Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 29 Νοεμβρίου 2010, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έδωσε σε δημόσια διαβούλευση ένα κείμενο σχετικό με την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 14 Ιανουαρίου 2011, κατατέθηκαν  απόψεις και προτάσεις (359 σχόλια).

 Τα σχόλια που κατατέθηκαν βασίστηκαν σε τέσσερα κείμενα, ένα αρχικό εισαγωγικό κείμενο και τρία ακόλουθα που ανέλυαν τους τρεις βασικούς άξονες της προτεινόμενης πρότασης. Ειδικότερα, οι θεματικές των τεσσάρων κειμένων ήταν ως εξής:

  1. Η πρόκληση των αλλαγών στην εκπαίδευση.
  2. Νέα ταυτότητα με νέα ηγεσία και ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Νέα σχέση εμπιστοσύνης με την πολιτεία και την κοινωνία, με λογοδοσία και ευθύνη.
  3. Πτυχία με αντίκρισμα: νέα οργάνωση της μάθησης και των προγραμμάτων σπουδών που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενισχύουν τη διεπιστημονικότητα.
  4. Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της διεθνούς παρουσίας των ιδρυμάτων, σε άμεση σύνδεση με το νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας: ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης από εδώ

Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε τις Ερωτήσεις & Απαντήσεις στο Κείμενο της Διαβούλευσης (*.pdf).