Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

Δημόσια Διαβούλευση επι του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership)

Κρίσιμος παράγοντας για  την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο αναδεικνύεται η μετάβαση στην Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, μια διοίκηση που αναζητά νέους τρόπους για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες. Η ανοικτή δημόσια διοίκηση βασίζεται στις αρχές  της αξιολόγησης, της συνεργατικότητας και της λογοδοσίας, αρχές που προάγουν την τριπλή αποστολή της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, την  αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, και τη διαφάνεια στη λειτουργία της και καλλιεργούν την εμπιστοσύνη στις σχέσεις κράτους-πολίτη.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η χώρα έχει υπογράψει επιστολή δέσμευσης, και συμμετέχει ενεργά, στην διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership, OGP) την οποία παρακολουθώ ενεργά ως εκπρόσωπος της χώρας (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece).

Η πρωτοβουλία του OGP αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση (διακήρυξη OGP

 http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/page_files/ogppr_Declaration.pdf).

Τον Απρίλιο του 2012 υποβλήθηκε το εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και σε συνέχεια αυτού, θα γίνει υποβολή αναφοράς προόδου υλοποίησης. To Σχέδιο Δράσης είναι ένα κείμενο σε συνεχή διαβούλευση, που τροποποιείται δυναμικά ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα εθνική στρατηγική.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (http://www.opengovpartnership.org/), σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και επειδή αφορά όλο το κράτος, τον κάθε δημόσιο φορέα, αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, σας καλώ να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στο κείμενο της αναφοράς.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά για την χώρα μας, να προχωρήσουμε με γοργά βήματα στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του κράτους και στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Η διαβούλευση για την αναφορά προόδου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013. Αφού ληφθούν υπ’ όψη τα αποτελέσματά της, η αναφορά θα οριστικοποιηθεί και θα υποβληθεί στο OGP. Παράλληλα συνεχίζεται η διαρκής δημόσια διαβούλευση επί του εθνικού Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

 

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης

Εύη Χριστοφιλοπούλου