Ολοκλήρωση διαβούλευσης

Την 6η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 08.00 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο:

«Εκσυγχρονισμός Ακαδημίας Αθηνών»

Ευχαριστώ θερμά όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση, διατυπώνοντας τη δική τους οπτική επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν βρίσκονται ήδη υπό μελέτη και επεξεργασία, με σκοπό να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου.

Ο Υπουργός  Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 

Κυριάκος Πιερρακάκης

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Ακαδημίας Αθηνών»

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, θέτει από σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο:
«Εκσυγχρονισμός Ακαδημίας Αθηνών»
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται η ενίσχυση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας της Ακαδημίας Αθηνών, και η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνογνωσίας της με σκοπό την προώθηση της έρευνας και της αριστείας. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται σημαντικά η λειτουργία της με την κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων, την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων σε όργανα, και την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εκλογής και επιλογής μελών της Ακαδημίας. Περαιτέρω, κατοχυρώνεται ρητά και δεσμευτικά ο θεσμός των υποτροφιών που απονέμει η Ακαδημία, ενισχύοντας τον κοινωνικό της ρόλο. Τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της περιουσίας της και τη συνεργασία της με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και αναβαθμίζεται ο ρόλος της μέσω του εμπλουτισμού των σκοπών και των γνωστικών της αντικειμένων.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 08:00 π.μ.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Κυριάκος Πιερρακάκης