Άρθρο 08-Δαπάνες, Έλεγχος

Άρθρο 8

Δαπάνες,  Έλεγχος

  1. Οι δαπάνες λειτουργίας της ΓΓΨΠ  βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.

 

  1. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου των υπηρεσιών του Πρωθυπουργού και  η Υπηρεσία Επιτρόπου του  Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή εξυπηρετούν και τη ΓΓΨΠ.

 

  • 9 Φεβρουαρίου 2016, 21:32 | ΑΝΝΑ ΣΚΛΗΡΗ

    Οι αποδοχές για να καλυφθούν οι υψηλές απαιτήσεις του παρόντος σε αδιάβλητο προσωπικό, με υψηλή εμπειρία, επαγγελματισμό, εξειδίκευση, με υψηλούς στόχους, δέσμευση και την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα θα πρέπει να είναι ανάλογες των απαιτήσεων του ρόλου τους αν θέλουμε να επιτύχει το εγχείρημα.