Ολοκλήρωση δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, εκφράζουμε τις  θερμές ευχαριστίες μας  σε όσους συμμετείχαν σε αυτήν και υπέβαλαν τα σχόλια τους. Όλες οι παρατηρήσεις, που καταγράφηκαν, θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν και να βελτιωθεί, όπου υπάρχει ανάγκη, η τελική μορφή του σχεδίου νόμου.

Με εκτίμηση

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Ιωάννης  Βρούτσης

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Λήψη μέτρων για την αποτροπή, αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σήμερα 10.1.2024, ημέρα Τετάρτη, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Λήψη μέτρων για την αποτροπή, αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 19.1.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 π.μ.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Ιωάννης Βρούτσης