30. Λοιπές Υποχρεώσεις και Όροι

30.1.1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την αποσυναρμολόγηση και μεταφορά, του κάτωθι γραφειακού εξοπλισμού, από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επί της Οδού Π. Κανελλοπούλου 04 τ.κ.: 101 77, καθώς και τη συναρμολόγηση και τοποθέτησή τους, σε κτήριο επί της Λ. Μεσογείων 136 και Π. Κανελλοπούλου (το ακριβές κτήριο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, κατά τη παράδοση του γραφειακού εξοπλισμού).

Είδος (Διαστάσεις)Ποσότητα
Γραφείο Τύπου 1 (380x65x70)2
Γραφείο Τύπου 2 (120x65x73)8
Γραφείο Τύπου 3 (Γραφείο Υποδοχής) (100x65x73)1
Γραφείο Τύπου 4 (Με προέκταση) (120x65x73) (70×55)2
Γραφείο Τύπου 5 (140x80x73)8
Ερμάριο χαμηλού τύπου 1 (80x55x55)4
Προθήκη Τροπαίων (235x30x94)1
Ντουλάπα Τύπου 1 (75x60x195)2
Ντουλάπα Τύπου 2 (75x40x237)5
Ντουλάπα Τύπου 3 (77x34x237)45
Ντουλάπα Τύπου 4 (175x28x210)1
Ντουλάπα Τύπου 5 (310x50x90)1
Επιτοίχιο Ερμάριο (180x30x60)1
Ερμάριο Χαμηλού τύπου 2 (350x30x50)1
Συρταροθήκη τροχήλατη (40x50x50)18
Περιστρεφόμενο Κάθισμα Εργασία Τύπου 1 (Διευθυντικό)4
Περιστρεφόμενο Κάθισμα Εργασία Τύπου 2 (Υπαλλήλων)35