Απολογισμός Δημόσιας Διαβούλευσης

To Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ευχαριστούν θερμά όλους εσάς που συμμετείχατε στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του  προγράμματος : «Πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών».
Θα  ακολουθήσει περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία  όλων των παρατηρήσεων, των απόψεων και των προτάσεών σας, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην υλοποίηση του προγράμματος.

Παραθέτουμε τα αποτελέσματα της Δημόσιας Ηλεκτρονικης Διαβούλευσης : Απολογισμός Διαβούλευσης (3428)

Εθνική Στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Σήμερα, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις προτάσεις μας για την σημαντικότερη στρατηγική μας επιλογή που αφορά στην επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, για να ανταποκριθεί το ελληνικό σχολείο άμεσα και με επιτυχία στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Οι προτάσεις αυτές βασίζονται στην πολύχρονη έρευνα και τα επίμονα αιτήματα ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και κάθε πολίτη.

Η επιλογή μας αυτή, αποτελεί την πιο σημαντική επένδυση στην ανάπτυξη της χώρας και κυρίως στη νέα γενιά που καλείται να ορίσει τη ζωή της σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο και απαιτητικό διεθνές, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και μαζί τους χαράσσουμε μια σαφή και με προοπτική Εθνική Στρατηγική Επιμόρφωσης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική, επιστημονική και κοινωνική ανέλιξη κάθε εκπαιδευτικού, καθώς και το δικαίωμά του να θέτει την προσωπική του σφραγίδα στην σταδιοδρομία του.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία η επιστημονική επιτροπή του προγράμματος θα διαμορφώσει το τελικό πλαίσιο σχεδιασμού της επιμόρφωσης.

Σας καλούμε να πάρετε ενεργά μέρος στη διαβούλευση.

Άννα Διαμαντοπούλου

Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

* H διαβούλευση στο opengov.gr που θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιουνίου.