι γνωστό ότι έχει ακρίβεια οριοθέτησης 1:100000;
  -Πως μπορεί πχ να ληφθεί υπόψη η οριοθέτηση ενός οικισμού στην γεωπύλη, όταν είναι γνωστό ότι προέκυψε κάποτε από την εθελοντική εργασία ενός υπαλλήλου με ερμηνεία των ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ορίων του ΦΕΚ;

  Δυστυχώς, υπάρχουν πολίτες που βασίζονται σε αυτά όταν έρχονται σε επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και ΑΠΑΙΤΟΥΝ να εφαρμοσθούν τα αναρτημένα δεδομένα ως έχουν, με συνέπεια τους διαπληκτισμούς, τις καταγγελίες των υπαλλήλων για αυθαιρεσία κτλ.

  Οι διαχειριστές πρέπει να καταστήσουν σαφείς στον επισκέπτη τους παραπάνω περιορισμούς και οπωσδήποτε το γεγονός ότι τα εν λόγω δεδομένα ΔΕΝ παράγουν έννομα αποτελέσματα.

 • 29 Οκτωβρίου 2012, 19:40 | ΦωτΑνας

  Αναμφίβολα είναι μια καλή προσπάθεια αν και βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο. Με τη δημιουργία του GeoData ο καθένας μας μπορεί να έχει πρόσβαση σε στοιχεία όπως τα όρια προστατευόμενων περιοχών, σε αεροφωτογραφίες μεγάλης ανάλυσης, στην ακτογραμμή, στα όρια προστατευόμενων περιοχών, σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και σε πολλά ακόμη στοιχεία που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιμα.

  Στόχος είναι ο καθένας με μερικά «κλικ», να μπορεί να ξέρει πού και με ποιο τρόπο μπορεί άμεσα να επενδύσει στη χώρα κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας μας να καταλάβει πόσο ανοίγει δρόμους ανάπτυξης. Δεκάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα ελεύθερα γεωχωρικά δεδομένα για να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες.
  Βέβαια απομένει να δούμε κατά πόσο μπορεί να πραγματοποιηθεί και να είναι χρήσιμο και αξιόπιστο!

 • 17 Ιουλίου 2012, 14:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Δεν πολυκαταλαβαίνω το ρόλο της GeoData. Φαντάζομαι ότι και πολλοί άλλοι. Γιατί δεν την γνωρίζουμε; Μπορεί να είναι ΄ρήσιμη και εμείς να την αγνοούμε

 • 17 Ιουλίου 2012, 13:27 | ιωάννης τσιωνάς

  Καλή προσπάθεια, αλλά χωρίς τη χρήση προδιαγραφών και την ενεργοποίηση όλων των επιπέδων διοίκησης, θα παραμείνει κυβερνητικός ακτιβισμός. Αντικείμενο των υπουργείων ή των στρατηγικών φορέων (κάποτε ακούγαμε για υπουργεία στρατηγεία) αποτελεί και η θέσπιση προδιαγραφών (τα πρότυπα γεωχωρικών δεδομένων εδώ) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Σε αντιδιαστολή με αυτή την κατεύθυνση, επι χρόνια βλέπουμε τα υπουργεία να εκτελούν αντικείμενα που θα έπρεπε να εκτελούνται από αποκεντρωμένες δομές. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει από το επίπεδο διοίκησης που έχει την ευθύνη των αντίστοιχων δεδομένων, με βάση ενιαίες προδιαγραφές και σε συνεργασία με αλληλοσεβασμό με την κεντρική διοίκηση.

  Αισιοδοξούμε ακόμα και αναμένουμε.