Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 24 Νοεμβρίου 2010, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έδωσε σε δημόσια διαβούλευση ένα κείμενο σχετικό με την ημερομηνία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 8 Δεκεμβρίου 2010, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις (1165 σχόλια). Στη διαβούλευση έλαβαν μέρος κατά κύριο λόγο μαθητές, απόφοιτοι προηγούμενων ετών, γονείς και εκπαιδευτικοί.

Οι απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με το χρόνο υποβολής των μηχανογραφικών κατά το μεγαλύτερο μέρος τους συγκλίνουν προς την συνέχιση της υποβολής μετά το πέρας των εξετάσεων. Παρακάτω περιγράφονται τα κύρια σημεία των απόψεων όσων αντιτίθενται και στη συνέχεια όσων είναι υπέρ της αλλαγής. Στη συνέχεια περιγράφονται τα επιχειρήματα που αφορούν γενικές προτάσεις σχετικά με της διαδικασίας.

Διαβάστε την Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης (*.pdf)

Διαβούλευση για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων

Δίνεται σήμερα στην δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση κείμενο στο οποίο αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του χρόνου υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Το Υπουργείο εξετάζει με προσοχή όλες τις πλευρές του ζητήματος και τις γνώμες που διατυπώνονται με αποκλειστικό κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και γι’ αυτό δεν έχει λάβει ακόμα την τελική απόφαση. Για τον λόγο αυτό, δίνει σήμερα στην δημοσιότητα τους λόγους που οδήγησαν στο ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας υποβολής των μηχανογραφικών.

Στην πολιτική, υπάρχουν αποφάσεις που λαμβάνονται για λόγους ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος που ενδεχομένως μπορούν να θίξουν κάποιες κοινωνικές ομάδες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα αφορά αποκλειστικά τους υποψηφίους και δεν επηρεάζει καμμία άλλη κοινωνική ομάδα. Είναι λοιπόν οι υποψήφιοι και οι οικογένειες τους εκείνοι των οποίων η γνώμη θα έχει καθοριστική σημασία στην λήψη της τελικής απόφασης.