II. Υφιστάμενες Δράσεις – 1. Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Το Πρόγραμμα Δι@ύγεια αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για τη Διαφάνεια. Το Πρόγραμμα Δι@ύγεια συνδυάζει τόσο το θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 3861/2010) όσο και τα τεχνικά μέσα (et.diavgeia.gov.gr) για την εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης όλων των κυβερνητικών αποφάσεων στο διαδίκτυο, από το σύνολο των δημόσιων φορέων, από τον Οκτώβριο του 2010. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η πράξη πιστοποιείται ότι έχει δημοσιευτεί, αποκτώντας έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).  Oι πράξεις των φορέων δεν είναι εκτελεστές αν δεν αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Δι@ύγεια, εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την έννοια της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, διαμορφώνοντας ένα νέο “κοινωνικό συμβόλαιο” μεταξύ πολίτη και κράτους.

Οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι:

 • διασφάλιση της διαφάνειας των κυβερνητικών δράσεων
 • συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση
 • συμβολή στην εξάλειψη της διαφθοράς, με τη δημοσίευση των αποφάσεων στο διαδίκτυο
 • ενίσχυση του δικαιώματος συμμετοχής των Πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • παροχή των αποφάσεων σε μορφές εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές από το μέσο πολίτη, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσης των εσωτερικών διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης

Η πιο σημαντική καινοτομία του Προγράμματος Δι@ύγεια, είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Δεν αποτελεί απλώς ένα σύστημα ΤΠΕ, αλλά συνδυάζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, τις επιχειρησιακές διαδικασίες του δημόσιου τομέα, και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα. Μια άλλη καινοτομία του προγράμματος είναι ότι στηρίζεται σε συνεργατικές πολιτικές διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες καλλιέργησαν και καθιέρωσαν μία νέα κουλτούρα σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση.

Το τεχνολογικό μοντέλο ανάπτυξης του Προγράμματος Δι@ύγεια στηρίζεται σε μία καινοτόμο στρατηγική, δίνοντας έμφαση στο “ανοικτό περιεχόμενο” και στην “ανοικτή αρχιτεκτονική” υλοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις, μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές προστιθέμενης αξίας χρησιμοποιώντας το ανοικτό περιεχόμενο του προγράμματος. Το πρόγραμμα Διαύγεια, αναπτύχθηκε με ανοικτό λογισμικό και φιλοξενείται στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, αξιοποιώντας υφιστάμενες υποδομές.

Παράγοντες επιτυχίας του προγράμματος Δι@ύγεια αποτελούν μεταξύ άλλων, η συνεργατική ανάπτυξη και η ανάπτυξη κουλτούρας ηθικής και λογοδοσίας στην εργασία, η συμμετοχικότητα της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η ανάπτυξη εργαλείων για περαιτέρω χρήση και πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία.

Στατιστικά

4.102.137 : Αναρτημένες αποφάσεις / 3.296 : Ενταγμένοι Φορείς

15.000 αποφάσεις / την ημέρα 7.000 / Ενεργοί χρήστες

Δικτυακός Τόπος: http://et.diavgeia.gov.gr

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 07:59 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

  Η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αναρτά μόνο το έγγραφο της διοικητικής πράξης (ΔΠ). Υπάρχουν όμως πολλές ΔΠ που έχουν και γεωγραφική υπόσταση, καθορίζουν δηλ. έννομο καθεστώς για μία εδαφική επιφάνεια (πχ πράξη χαρακτηρισμού επιφάνειας ως δασικής ή μη, κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, αρχαιολογικού χώρου κτλ). Τέτοιες πράξεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από χάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα ως αναπόσπαστο μέρος αυτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» είναι ελλιπής…

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 13:23 | ΦωτηςΝικολαου

  Το διαύγεια με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα είναι άχρηστο και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό σχετικά με την διαφάνεια. Σας παραπέμπω στο αντίστοιχο αμερικάνικο site: http://www.itdashboard.gov/

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 13:25 | ΚΟΣΕ

  Το διαύγεια με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα χρειάζεται πολλές βελτιώσεις για να εξυπηρετεί την διαφάνεια. Θεωρώ ότι χρειάζεται να υπάρχει διότι θα ελέγχονται τα ανώτερα στελέχη που διαχειρίζονται αρκετά χρήματα στο δημόσιο τομέα. Σας παραπέμπω στο αντίστοιχο αμερικάνικο site: http://www.itdashboard.gov/

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 12:43 | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

  Το διαύγεια με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα είναι άχρηστο και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό σχετικά με την διαφάνεια. Σας παραπέμπω στο αντίστοιχο αμερικάνικο site: http://www.itdashboard.gov/

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 12:07 | Νίκος

  Το διαύγεια με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα είναι άχρηστο και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό σχετικά με την διαφάνεια. Σας παραπέμπω στο αντίστοιχο αμερικάνικο site: http://www.itdashboard.gov/

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 12:32 | Αμαλία Δ.

  Το διαύγεια με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα είναι άχρηστο και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό σχετικά με την διαφάνεια. Σας παραπέμπω στο αντίστοιχο αμερικάνικο site: http://www.itdashboard.gov/

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 12:40 | κωστας

  Το διαύγεια με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα είναι άχρηστο και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό σχετικά με την διαφάνεια. Κάντε τον κόπο να αντιγράψετε τουλάχιστον το αντίστοιχο αμερικάνικο site. http://www.itdashboard.gov/

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 12:45 | giwrgos_ger

  Το διαύγεια με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα είναι άχρηστο και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό σχετικά με την διαφάνεια . Δείτε το παρακάτω site και προσπαθήστε να φτιάξετε ένα αντίστοιχο http://www.itdashboard.gov/

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 12:28 | evi al

  Το διαύγεια με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα είναι άχρηστο ,λόγο υπερπληροφόρησης και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό σχετικά με την διαφάνεια !! Ελπίζω να ληφθουν υπόψη τα παραπάνω και να αντικατασταθεί άμεσα http://www.itdashboard.gov/

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 12:06 | XrisAnas

  Το διαύγεια με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα είναι άχρηστο ,λόγο υπερπληροφόρησης και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό σχετικά με την διαφάνεια !! Σας γνωστοποιώ ένα παρομοιο σύστημα που πραγματικά αξίζει να ληφθεί στα υπόψη των αρμοδίων http://www.itdashboard.gov/

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 12:11 | Ηλίας Πλάτσης

  Κατα την γνώμη μου το πρόγραμμα Διαύγεια δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και με απλά λόγια είναι άχρηστο. Ένα παράδειγμα όπου μπορούμε να το πάρουμε πολύ σοβαρά είναι το Αμερικάνικο σύστημα περί διαφάνειας κτλ. Παρακάτω σας παραθέτω τον ιστότοπο όπου μπορείτε να το δείτε.

  http://www.itdashboard.gov

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 12:28 | Olsian Has

  Το διαύγεια με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα είναι άχρηστο και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό σχετικά με την διαφάνεια !! Έχετε δεί το http://www.itdashboard.gov/ ;;;;

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 12:24 | Tolis El

  Το διαύγεια με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα είναι άχρηστο και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό σχετικά με την διαφάνεια !! Έχετε δεί το http://www.itdashboard.gov/ ;;;;

 • 29 Οκτωβρίου 2012, 13:11 | Η.Π

  Ίσως αυτή τη στιγμή, η διαφάνεια στην χώρα μας όπου κυβερνά η διαφθορά και οι μίζες να είναι ότι καλύτερο για τους Έλληνες πολίτες και να λειτουργήσει ως βάλσαμο.Η άποψή μου είναι ότι τίποτα από αυτά δεν θα επιτευχθεί για τον απλούστατο λόγο ότι οι συνήθειες δεν αλλάζουν.Όπως ένα γαιδούρι όσο και να το προπονήσεις δεν πρόκειται να γίνει ποτέ άλογο, έτσι και αυτοί που μας κυβερνάνε δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν συνήθειες(μίζες κλπ.). Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, αν και από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών περί λίστας Λαγκάρντ με κάνει να είμαι πολύ επιφυλακτικός.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 08:50 | Κώστας Δημητρίου

  Η «διαύγεια» ήταν καλό μέτρο, αλλά έχει προβλήματα χρήσης. Είναι δύσχρηστη στο ότι δεν μπορεί κάποιος να βρει εύκολα αυτό που θέλει.

  Τα κριτήρια αναζήτησης πρέπει να είναι πιο ευχερή στην χρήση και να μπορεί κανείς πιο εύκολα να κάνει αναζήτηση.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2012, 17:35 | thanassis

  Δε θέλω να πω λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορεί ο ΟΑΕΔ μέσω των ΕΣΠΑ, να κάνει στο πανεπιστήμιο Πατρών, ότι θα σχεδίαζαν κάποιοι ξένοι εμπειρογνώμονες ή ειδήμονες για την ολική αναδιάρθρωση των ελληνικών ΑΕΙ. Βέβαια αρκετοί άνεργοι νέοι θα βρούν για 5 μήνες δουλειά και μεις όλοι θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε αλλά δείτε την εικόνα: θα σπρώχνουμε το κάρο μεσ’ τη λάσπη και κάποια στιγμή η τρόικα θα μας πει »τελειώσατε» και δεν θα έχουν άδικο, υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα …

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 15:41 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Ο καταχραστής δημόσιος υπάλληλος,αυτός που παίρνει μίζες, αυτός που άγνωστο πώς πλούτισε,να δικάζεται και με το που θα βγει η απόφαση να φεύγει δια παντός από την υπηρεσία του.
  Οι διαγωνισμοί για προμήθειες να είναι ανοιχτοί και να έχουν οριστεί εκ των προτέρων τα ποιοτικά στοιχεία των προϊόντων.
  Να μην μένουν τα ίδια άτομα σε χώρο με προμήθειες πάνω από 2 χρόνια και αφού υπάρχει γνώση των περιουσιακών στοιχείων τους πριν και μετά.

 • 19 Ιουλίου 2012, 19:46 | thanassis

  Μια και πιάσατε το θέμα προμηθευτών των νοσοκομείων, κοιτάχτε μια άλλη οπτική: υπάλληλος του νοσοκομείου μετά από διαπραγμάτευση κατεβάζει την τιμή ενός μηχανήματος έστω 50000 ευρώ. Ο προμηθευτής δέχεται και δίνει συγχαρητήρια στην υπάλληλο λέγοντάς της ότι θάπρεπε να δουλεύει με την τρόικα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, η τιμή εδώ και χρόνια ήταν πάντα 50000 χαμηλώτερη και φυσικά ο προμηθευτής δήλωνε αυτά τα επιπλέον 50000 ευρώ στην εφορία με χασούρα του προφανώς. Για ρωτήστε που πηγαίναν αυτά τα 50000; Το ότι μπήκε μια τάξη -όπου μπήκε – είναι γεγονός, όπως επίσης είναι γεγονός ότι λόγο διαφθοράς του πολιτικού συστήματος το όφελος θα το εισπράξουν οι ιδιώτες και όχι οι πολίτες.

 • 18 Ιουλίου 2012, 09:20 | Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος

  Η ιδέα με βρίσκει σύμφωνο, όμως η χρήση του όρου εξάλειψη της διαφθοράς υποδηλώνει άγνοια του συντάκτη για την λειτουργία του Ελληνικού δημόσιου.
  Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του να γνωρίζει ότι η ανάρτηση μιας πληρωμής ενός »εξωτερικού συνεργάτη ή προμηθευτή» του δημοσίου από μόνη της δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.

  Γιατί έγινε σε αυτόν η ανάθεση/παραγγελία? Ποιος έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση. Με τι κριτήρια?
  Δεν έχει κανείς παρά να κοιτάξει την φαιδρότητα με την οποία λειτουργεί το παρατηρητήριο τιμών για τις προμήθειες των νοσοκομείων.
  Οι διαγωνισμοί για τις προμήθειες γιατί υποβάλλονται χωρίς ενιαία ηλεκτρονική φόρμα?

 • 16 Ιουλίου 2012, 15:45 | Β.Δ

  Τό θέμα είναι πως έτσι όπως αποθηκεύονται είναι αδύνατο να βρείς αυτό που σε ενδιαφέρει.Θα πρέπει κάθε φορέας να τα αποθηκεύει σε τομείς που θα έχει υποδείξει το κάθε υπουργείο και με κάποια σειρά στις ημερομηνίες.

 • 16 Ιουλίου 2012, 09:40 | Χρίστος Ακριτίδης

  Πρόσβαση των πολιτών χωρίς όριο, δικλείδες ασφαλείας βεβαίως, σε όλα αυτά που ονομάζονται Δημόσια Έγγραφα. Είναι κτήμα και περιουσία του ελληνικού λαού, όπως δικαστικές αποφάσεις, φορολογικό-περιουσιακό κάθε δημοσίου προσώπου, δημοσίων οργανισμών, εταιριών κ.α.. Διαύγεια χωρίς όρια
  Είναι κτήμα και περιουσία του ελληνικού λαού !!!!!!!!!