31. Φοριαμός Ασφαλείας

31.1. Φοριαμός ασφαλείας διαστάσεων 1400Χ460Χ730mm (ΥΧΠΧΒ) με δυνατότητα απόκλισης ± 50mm σε κάθε διάσταση, τριών (03) ή τεσσάρων (04) ερμαρίων.
31.2. Να παρέχει τριπλό σύστημα ασφαλείας (μπάρα, κλειδαριά και συνδυασμό)
31.3. Να έχει την απαραίτητη μηχανική αντοχή και συνοχή, ώστε να ανθίσταται σε επιχειρούμενη διάρρηξη με χρήση εργαλείων.
31.4. Το βάρος του θα το καθιστά αδύνατο να μετακινηθεί με τη χρήση ανθρώπινης δύναμης.
31.5. Να είναι απαλλαγμένο από σκουριές ή διαβρώσεις.
31.6. Η βάση και η κορυφή του θα διαθέτουν τις ίδιες διαστάσεις.
31.7. Το πάχος χάλυβα του εξωτερικού κελύφους θα καθιστά δυσχερή τη διάτρηση ή την παραβίασή του.
31.8. Η απόσταση της πρόσοψης των συρταριών και του φυσικού φραγμού (π.χ. μπάρα) θα είναι μικρή, ώστε να αποτρέπεται η αφαίρεση εγγράφων από πιθανή ανοχή – διάκενο μεταξύ συρταριού και σκελετού του ερμαρίου.