II. Υφιστάμενες Δράσεις – 6. Δράσεις Χρηματοδότησης Επενδύσεων για ΤΠΕ

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από μία σειρά χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό ρίσκου προκειμένου να επενδύσουν σε εξωστρεφείς τεχνολογικές καινοτομίες. Μέσω προϊόντων δανειοδότησης με προνομιακούς όρους καθώς και άμεσες επιδοτήσεις, η Ελληνική Κυβέρνηση προωθεί την επίτευξη ενός επενδυτικού οικοσυστήματος στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) – αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση τηςΚοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα – υπογράφηκαν συμφωνίες με τρείς μεγάλες ελληνικές τράπεζες, παρέχοντας δάνεια συνολικού ποσού 180 εκ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα παρεχόμενα δάνεια είναι συγχρηματοδοτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και τις τράπεζες, με επιμερισμό του ρίσκου βάσει του κανόνα 50% – 50%.

Όσον αφορά τις άμεσες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώθηκε η δράσηICT4GROWTH προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ. Η δράση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, γνωστή και ως μίνι – επενδυτικός νόμος, στοχεύοντας στη στήριξη καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων από 300.000 έως 20 εκατ. ευρώ στον τομέα των ΤΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, βασικός στόχος της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 00:43 | martsoul

  Η Πρωτοβουλία JEREMIE σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια για αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμβάλλει στο στόχο της Κυβέρνησης για ενίσχυση του επιχειρηματικού ιστού της χώρας. αναμένεται να δημιουργηθούν νέα δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτω από τις δύσκολες αυτές οικονομικές συνθήκες με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2012, 11:12 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

  Αν δεν υπάρξει σωστος σχεδιασμός θα ναυαγήσουν όλα, θα μας πνίξουν πάλι τα δάνεια, θα γίνουν πάλι περικοπές στους μισθούς και συντάξεις
  αθώων ανθρώπων…. Ο πολυπόθυτος σκοπός της ανάπτυξης δεν θα επιτευχτεί.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2012, 19:40 | thanassis

  Οι δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρμόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. Αυτό αφορά τα ΕΣΠΑ, δεν γνωρίζω πολλά αλλά διερωτώμαι πχ αν ένα τμήμα πανεπιστημίου δώσει τον τακτικό προυπολογισμό ενός έτους πχ 100.000 ευρώ για συμμετοχή πχ 15% και εφόσον κατ’ ουσίαν αποτελούν οι τακτικές πιστώσεις ζεστό χρήμα, γιατί να μην το κάνει μια ακαδημαική μονάδα, αφού έτσι θα απαλλαγεί για μια πενταετία το κράτος; Φυσικά αυτό θέλει προυποθέσεις αλλά καταλάβατε την γενική ιδέα….

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 10:41 | Παύλος

  Από την ανακοίνωση του ICT4GROWTH μέχρι και την πραγματική έναρξη του και την υποβολή σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων θα έχουμε φάει τις «σάρκες μας»…από αναβολή σε αναβολή και γενικά μια επισφαλής και περιρέουσα κατάσταση στο ΥΠΑΝ όσον αφορά τα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, κ.λ.π. Είδωμεν…