Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

O Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, ευχαριστεί όλους τους πολίτες, εκπαιδευτικούς και μη που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Οι προτάσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια που έχουν υποβληθεί θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωσή της.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θέτει από σήμερα 09.11.2017, ημέρα Πέμπτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο της υπουργικής απόφασης με τίτλο «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Με το παρόν σχέδιο συγκεντρώνονται για πρώτη φορά τα ανωτέρω θέματα σε μια Απόφαση, η οποία αφορά όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η καθημερινότητα των σχολείων, στο μέτρο που όλα τα ερωτήματα βρίσκουν την απάντησή τους στην υπουργική απόφαση είτε πρόκειται για Γυμνάσια είτε για ΓΕΛ είτε για ΕΠΑΛ, καθώς και καθορίζονται διαφοροποιήσεις από τα ισχύοντα.
Στις διαφοροποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως, η κατάργηση της διάκρισης δικαιολογημένων – αδικαιολόγητων απουσιών, η κατάργηση της συγκέντρωσης δικαιολογητικών, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων με ηλεκτρονικά μηνύματα, η συνδιαμόρφωση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του «πλαισίου οργάνωσης της σχολικής λειτουργίας», η πρόταση παιδαγωγικών ενεργειών και μέτρων, η καθιέρωση επαίνων και επιβραβεύσεων για κάθε πράξη που συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής ζωής, η ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας με τους γονείς και κηδεμόνες, η πρόβλεψη της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης τύπου Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) και μαθημάτων επιλογής, η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Η δημόσια διαβούλευση λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

 

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου