Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τη δράση “Μεταστέγαση Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων /Α.Ε.Α.

 ethnosimo

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016
 

 

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση

Θέμα : «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τη δράση “Μεταστέγαση Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων /Α.Ε.Α.”»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).

Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του τεχνικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και επικοδομητικά.

Υπεύθυνοι για το σχολιασμό της διαδικασίας της διαβούλευσης ορίζονται οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας: Αστυνόμος Β΄ ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος τηλ. 2131520814 email c.panagogiannopoulosastynomia.gr και Ανθ/μος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Δημήτριος τηλ. 2131520319 email astynomia.gr">di.papatsimpasastynomia.gr.

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 07 Νοεμβρίου 2016.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ