I. Εισαγωγή – Ενίσχυση της Ακεραιότητας στο Δημόσιο Τομέα

Η διαφθορά στο Ελληνικό Δημόσιο παρουσιάζεται εκτενής και συνεπάγεται υψηλά κόστη, τα οποία συνδέονται με την αναποτελεσματική διακυβέρνηση – κυρίως στον οικονομικό τομέα. Οι επιπτώσεις, αποτυπώνονται στα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και αποδοτικότητας, καθώς και στον υψηλό κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων αστάθειας, κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας.

Η ακεραιότητα στο δημόσιο τομέα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μίας σειράς μέτρων τα οποία θα σχεδιαστούν με γνώμονα την ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς επίσης και τη λογοδοσία κάθε δημοσίου υπαλλήλου, κάθε δημόσιας οργάνωσης (σε κάθε επίπεδο), και κάθε υπεύθυνου λήψης αποφάσεων.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2013, 20:34 | Χριστοδουλα Ξυλουρη

  Σχετικα με το θέμα της διαφθοράς αλλα και της αξιολογησης των δημοσίων υπαλλήλων θεωρώ οτι θα ηταν καθοριστικής σημασίας στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών, να δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να βαθμολόγηση τον κάθε υπάλληλο άλλα και την εκάστοτε προσφερόμενη υπηρεσία, όπως γίνεται με τις αξιολογήσεις ξενοδοχείων ταξιδιών κ.λ.π

 • 22 Φεβρουαρίου 2013, 07:09 | thanassis

  Τι συμβαίνει στην πράξη; Γιατί τα πράγματα προχωράνε με αργούς ρυθμούς;Να ένα παράδειγμα για το οποίο έχω προσωπική άποψη. Ο διοικητής του νοσοκομείου του Ρίου αντικειμενικά έχει κάνει καλό έργο όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. Απ’ το καλοκαίρι όμως έχει μπει στο στόχαστρο η κατάληψη της θέσης του από κάποιο κομματικό στέλεχος ως συνηθίζεται στο δημόσιο τομέα. Τις τελευταίες μέρες τα τοπικά ΜΜΕ και όχι μόνον τον παρουσιάζουν ως συνομιλητή δήθεν της χρυσής αυγής – μια τυπική επίσκεψη βουλευτή έγινε θέμα. Και τώρα πάμε στο ζουμί. Όπως όλοι ξέρετε εδώ και λίγο καιρό ανέλαβε το καινούργιο συμβούλιο διοίκησης στο πανεπιστήμιο του Ρίου και για όσους δεν ξέρουν διοικητικά τα πανεπιστήμια ασθενούν στο θέμα προμηθειών και τεχνικών έργων – μεγάλη σπατάλη πόρων. Προσωπικά πριν τον νόμο πλαίσιο της κας Διαμαντοπούλου είχα διατυπώσει την άποψη ότι το πανεπιστήμιο θέλει δύο μάνατζερ διοικητές, ένα οικονομικό και ένα τεχνικό και έτσι πρόσφατα έριξα την ιδέα σε μέλος του συμβουλίου να ρωτήσει κάποιον επιτυχημένο όπως είναι ο διοικητής του Ρίου πως λειτουργεί αυτό. Δεν γνωρίζω αν έγινε η επαφή αλλά όταν βλέπω να πρωτοστατούν οι φοιτητές σε ανούσιες διαμαρτυρίες και τα τοπικά ΜΜΕ καταλαβαίνω καλά ποιά συμφέροντα κυβερνάνε πραγματικά την χώρα,, Πως αντιμετωπίζεται αυτό;

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 17:56 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και το πρόγραμμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ,επιβάλλεται να τεθούν φραγμοί στην έκδοση από την διοίκηση πράξεων, με εμφανή και κατάδηλα νομικά ελαττώματα που τις καθιστούν αυτοδίκαια άκυρες.Έτσι θα ενισχυθεί η ακεραιότητά της.Αναφέρομαι στις εκτελεστές πράξεις τις διοίκησης.Π.χ αν δεν μνημονεύονται συγκεκριμένες διατάξεις που επιτρέπουν την έκδοσή τους,αν έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις που έχουν κρίνει οριστικά και αμετάκλητα το κύρος πράξεων , ότι είναι ανίσχυρες και παρ’ όλα αυτά η διοίκηση τις χρησιμοποιεί και συνεχίζει με βάση αυτές να εκδίδει πράξεις κ.λ.π να μπλοκάρεται η δημοσιοποίησή τους και αυτό να συνεπάγεται αναστολή ισχύος τους μέχρι η διοίκηση να τις ξαναδεί και αιτιολογήσει.Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα μη ακεραιότητας της διοίκησης επί τριάντα και πλέον χρόνια. Η δόμηση σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 και σε συνοικισμούς, καθοριζόταν από σχετικό ν.δ/γμα του 1923. Από αστοχία τότε του νομοθέτη,δεν προσδιορίσθηκε με ποιά διαδικασία και από ποιό όργανο της διοίκησης , θα καθοριζόταν τα όρια των οικισμών και συνοικισμών της χώρας, προκειμένου να υλοποιείται το Δ/γμα. Όταν εμφανίσθηκαν οι δυσκολίες και οι παρενέργειες εφαρμογής του δ/τος στήν πράξη , αντί να συμπληρωθούν νομοθετικά οι διατάξεις του, κάποιος Υπουργός εξέδοσε οδηγία, καθορίζοντας ότι ο κάθε Νομάρχης , θα όριζε τριμελή επιτροπή μηχανικών,η οποία θα προσδιόριζε τα περιμετρικά όρια οικισμών και συνοικισμών, με βάση τα ακραία κτίσματα, τα οποία θα θεωρούσαν , ως τις κορυφές της περιμετρικής όδευσης.Εκδόθηκαν έτσι πολλές αποφάσεις Νομαρχών, που επικύρωσαν αυτές τις οριοθεσίες.Από το έτος 1977, το ΣΤΕ, εκδικάζοντας σχετικές διαφορές και κρίνοντας το κύρος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που εξέδιδε η διοίκηση, έκρινε ότι οι αποφάσεις των Νομαρχών , που καθόριζαν τα όρια των οικισμών και συνοικισμών ως προϋφιστάμενων του 1923, στερούνταν εκτελεστότητας και συμπαρέσειραν σε ακυρότητα και τις εκδιδόμενες από την διοίκηση άδειες. Αντί έκτοτε το όλο θέμα να διευθετηθεί δια της νομοθετικής οδού, ΑΦΗΣΑΝ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΝΟΜΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!!!!!ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΔΙΑΦΘΟΡΑ,Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ, Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ, να φθασει στο απροχώρητο. Αυτά τα φαινόμενα κατάπτωσης της ακεραιότητας της διοίκησης, μπορούν να αναχαιτισθούν, μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αρκεί να υπάρξει η ΒΟΥΛΗΣΗ (συνεχίζεται)

 • 22 Ιανουαρίου 2013, 00:41 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή ιδιωτικού δικαίου,πρέπει να συνεισφέρει στα κοινά μέσω ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος φορολογίας. Αυτό αποδεικνύεται ότι χρόνια τώρα δεν γίνεται, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε συνεχή και κατάφορη κατάσταση αδικίας, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι της χώρας. Στα πλάισια της νέας οργάνωσης του Κράτους μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής, μέσω έξυπνης σύληψης της φοροδοτικής ικανότητος των υπόχρεων φορολογίας. Για να γίνει αυτό, προτείνεται ο διαχωρισμός σε ξεχωριστό ΤΑΧΙΣ να καταχωρούνται ηλεκτρονικά τα μηνιαία εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων ,οι οποίοι και θα επιβάλλεται να δηλώνουν ανά εξάμηνο,τις τράπεζες μέσω των οποίων διακινούν΄ή αποταμιεύουν χρήματα και τις τραπεζικές κάρτες που διαθέτουν, και σε χεχωριστό ΤΑΧΙΣ όλων των άλλων υποχρέων. ΟΙ πρώτοι δεν θα υποβάλλουν πλέον φορολογική δήλωση και θα τους εκκαθαρίζεται αυτοτελώς με την λήξη του οικονομικού έτους η φορολογία με βάση τον παρακρατηθέντα φόρο, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΛΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ Ε9 ΤΟΥΣ. Για την κατηγορία αυτή των φορολογουμένων , ειδικό σώμα ελεγκτών, θα διενεργεί ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ και σε περιπτώσεις διαπίστωσης ψευδών δηλώσεων και αναντιστοιχίας δαπανών διαβίωσης και εισοδημάτων, το σύστημα θα επιζητεί αυτόματα από τον φορολογούμενο εξηγήσεις εντός τακτής προθεσμίας,που σε περιπτώσεις μή επαρκούς δικαιολόγησης, θα συνεπάγονται εις το όλο, κυρώσεις. Εξυπακούεται ότι η δεύτερη κατηγορία ΤΑΧΙΣ θα έχει σε βάθος μιας 5ετίας , διαφορετικούς ελέγχους, από ειδική κατηγορία ελεγκτών , οι δε κυρώσεις θα είναι έξυπνες και αποτρεπτικές για φοροδιαφυγή. Έξυπνη κύρωση δεν είναι η επιβολή προστίμων,ή φυλάκισης. Αντίθετα έξυπνη κύρωση είναι η δημοσιοποίηση ποιός είναι φοροφυγάς ,η κατάσχεση εντός τακτής προθεσμίας περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π Εκτιμώ ότι μέσα από αυτήν την αντιμετώπιση , θα μειωθούν και τα φαινόμενα διαφθοράς που συνδυάζονται και με την φοροδιαφυγή.(συνεχίζεται)

 • Προς καταλυτική προώθηση της ακεραιότητας σε όλη την δημόσια ζωή προτείνω την εφαρμογή της πρότασής μου που θα βρείτε στο παραπάνω blog.
  Εϊναι κάτι που πρέπει προφανώς να εφαρμοστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσει η επίσημη υιοθέτησή του.
  Δείτε εδώ αν θέλετε ένα βίντεο από σχετική συνέντευξη:
  http://youtu.be/n_lgTVsAtKM

 • 5 Δεκεμβρίου 2012, 19:13 | thanassis

  Τώρα μόλις πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ για πρωτιά στη διαφθορά στην ΕΕ και σε πολύ καλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη…Το σαββατοκύριακο παρακολούθησα κάποια μαθήματα στη σχολή δημόσιας διοίκησης, δεν σας λέω που και με ποιό θέμα. Με προβλημάτισε ότι για τα πάντα έχουμε μια ερμηνεία πχ ότι λογο της συμπεριφοράς μας έχουμε οικονομικά αντικειμενικά γεγονότα. Και σας ρωτάω γιατί δεν έχουμε κανόνες που να τηρούνται αυστηρά;

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 12:42 | Δημόσιος Λειτουργός

  Ξανά & Ξανά : Πόθεν έσχες για όλους (έτσι θα φανεί πως προκύπτουν σπίτια, καταθέσεις και λοιπές περιουσίες ….).

  Διασφάλιση της Εφαρμογής των Νόμων : (δεν μπορεί να υφίστανται Νόμοι για την αξιολόγηση και κρίση προσωπικού και κατ’επανάληψη να γίνονται προϊστάμενοι ή διευθυντές «συνάδελφοι-υπάλληλοι-δημόσιοι λειτουργοί» με χαμηλότερο βαθμό, με κατώτερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα). ‘Η όλοι μόνιμοι ή όλοι ΙΔΑΧ….ή όλοι Μή-Μόνιμοι… αυτή η ομηρία πότε θα αλλάξει? πότε θα εφαρμοστεί ο σχετικός Νόμος? Σε ποιούς ανατίθενται οι αξιολογήσεις??? Μπορεί «συνάδελφοι-υπάλληλοι-δημόσιοι λειτουργοί» ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας-Τουριστικών Επαγγελμάτων κλπ να αξιολογούν πχ ΠΕ Μηχανικούς με Διδακτορικά???
  Γιατί να μην μπορεί να γίνει Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ο υπάλληλος ΙΔΑΧ, ο οποίος μπορεί να έχει και 5 και 10 και … χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά κλπ κλπ????
  Γιατί δεν θεσπίζεται οι αξιολογήσεις να υλοποιούνται από ομάδες ανθρώπων που κατέχουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα/εμπειρία στα Συστήματα Διοίκησης (αφού έχι διασφαλιστεί με το πόθεν έσχες ο πρότερος βίος) ???
  Εναλλαγή «ατόμων-υπαλλήλων=δημόσιων λειτουργών» από θέσεις διαχείρισης χρημάτων, μετά από 2 χρόνια (job rotation)
  Σύσταση Κωδίκων Υπηρεσιακής Δεοντολογίας (ουσιαστικής όχι τυπικής) και σχετικών Επιτροπών διερεύνσης θεμάτων ηθικής παρενόχλησης (mobbing, bulling, moral ambuse)
  Διασφάλιση ουσιαστικής αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης (πχ από συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔ κλπ) και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού (οι κατάλληλοι άνθρωποι-δημόσιοι λειτουργοί στις κατάλληλες θέσεις).

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 21:35 | ε.καλ.

  Ενα παράδειγμα:
  Η χρονοβόρα διαδικασία απονομής σύνταξης.
  Εκτός από την πρόσθετη αυτή αμοιβή….
  Αριθμ. 2/27327/0022/2012-ΦΕΚ 1609/Β/10.5.2012
  θα μπορούσε να βοηθήσει η ανάρτηση στο σαιτ του αρμόδιου φορέα του αριθμού πρωτοκόλλου ή όποιου άλλου αριθμού της τελευταίας υπόθεσης που ικανοποιήθηκε. Διευκολύνεται έτσι η παρακολούθηση από τον συναλλασόμενο τόσο των χρόνων διεκπεραίωσης όσο και της σειράς προτεραιότητας.

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 09:43 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΡ

  Καλημέρα,
  Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες απόψεις αφορούν τη διαφθορά στο Δημόσιο, ακόμα και σήμερα συνεχίζουν ακάθεκτοι άπαντες. Παρά το γεγονός ότι θλίβωμαι , ελπίζω και συμμετέχω μήπως και κάποια στιγμή αλλάξει κάτι. Ελπίζω να σταματήσει το μοίρασμα των θέσεων από τα κόμματα (σημερινή κατάσταση) να σταματήσει αυτό το τρελλοκομείο των Νόμων και των Π.Δ. Αν σήμερα απευθυνθείς στο ΙΚΑ να ρωτήσεις πότε θα πάρεις σύνταξη , με όσα άτομα μιλήσεις τόσες απόψεις θα πάρεις και καμμία δεν θα είναι η σωστή.Ακόμα και η ιστοσελίδα του ΙΚΑ σε αποσυντονίζει ώστε να πληρώσεις εργατολόγο.Αν απευθυνθείς σε δασαρχείο να πάρεις χαρτί το οποίο δικαιούσαι άν δεν πληρώσεις την έβαψες. Σε τήλιξαν σε μία κόλλα χαρτί και τα πληρώνεις σε δικαστήρια, τα οποία σε αθωώνουν ενίοτε μετά από 10 χρόνια τουλάχιστον. Το περιβόητο ΑΣΕΠ δεν είναι και τόσο αθώο. Οι υπηρετούντες εκεί είναι και αυτοί τυφλοί σαν της Ζακύνθου.Οχι όλοι βέβαια. Αν θέλετε στοιχεία στη διάθεσή σας.
  Βέβαια το πιό σημαντικό βήμα ξεκινάει από το χαζοκούτι και την ανέλεγχτη ελευθερία, η οποία αγγίζει τα όρια της επικύνδυνης προπαγάνδας, της έντεχνης παραπληροφόρησης, της ψυχικής διαφθοράς και της πλασματικής πολυτελούς διαβίωσης των προβολέων.Να πω τί για την παιδεία. Από την στιγμή που συλλαμβάνονται παιδεραστες δάσκαλοι και δεν τιμωρούνται, δάσκαλοι με ναρκωτικά, δάσκαλοι με απόψεις φούμαρα. Ομως πρέπει να αποτίσω φόρο τιμής στους υπέροχους δασκάλους που δεν ξέχασαν ποτέ το λειτούργημα τους και συνεχίζουν να διδάσκουν πρώτα ηθική και μετά γράμματα. υπάρχουν όμως λίγοι ακόμα.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 09:22 | Διονύσης

  Στο ελληνικό δημόσιο συνυπάρχουν δύο παράγοντες που αποτελόυν την γενεσιουργό αιτία της διαφθοράς. Η μία είναι το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο που αφήνει άφθονο χώρο για παρερμηνείες, προσωπικές απόψεις, κλπ. Δεν είναι δυνατόν να ζητάς από τον μέσο υπάλληλο να έχει νομικές γνώσεις τέτοιες που να μπορεί να ξεδιαλύνει το κουβάρι των νόμων, εγκυκλίων, αποφάσεων,ερμηνευτικών διατάξεων κλπ. που συνήθως διέπουν την λειτουργία του κράτους. Η δεύτερη είναι η κουλτούρα που έχει εγκαθιδρυθεί στο δημόσιο τομέα και η οποία θεωρεί ότι οποιοδήποτε αίτημα από οποιονδήποτε πολίτη κατ’ αρχήν είναι παράνομο. Ολοι έχουμε την εμπειρία από τις δημόσιες υπηρεσίες που σε οποιοδήποτε αίτημα μας, η πρώτη απάντηση είναι «δεν γίνεται αυτό κύριε» Η προσπάθεια λοιπόν είναι να υποστηριχτεί και να αποδειχτεί «το παράνομο» του πράγματος. Η κουλτούρα θα έπρεπε να είναι η εντελώς αντίθετη. Θα έπρεπε το δημόσιο να εξυπηρετεί τους πολίτες και να τους καθοδηγεί στο δρόμο που θα τους επιτρέψει να εξυπηρετηθούν. Θα πρέπει η κουλτούρα του δημόσιου υπάλληλου να είναι «έρχεται κάποιος και ζητάει κάτι. Τι μπορώ να κάνω να τον βοηθήσω? Πως θα τον οδηγήσω στην κατεύθυνση που πρέπει ώστε να γίνει η δουλειά του?»
  Βέβαια, τα στοιχειώδη όπως πλήρης χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πλήρη τήρηση του ωραρίου, σκληρές διοιηκητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις απουσιών κλπ. είναι προφανές ότι πρέπει να τηρούνται ευλαβικά. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η αλλαγή στην κουλτούρα πρέπει να προέλθει από πάνω προς τα κάτω. Πρέπει δηλαδή κατ’ αρχήν οι διευθυντές να είναι αυτής της λογικής. Αν δεν είναι, δεν κάνουν για διεθυντές. Μετά οι προιστάμενοι κ.ο.κ.
  Είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος αν ένας εργαζόμενος έχει αυτή τη λογική. Θα φανεί απο την απάντησή του στην ερώτηση «ποιά νομίζεις ότι είναι η δουλειά σου?» Αν η απάντηση δεν είναι «να εξυπηρετώ τον πολίτη» τότε υπάρχει πρόβλημα.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 20:17 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥΜΠΟΥ

  Συμφωνώ στα οσα περιγράφει ο κύριος Φραγκιουδάκης..η διαφθορά δεν εχει όρια..ακόμα και τώρα τις μέρες οπως λέμε τις μεγάλης κρίσης βάζουν κόσμο απ το παράθυρο..με αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται ασχετοι.δε νομίζω πως θα γίνει πιο σοβαρό….
  Ευχαριστώ

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 00:42 | Markos

  Τα ζητήματα διαφθοράς αντιμετωπίζονται ειδικά στην Ελλάδα με ένα και μοναδικό τρόπο. Όταν ο πολίτης θα μπορεί μέσω του Η/Υ να διευθετεί τα ζητήματα που τον αφορούν. Με λίγα λόγια να ελαχιστοποιηθούν οι επαφές του με την δημόσια διοίκηση. Όχι προσωπική επαφή. Όχι έλεγχος από ανθρώπινα χέρια. Προϋπόθεση είναι η απλούστευση των διαδικασιών. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν συμφέρει τους πολλούς άρα δεν πρόκειται να γίνει, άρα ας περιμένουμε ισα με 150 χρόνια ακόμα, μήπως κάποτε γίνουμε άνθρωποι και ίσως τότε, να μην χρειάζονται ούτε οι Η/Υ……..

  Εδώ μια απλή βάση δεδομένων πάνε να στήσουν και δεν τα καταφέρνουν. Έχουμε δυστυχώς πολύ δρόμο να διανύσουμε……….

  Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολιτική βούληση που να ξεπερνά τα κεκτημένα των γραφειοκρατών. Αυτό μπορεί να συμβεί. Είναι σας να προσπαθείς να κερδίσεις το joker………

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 00:15 | Markos

  Ορθό κείμενο σε αντικατάσταση του προηγούμενου άρθρου

  Τα ζητήματα διαφθοράς αντιμετωπίζονται ειδικά στην Ελλάδα με ένα και μοναδικό τρόπο. Όταν ο πολίτης θα μπορεί μέσω του Η/Υ να διευθετεί τα ζητήματα που τον αφορούν. Με λίγα λόγια να ελαχιστοποιηθούν οι επαφές του με την δημόσια διοίκηση. Όχι προσωπική επαφή. Όχι έλεγχος από ανθρώπινα χέρια. Προϋπόθεση είναι η απλούστευση των διαδικασιών. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν συμφέρει τους πολλούς άρα δεν πρόκειται να γίνει, άρα ας περιμένουμε ισα με 150 χρόνια ακόμα, μήπως κάποτε γίνουμε άνθρωποι και ίσως τότε, να μην χρειάζονται ούτε οι Η/Υ……..

  Εδώ μια απλή βάση δεδομένων πάνε να στήσουν και δεν τα καταφέρνουν. Έχουμε δυστυχώς πολύ δρόμο να διανύσουμε……….

  Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολιτική βούληση που να ξεπερνά τα κεκτημένα των γραφειοκρατών. Αυτό μπορεί να συμβεί. Είναι σας να προσπαθείς να κερδίσεις το joker………

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 23:22 | Rizk Markos

  Τα ζητήματα διαφθορας αντιμετωπίζονται ειδικα στην Ελλαδα με ενα και μοναδικό τρόπο.Οταν ο πολιτης θα μπορεί μεσω του Η/Υ να διευθετεί τα ζητηματα που τον αφορούν.Με λιγα λογια να ελαχιστοποιηθούν οι επαφές του με την δημόσια διοικηση.Οχι προσωπικη επαφη.Οχι ελεγχος απο ανθρώπινα χερια.Προηπόθεση ειναι η απλουστευση των διαδικασιών.Αυτό ομως ειναι κατι που δεν συμφερει τους πολλους αρα δεν προκειτε να γινει, αρα ας περιμενουμε ισα με 150 χρονια ακομα, μηπως καποτε γινουμε ανθρωποι και ισως τοτε, να μην χρειάζονται ουτε οι Η/Υ……..

  Εδω μια απλη βαση δεδομένων πανε να στησουνε και δεν τα καταφέρνουν.Εχουμε δυστυχώς πολυ δρομο να διανύσουμε……….

  Σε καθε περίπτωση χρειαζετε πολιτική βουλιση που να ξεπερνα τα κεκτημενα των γραφειοκρατών.Αυτο μπορεί να συμβεί.Ειναι σας να προσπαθείς να κερδίσεις το joker………

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 17:50 | Nίκος Παπαδιονυσίου

  Εφαρμογή του Πόθεν Έσχες.
  Αναζήτηση σε πρώτη φάση περιουσιακών στοιχείων του ίδιου και πρώτου βαθμού συγγενών. Οι εφαρμογές του Google Earth επιτρέπουν εύκολα τη διαπίστωση του μεγέθους τους και της αξίας τους προσεγγιστικά με τις τιμές ζώνης. Διασταύρωση με τα δηλωθέντα του στην Εφορία.
  Η έρευνα θα γίνεται απρόσωπα από την μεριά του ερευνητή υπαλλήλου για την αποφυγή διαφθοράς του.
  Το όλο κόστος θα είναι ελάχιστο με τα κέρδη του δημοσίου από τις αποκαλύψεις και την διόρθωση των υπηρεσιών του.
  Η ίδια διαδικασία πρέπει να γενικευτεί και σε ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ιδιοκτήτες ταξί, κλπ.
  Επίσης, όσο και να φαίνεται εκτός ελληνικής νοοτροπίας, θα πρέπει να οριστούν ποσοστά αμοιβής πάνω στην ερευνηθείσα εξαπάτηση για όσους με στοιχεία υποδεικνύουν πρόσωπα που εξαπατούν το δημόσιο, υπαλλήλους ή ιδιώτες.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 14:26 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Συνεχίζω σε όσα είχα αναφερθεί στις 1 Σεπτεμβρίου προκειμένου να περιγράψω το δεύτερο παράδειγμα. Μεγάλη ΔΕΚΟ έχει ανάγκη εξεύρεσης χώρου για να αποθέτει βιομηχανικά κατάλοιπα ,δεσμευόμενη με καταληκτική ημερομηνία απο διεθνή συνθήκη, να σταματήσει να ρίχνει τα κατάλοιπα αυτά στην θάλασσα. Δίπλα της υπάρχουν συνεχόμενες δημόσιες εκτάσεις και έχει διατυπώσει σχετικό αίτημα παραχώρησης. Όλοι όμως οι φορείς και κύρια οι τοπικοί φορείς αντιδρούν και είναι απορριπτικοί, προβάλλοντας ότι δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία , δυνατότητα παραχώρησης. Υπάλληλος σε υπεύθυνη θέση, παίρνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τον αρμόδιο Υπουργό,ότι η ισχύουσα νομοθεσία , αντιμετωπίζει το θέμα , αρκεί να συμφωνήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία Βιομηχανίας και Περιβάλλοντος,αρμόδιο δε όργανο για την παραχώρηση ήταν χρονικά, η Γραμματεία της Κυβέρνησης ύστερα από εισήγηση του Υπουργού. Όλα τα Υπουργεία συμφωνούν και ο υπάλληλος συντάσσει το σχετικό κείμενο προς την Γραμματεία και το προωθεί στον Υπουργό που το υπογράφει και το προωθεί στην Γραμματεία της Κυβέρνησης. Τελικά η Γραμματεία υπέγραψε την παραχώρηση αλλά με κάποια καθυστέρηση. Στο διάστημα της καθυστέρησης επεστράφη στον υπάλληλο δύο ή τρείς φορές,προκειμένου να επιφέρει μικρές τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της εισήγησης του Υπουργού, που κατά τον υπάλληλο ήταν άνευ ουσίας και ουδεμία αλλοίωση επέφεραν στην νομιμότητα της εισήγησης. Μετά από λίγο καιρό, φαντασθείτε την έκπληξη του υπαλλήλου , όταν σε πρωτοσέλιδο ημερήσιου τύπου,ανεγράφη ότι προσελήφθησαν τρία μεγαλοστελέχη κομματικά στην ΔΕΚΟ,έναντι σημαντικού ετήσιου χρηματικού ποσού. Το συνεδύασε με το πήγαινε έλα της αλληλογραφίας στην Γραμματεία και έμεινε ακόμα πιό έκπληκτος. Όλα αυτά που εξιστορώ,γινόταν και γίνονται από την ίδρυση του Κράτους.Άς προβληματισθεί το Υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακ/σης, τέτοια φαινόμενα πως μπορούν να εκλείψουν, μέσα από αρμοδιότητες που θα δοθούν με μελλοντικές συνταγματικές μεταρυθμίσεις. Θα μου πήτε,ότι τέτοια αρμοδιότητα σήμερα έχει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.Όπως όμως αυτός ασκείται μέχρι σήμερα, κάπως όλοι μας ζημιωνόμαστε αντί να βελτιωνόμαστε και πάμε από το κάκό στο χειρότερο.(συνεχίζεται)

 • 1 Σεπτεμβρίου 2012, 23:24 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Στις 16 Αυγούστου τ.έ, είχα τοποθετηθεί στο ζήτημα της διαφθοράς. Είναι καιρός να κάνουμε κριτική σωστή.Οι θεσμοί του κράτους διαρκώς παραβιάζονταικαι αυτό σαν φαινόμενο πρέπει να περιορισθεί.Όταν το Σύνταγμα επιβάλλει την χωροθέτηση χρήσεων γής,δασολόγιο, προστασία περιβάλλοντος κ.λ.π και αυτά καθυστερούν επειδή ένας συρφετός οργανωμένων συμφερόντων, επιδιώκουν αυτά να γίνουν αφού προηγούμενα οικοπεδοποιηθεί όλη η γή και κύρια τα παράλια, αφού πυκνοδομηθούν περιοχές που θα αναγκάσουν το Κράτος να εγκρίνει πολεοδομικούς σχεδιασμούς εκ των υστέρων, να γίνει κτηματολόγιο αφού καταπατηθεί πρώτα όλη η Εθνική γήκ.λ.π είναι εύλογο ότι αυτή και μόνο η παθογένεια , εκτρέφει και τα φαινόμενα της διαφθοράς. Το Κράτος κάποτε λειτουργούσε τελείως διαφορετικά.Ερευνόντας κάποτε αρχεία στο Υπουργείο Εξωτερικών,ανάγνωσα την εξής αλληλογραφία, πού αντηλλάγη μεταξύ διαφόρων Υπουργείων στα πρώτα χρόνια της απελ/σης. Ο Οικονομικός έφορος Κορινθίας ενημερώνει το Υπ.Οικονομικών, ότι άνοιξε δικαστική διάνεξη με το Δημόσιο για μεγάλη περιοχή, ότι δεν διαθέτει πληροφορίες και ότι ζητά γρήγορα να του σταλλούν στοιχεία και πληροφορίες. Το Υπ.Οικονομικών , αλληλογραφεί με το Υπ.Εξωτερικών και ζητά να αναζητηθούν στοιχεία από το Τουρκικό Κτηματολόγιο, μέσω του Προξενείου Κωνστ/λεως.Ο Πρόξενος απαντά στο Υπουργείο του, ότι έχειτην άποψη , ότι αν ρωτήσει έγγραφα τους υπαλλήλους του Τουρκικού κτηματολογίου, θα ….αφήσουν να περάσει καιρός και θα απαντήσουν ότι παρά το ψάξιμο που έκαναν , δεν βρήκαν στοιχεία.Συνεχίζοντας, προτείνει να τους πλησιάσει και να τους τάξει «μπαξίσι». Ακολουθεί ξανά αλληλογραφία με Υπ.Οικονομικών, το οποίο ζητά να προσδιορισθεί το ύψος στο»μπαξίσι»,ξανά αλληλογραφία με τον πρόξενο και τελικά του ανοίγουν το πράσινο φώς για να …»λαδωθούν» οι υπάλληλοι του Τουρκικού κτηματολογίου. Και ρωτώ. Σήμερα μπορεί να διανοηθεί κανείς, ότι υπάρχει τέτοια ομοψυχία και διάθεση, για προστασία της Δημόσιας Περιουσίας? Θα αναφερθώ τώρα σε δύο παραδείγματα παθογένειας ,νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας για να κρίνουμε όλοι μαζί αν πρόκειται για διαφθορά ή όχι:1) Για μιά μεγάλη περιοχή στην Αργολίδα, ιδιώτες ζητούν την αναγνώρισή τους από το Δημόσιο και ως τίτλο εμφανίζουν εκποιητήριο που εκδόθηκε ύστερα από πράξη Εθνοσυνέλευσης, διαρκούντος του απελευθερωτικού αγώνα (1826).Υπάλληλος που έχει ορισθεί εισηγητής στο συλλογικό όργανο που εξετάζει το αίτημά τους, ερευνά και ανακαλύπτει ότι το εκποιητήριο έχει ακυρωθεί με μεταγενέστερη πράξη της Εθνοσυνέλευσης, με την οποία και εκλήθησαν οι δικαιούχοι να πάνε να πάρουν τα λεπτά τους πίσω. Όπως ήταν φυσικό, το αίτημα αποσύρθηκε από το συλλογικό όργανο.Ο Υπάλληλος , αντί να πάρει εύφημη μνεία, περιέργως απομακρύνεται μετά από λίγο καιρό από την θέση του και υποβαθμίζεται.Μετά από κάποια χρόνια, βλέπει στον νόμο 3.208/2003, την εξής καταπληκτική διάταξη. «Παραχωρητήρια εκδοθέντα από το Υπ.Οικονομίας της προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος κατά τα έτη 1822 έως 1833, εφόσον δεν ανακλήθηκαν, θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά, ανεξάρτητα εάν εκδόθηκαν ή όχι ανανεωτικοί τίτλοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο» (άρθρο 10παρ.3).Σημειώνεται ότι στο Ελεγκτικό Συνέδριο ανατέθηκε μετά την απελευθέρωση , με νόμο του 1835, να ελέγξει όλα τα έγγραφα με τα οποία τρίτοι ισχυριζόταν ότι το κράτος τους είχε δώσει δικαιώματα επί εκτάσεων και να τους εκδόσει νέα παραχωρητήρια , τα οποία και μόνο θα ήταν ισχυρά έναντι του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους.(συνεχίζεται)

 • 24 Αυγούστου 2012, 11:41 | Στέφανος

  Ο μόνος τρόπος που σίγουρα θα μειώσει τη διαφθορά στο Δημόσιο είναι η ελαχιστοποίηση των ευκαιριών για διαφθορά.
  Αυτό πως γίνεται;
  Με την ελαχιστοποίηση του έργου του Δημοσίου. Λίγα και Καλά.

  Ποια είναι τα ελάχιστα που πρέπει να φροντίζει το Δημόσιο;
  Απλά πράγματα: Συνθήκες εργασίας και μισθών, υγιή ανταγωνισμό, ισονομία, κλπ. Πράγματα που δεν τα κάνει σήμερα.
  (Τι κάνει σήμερα; Τον ιδιωτικό τομέα. Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες: Πλοία, ζάχαρη, internet, παιδικούς σταθμούς, ασφάλειες, τα πάντα. Και βάζει γραφειοκρατικές τρικλοποδιές σε όποιον ιδιώτη θέλει να το ανταγωνιστεί. Χωρίς να μιλάμε για τις ΔΕΚΟ-φαντάσματα..)

  Άρα, η λύση είναι απλή: Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του ελεγκτικού μηχανισμού του Δημοσίου, και πώληση στον ιδιωτικό τομέα των υπολοίπων δομών. Εάν δεν είναι βιώσιμες, να κλείσουν. ΥΓΙΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Και τόσα χρόνια που τις πληρώναμε, καλά ήταν. Και εάν θέλουν να φροντίσουν τους μελλοντικά άνεργους πρώην Δημοσίους Υπαλλήλους, να κάνουν κάτι να ισχύει για όλους τους ανέργους, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. ΙΣΟΝΟΜΙΑ.

  Φυσικά, το Δημόσιο μπορεί πάντα να συνεχίσει τη σημερινή κατάσταση όσο βρίσκει λεφτά να φάει. Μην ταΐζετε άλλο το τέρας.

 • 16 Αυγούστου 2012, 01:08 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Η λέξη «διαφθορά» έχει κακοποιηθεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια.Σε πολλές υπηρεσίες το….γρηγορόσημο,βαφτίσθηκε διαφθορά , ενώ την παθογένεια αυτή, την εξέθρεψε η ίδια η διοίκηση,μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τελούσε σε γνώση των προϊσταμένων.Όταν πάλι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον(εφαρμόζονται πιστά οι νόμοι), αλλά πέφτουν μίζες επειδή οι συναλλασσόμενοι με την διοίκηση, θεωρούν ότι στην σημερινή εποχή , πρέπει να διαθέτουν υπό τύπον δώρων, κάποια χρηματικά ποσά για να τα έχουν καλά με τους υπαλλήλους και να μην ταλαιπωρούνται στις συναλλαγές τους, αυτό το εμπέδωσαν πλέον ως διαφθορά.Τον ηθικό ξεπεσμό των υπαλλήλων,τον μεταφράζουμε πλέον διαφθορά.Την πραγματική διαφθορά όμως ,την κρύβουμε πλέον και όλοι (πολίτες,πολιτικοί και διοίκηση),γιατί δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή.Καθημερινά παραδείγματος χάριν, γίνονται καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων.Ο νόμος προβλέπει την διοικητική αποβολή των καταπατητών.Αν γίνει στατιστική ανάλυση στοιχείων,ούτε το 10% των περιπτώσεων αποβάλλονται. Όλοι κάνουν ότι δεν βλέπουν.Γέμισε η Ελλάδα αυθαίρετα και τελικά αναλογίζεται κανείς,ολόκληρη κρατική μηχανή δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει το φαινόμενο των αυθαιρέτων? Κατσάβραχα,που μόνο σαύρες τα περπατούν, γίνονται αντικείμενο συμβολαιογραφικών συναλλαγών ως…. αγροτεμμάχια,το βλέπουν κοινοτάρχες, υπάλληλοι, δικαστές, συμβολαιογράφοι κ.ά και κανείς δεν είδε τίποτα. Η Πεντέλη , ένα από τα μεγαλύτερα βουνά της Αττικής, μεταβιβάσθηκε σταδιακά σε μερίδες ως αγροτεμμάχια.Άν αθροίσεις αυτά τα αγροτεμμάχια ,εκ του ασφαλούς οδηγείσαι στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για βουνό, αλλά για …πεδιάδα ή για μείζονα αγροτική περιφέρεια. Κακά τα ψέματα,όλοι σχεδόν οι Έλληνες τελούν πλέον σε σύγχυση του τι είναι διαφθορά.Θα επιχειρήσω λοιπόν εγώ να παρουσιάσω ορισμένες ενδιαφέρουσες πλευρές της. (συνεχίζεται)

 • 13 Αυγούστου 2012, 09:02 | Maria

  Καμμία συνεργασία των συνδικαλιστών με τις Διοικήσεις . Μόνο σε περίπτωση εργασιακού θέματος και αυτό μόνο μέσα από ειδική διακομματική επιτροπή εκλεγμένη από Γεν. συνέλευση με την συμμετοχή και της Διοίκησης δια εκπροσώπου. Καμμία υπεράσπιση των ποινικών θεμάτων από κανέναν.Συνελεύσεις εργαζομένων μετά το ωράριο. Κομμένες οι Συνδικαλιστικές άδειες. Το πολύ 5 ημέρες τό χρόνο. Πρέπει να τεθεί εκ νέου ο συνδικαλισμός σε άλλες βάσεις.

 • 18 Ιουλίου 2012, 12:24 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

  Πρώτα πρέπει να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των προσώπων που εργάζονται στο δημόσιο. Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, όμως, αν περιμένουμε καρτερικά με υπομονή μεγαλύτερη από εκείνη της Αγίας Υπομονής (κάτι δηλαδή αδύνατο) να συνταξιοδοτηθούν οι διεφθαρμένοι δημόσιοι υπάλληλοι για να σταματήσει η διαφθορά στο ελληνικό δημόσιο και κατά συνέπεια σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Άλλωστε όταν επικροτείται ή γίνεται ανεκτή παραβατική συμπεριφορά επαναλαμβάνεται και σε μερικές περιπτώσεις δρυμίτερη.

 • 17 Ιουλίου 2012, 14:07 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Πόθεν έσχες για όλους.
  Αλλαγή ατόμων από θέσεις διαχείρισης χρημάτων ,μετά από 2 χρόνια
  Να συσταθούν ομάδες ελέγχου , που θα αλλάζουν και αυτές.
  να αξιολογούνται δίκαια όλοι οι υπάλληλοι και να μπαίνουν επίσης σε προγράμματα βελτίωσης της εργασίας τους σε τακτά διαστήμτα , κάθε 5 χρόνια τουλάχιστον
  Προσλήψεις μόνο μέσω επίσημου φορά και όχι με πολιτικά κριτήρια
  Να ξεφύγει το δημόσιο από την ανούσια, κουραστική γραφειοκρατία, που για να αποφευχθεί οι άνθρωποι περνούσαν στη διαφθορά

 • 17 Ιουλίου 2012, 13:26 | ιωάννης τσιωνάς

  Θεωρώ ότι διαφεύγει της προσοχής πολλών σχολιαστών ότι το θέμα ακεραιότητα ακουμπά όλη την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο στοχευμένο τμήμα της. Το θίγουν όσοι μιλούν για πολιτικούς διορισμούς και το ξεχνούν όσοι θεωρούν ότι η κατάργηση της μονιμότητας δε θα μετατρέψει του δημόσιους υπαλλήλους σε άβουλη ουρά της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας περισσότερο από ότι ισχύει σήμερα (γιατί ναι σήμερα ΔΕΝ είναι όλοι έτσι).

  Μέχρι να αλλάξουμε το πολιτισμικό μας επίπεδο μέσω της παιδείας (ποιας?), πρέπει να ασχοληθούμε με όλα τα φαινόμενα έλλειψης ακεραιότητας.

  Έτσι, ας λειτουργήσουν οι ανεξάρτητοι φορείς μεν, αλλά γιατί να μην ισχύει το πόθεν έσχες για ΟΛΟΥΣ τους πολίτες και όχι μόνο για τους «συνήθεις ύποπτους».

 • 16 Ιουλίου 2012, 15:09 | Β.Δ

  Την διαφθορά του δημοσίου τομέα την υποθάλπτει το ίδιο το κράτος με τους πολύπλοκους νόμους ,τις χιλάδες τροποποιήσεις και τα ανοιχτά παραθυράκια.Οι νόμοι πρέπει να είναι απλοί,ξεκάθαροι, και σταθεροί ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει τα δικαιώματα του και τις υποχρεώσεις του.Θα μπορούσε κάθε υπουργείο να συστήσει κάποια ομάδα εσωτερικών υποθέσεων όπου ο πολίτης να μπορεί να καταγγείλει ανώνυμα περιστατικά διαφθοράς τα οποία θα διερευνούνται με την συνεργασία της αστυνομίας/της εισαγγελείας.Οι ομάδες/μία ομάδα στα πρότυπα του συνήγορου του πολίτη θα πρέπει έχει ιστοσελίδα και τηλέφωνο για καταγγελίες οι οποίες φυσικά θα ηχογραφούνται.Αν μπορεί όμως,κάποιος οποίος έχει κάνει πχ μια αίτηση να μπορει να ελέγχει την σειρά του καταργείται το ..γρηγορόσημο.Αν οι παραπομπές για χειρουργεία γίνονται από άλλους γιατρούς (π.χ ο καρδιολόγος κρίνει πως ο ασθενής του χρειάζεται επέμβαση)επισήμως μέσα από λίστα τότε δεν μπορεί να εκβιάσει τον ασθενή.Αυτό βέβαια προυποθέτει πρωτοβάθμια περίθαλψη(τους ιατρούς που παραπέμπουν) και τριτοβάθμια (τα κέντρα αναφοράς).Το Αγγλικό ΕΣΥ ίσως θα πρέπει να μελετηθεί κάποτε από κάποιον υπουργο.Μικρές απλές και όχι πολυέξοδες είναι οι διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να είναι αποτελεσματικό.

 • 16 Ιουλίου 2012, 10:45 | Χρίστος Ακριτίδης

  Διαρκείς αξιολόγηση, ακύρωση μονιμότητας. Πειθαρχικά δικαστήρια απατριζόμενα από δικαστικούς δικάζοντας βάση των εργασιακών νόμων, νόμων δικαίου και των καταστατικών κάθε οργανισμού. Όριο 6μηνιαίων αποτελεσμάτων και όχι παραπάνω για όλους ανεξεραίτως προσώπων και θέσεως ! Διαρκείς αξιολόγηση….

 • 24 Ιουνίου 2012, 20:19 | Αλκιβιαδης

  Ωραία όλα αυτά περί ακεραιότητας στο δημόσιο τομέα. Όμως, πριν από όλα αυτά πρέπει να πειστεί ο δημόσιος υπάλληλος ότι δεν θα γίνει ένα όχημα για την μετάθεση των ευθυνών από την αιρετή διοίκηση στους υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για εκκαθαρίσεις υπηρεσιών ή μη αρεστών υπαλλήλων.
  Επιπλέον πρέπει να γίνει τροποποίηση του δημοσιουπαλληλικού κώδικα όσο και εν γένει της αντίστοιχης νομολογίας(νόμοι, εγκύκλιοι, κ.υ.α., επαγγελματικοί κώδικες κ.α.)
  Μετά έρχεται η υιοθέτηση προτύπων πιστοποίησης ποιότητας κατα iso9001 η άλλων παρόμοιων.

 • 24 Ιουνίου 2012, 19:55 | nikos

  Πως να βελτιωθεί κυρίες και κύριοι υπέυθυνοι, η δημόσια υπηρεσία και ο δημόσιος υπάληλος? Όταν προσλαμβάνονται υπάληλοι με…ανορθόδοξο τρόπο? Συγκεκριμένα. Πιστέυω ότι το προσωπικό που εισέρχεται στο δημόσιο με τον παραπάνω τρόπο είναι δύσκολο να είναι καλός στη δουλειά του.
  Σας ενδιαφέρει η δικιά μου περίπτωση?

  Εχω αξιολογηθεί απο το ΑΣΕΠ και είμαι διοριστέος απο το 2010 σε προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Εχει παγώσει ο διορισμός μου απο τοτε. Το σύνταγμα της Ελλάδας αναφέρει ότι θα έπρεπε να είχα προσληφθεί μέσα σε τέσσερις μήνες!Εν τω μεταξύ έχου γίνει χιλιάδες προσλήψεις απο το παράθυρο.Σήμερα επιβαιβεώθηκε και απο την τρόικα!

  Σας ευχαριστώ.

 • Κατάργηση της φαύλης εξουσίας των συνδικαλιστών και αυστηρότατες ποινές άμεσα απο όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας μέχρι και τον πολιτικό προϊστάμενο ,όπως γίνεται και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις .’Οποιος νομίζει ότι αδικείται να προσφεύγει τιμωρημένος στα δικαστήρια .Και όχι όπως γίνεται σήμερα να προσφεύγει το δημόσιο στον εισαγγελέα και την δικαιοσύνη για να τιμωρήσει κάποιον ακόμη και για ποινικό αδίκημα.

 • 21 Ιουνίου 2012, 15:21 | ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥ

  Προσωπικά εντοπίζω τεραστιο πρόβλημα ως προς την εφαρμογή εγγυκλιων από κάθε άτομο ξεχωριστά και αναλόγως πως την ερμηνευει ο καθένας .Δεν μπορει στον ίδιο οργανισμό να ερμηνευεται η κάθε εγγύκλιος διαφορετικά από κάθε άτομο και να υπάρχει πολυγνωμία!!!!!!Ας διαβάζεται λοιπόν πρωτίστως από τον διευθυντη και μετα απο συζήτηση με υτο προσωπικό ας λενε τπυλάχιστον τα ιδια πράγματα!!!Αυτό μονο στο Δημόσιο παρατηρείται! Και μόνο στην Ελλάδα!

 • 21 Ιουνίου 2012, 12:22 | Χρυσάνθη

  θεωρώ ότι η ενίσχυση της ακεραιότητας στο Δημόσιο τομέα μπορεί να επιτευχθεί αν και εφόσον κατάλαβουμε τη λαϊκή ρήση : Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όταν οι προσλήψεις στο δημόσιο γίνονται σύμφωνα με κομματικά κριτήρια και όχι με πραγματικά στοιχεία για την κατάρτηση του κάθε υπάλληλου τότε δεν μπορούμε να έχουμε απαίτηση από τους υπάλληλους να αποδίδουν τα μέγιστα σε τομείς στους οποίους δεν έχουν εξιδείκευση.
  Επίσης όλοι (δημόσιοι υπάλληλοι) νομίζουν ότι επειδή δεν πρόκειται να λογοδοτήσουν σε κανέναν, επομένως και να απολυθούν, θεωρούν τους πολίτες, οι οποίοι στην ουσία τους πληρώνουν, παιδιά ενός κατώτερου θεού και τους αντιμετωπίζουν με αναίδεια και αδιαφορία ως επί το πλείστον. Σε όλες τις υπηρεσίες καλούνται οι συμβασιούχοι να βγάλουν τη δουλειά με την ελπίδα να μονιμοποιηθούν και να απολαύσουν τα προνόμια των ανωτέτων τους.
  Όλα αυτά για να αποφευχθούν θα πρέπει να υπάρχει σύστημα εξετάσεων δημοσίων υπαλλήλων ώστε να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση καθώς και ειδικό ποινόλογιο για απρεπή συμπεριφορά και μη συμμόρφωση με τους κανόνες του δημοσίου δικαίου το οποίο να οδηγεί αρχικά σε μείωση αποδοχών και σε τελικό στάδιο στην απόλυση.

 • 21 Ιουνίου 2012, 11:14 | Χαράλαμπος

  Ακεραιότητα δικαιούσαι να απαιτείς από εργαζόμενους σε περιβάλλον δικαίου και αξιοκρατίας.(χωρίς κομματικό παρεμβατισμό – «μέσον»)

  Η λειτουργία και απόδοση φορέων πιστοποιείται / ελέγχεται όπως είπε και ο προηγούμενος σχολιαστής από εξωτερική ανεξάρτητη αρχή. (όχι από συναδελφικά συνδικαλιστικο-κομματικά συμβούλια)

  Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, όλα τα άλλα είναι θέματα χρόνιας ατιμωρησίας αλλά με πραγματικό έλεγχο και εφαρμογή των νόμων θα λύνονταν μέσα σε ένα χρόνο.

 • 21 Ιουνίου 2012, 11:51 | ΦΑΓΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Αγαπητέ Στέφανε,

  Συμφωνώ με αυτά που λές αλλά εδώ αυτό που χρειάζεται πραγματικά κάτι πιο εύκολο και απλό. Η πιστοποίηση των υπηρεσιών είναι ένα ζητούμενο, αλλά το βλέπω σε μια μεταγενέστερη κατάσταση. Προέχει να επιλυθούν προβλήματα δυσλειτουργίας του δημοσίου πρώτα. Εάν γίνει η πιστοποίηση των διαδικασιών στην παρούσα φάση, πολύ φοβάμαι ότι θα επιφορτιστεί το δημόσιο και με άλλη γραφειοκρατία.

  Α. Φαγαδκάκη

 • 21 Ιουνίου 2012, 11:19 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ

  Η διαφθορα και η βελτιωση στον δημοσιο τομεα μπορει να επιτευχθει μονο οταν οι ελεγκτικοι μηχανισμοι και υπηρεσιακα συμβουλια αποτελουνται απο υπαλληλους αλλων υπηρεσιων και εκπροσωπους των παραγωγικων ταξεων.ΟΙ ελεγκτικοι μηχανισμοι να μπορουν αμεσως να επιλαμβανονται του θεματος και να διδεται αμεση λυση η και πειθαρχικη ποινη,φυσικα ο υπαλληλος να εχει το δικαιωμα προσφυγης.Αμεση καταργηση της μονημοτητας στον δημοσιο τομεα.

 • 21 Ιουνίου 2012, 11:58 | Γεωργιος Ζουρκας του Αθανασιου

  Προταση Νομου για την οικοδομηση ακεραιοτητας στον Δημοσιο Τομεα

  Αρθρο 1. Θεσπιζεται υποχρεωτικο ετησιο ποθεν εσχες με ευθυνη του
  Υπουργειου Οικονομικων για ολους τους Δημοσιους Υπαλληλους
  απο το βαθμο του Τμηματαρχη και πανω με σειρα εφαρμογης

  Τους Εφοριακους,Τελωνειακους,Πολεοδομιες,Δικαστικους,Δημους.

  Αρθρο2. Σε περιπτωση διαπιστωσης περιουσιακων στοιχειων που δεν
  δικαιολογουνται επερχεται δημευση υπερ του δημοσιου αυτων
  των περιουσιακων στοιχειων.

 • 21 Ιουνίου 2012, 11:54 | ΦΑΓΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Κυρίες, Κύριοι,

  Είναι άμεση η ανάγκη να ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΥΝ και να ΣΥΝΤΟΜΕΥΤΟΥΝ οι διαδικασίες στο δημόσιο. Π.χ. Δεν νοείται να περιμένει μια ολόκληρη υπηρεσία πότε θα απαντήσει η άλλη υπηρεσία στο αίτημά της για να αρχίσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων προκειμένου να τακτοποιηθεί η υπόθεση ενός πολίτη.
  Θα έπρεπε να υπηρχε ήδη ΜΙΑ DATA BASE όπου θα έχουν ΑΜΕΣΗ πρόσβση οι ενδιαφερόμενοι φορείς για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Εάν θέλετε, ας γίνει με την μορφή ενός φορέα που θα αναλάβει αυτό τον ΚΕΝΤΡΙΚΟ ρόλο.
  Έτσι θα μπορέσει το δημόσιο να είναι ευέλικτο, άμεσο και να δημιουργεί πραγματικές υπηρείες προς τον πολιτη.
  Επίσης δεν έχω καταλάβει γιατί θα πρέπει να φεύγουν έγγραφα από υπηρεσία προς υπηρεσία διά αλληλογραφίας! Αυτό θα πρέπει να καταργηθεί.

  Ειλικρινώς,
  Α. Φαγαδάκη

 • 30 Μαΐου 2012, 14:23 | Στέφανος

  Η ακεραιότητα στο Δημόσιο τομέα μπορεί να επιβεβαιώνεται μόνο από ένα ανεξάρτητο, τρίτο μέρος.

  Αυτό γίνεται όταν το σύστημα διαχείρισης του οργανισμού έχει οργανωθεί με βάση διεθνή πρότυπα διαχείρισης (που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν ακριβώς το σκοπό). Σήμερα, δεν είναι πιστοποιημένοι όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί, αλλά μερικοί που έχουν ανταγωνισμό από τον ιδιωτικό τομέα (πχ τα ΕΛΤΑ), είναι πιστοποιημένοι. Το αποτέλεσμα στα ΕΛΤΑ; εδώ: http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B1%20%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&source=web&cd=3&ved=0CE8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.elta.gr%2Fpoiotita2010.pdf&ei=HBLGT8u5CMbu8AP-pvnhBQ&usg=AFQjCNGh_EeVkitF1Ige2PSK76Pne24u2Q&cad=rja
  Δηλαδή, μετράνε και δημοσιεύουν δεδομένα εξυπηρέτησης. Αυτό δεν θέλουμε;

  Ενδεικτικά, υπάρχουν πολλά πρότυπα, και πολύ χρήσιμα:
  1. Ποιότητα στην λειτουργία του Οργανισμού: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9000

  2. Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών (πχ για δημόσια δεδομένα): http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_27001

  3. Οδηγίες για διαχείριση κεφαλαίων από διαχειριστές επενδύσεων (πχ για τις επενδύσεις του ΕΣΠΑ): http://www.evca.eu/toolbox/default.aspx?id=504

  Μερικά από τα πρότυπα αυτά, μπορεί να επιβεβαιώνεται η τήρηση τους από ανεξάρτητους φορείς (Δημόσιους και Ιδιωτικούς), τους λεγόμενους Φορείς Πιστοποίησης. Ενδεικτικά, για ποιο λόγο να τους προτιμήσουμε μας λέει ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος τους: http://www.european-accreditation.org/content/ea/europNetwork.htm

  Είναι καιρός να αφήσουμε τα πασαλείμματα κατά το σχεδιασμό των υπηρεσιών και να ακολουθήσουμε διεθνή πρότυπα. Είμαστε στην Ευρώπη.

  Παγκοσμίως, αυτό το ρόλο έχουν αναλάβει οι φορείς πιστοποίησης