Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Δημόσια Διαβούλευση επί του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership)

Κρίσιμος παράγοντας για την ουσιαστική στήριξη της οικονομίας, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη, αναδεικνύεται η μετάβαση στην Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, που σέβεται τον πολίτη, δημιουργεί ευκαιρίες και αναδεικνύει τις νέες παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνάμεις που έχει ανάγκη η χώρα.
Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η Ελλάδα συμμετέχει στη Διεθνή Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP), την οποία παρακολουθώ ενεργά ως εκπρόσωπος της χώρας (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece).
Η ένταξη της Ελλάδας στο OGP, επισφραγίζεται με την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, όπου αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις μας για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αύξηση του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.
Επιδιώκοντας την ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων και την εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων που ανέλαβε η χώρα μας, ανοίγουμε το διάλογο και θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση, από τις 6/5 έως τις 26/5/2014, το νέο 2ετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.
Ο διάλογος για την Ανοικτή Διακυβέρνηση ξεκίνησε και μας αφορά όλους!
Δεδομένης της σπουδαιότητας της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (http://www.opengovpartnership.org/), σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς αποτελεί μοναδική ευκαιρία διεθνούς καταξίωσης για τη χώρα μας, αλλά και υιοθέτησης πολιτικών που θα καλλιεργήσουν σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησης, σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.
Απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους εσάς, Πολίτες, Επιστήμονες, Επαγγελματίες, ΜΚΟ, Ανεξάρτητες Αρχές, Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, και στο καθένα ξεχωριστά, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταθέσετε τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας στο opengov.gr, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ουσιαστική εφαρμογή του ελληνικού Σχεδίου Δράσης που σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα, σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και στην Ανοικτή Διακυβέρνηση της ψηφιακής πραγματικότητας.
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για την οριστικοποίηση του τελικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο και θα υποβληθεί τον Ιούνιο του 2014, στη Διεθνή Πρωτοβουλία – OGP.
Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, χρειαζόμαστε τη συμβολή, τις προτάσεις και τη συμμετοχή όλων. Σας θέλουμε αρωγούς και συνοδοιπόρους, για να προχωρήσουμε με γοργά βήματα στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του κράτους και της διοίκησης, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της συνεργατικότητας και της λογοδοσίας.
Για να κάνουμε πράξη την Ανοικτή Διακυβέρνηση, διαμορφώνοντας ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο» ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη, προς όφελος της Ανάπτυξης και της Δημοκρατίας. Προς όφελος των πολιτών.

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Εύη Χριστοφιλοπούλου