Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή μου για τη συμμετοχή και την ποιότητα των σχολίων στη δημόσια διαβούλευση. Οι προτάσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις και τα ιδιαίτερα χρήσιμα σχόλια που έχουν υποβληθεί αποτελούν, ήδη, αντικείμενο μελέτης και επεξεργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί το σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής με την ενσωμάτωσή τους.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την οργάνωση διετών προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης στα Α.Ε.Ι., τη σύσταση Επιτροπών Ηθικής της Έρευνας σε Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα, ρυθμίσεις για την έρευνα και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σας καλεί να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09:00΄.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου