1. Γραφείο Προϊσταμένου

1.1. Γενική Περιγραφή
1.1.1. Το γραφείο του Προϊσταμένου μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας του κυρίως και του βοηθητικού γραφείου (προέκταση), το σκελετό, τη μετώπη του κυρίως και του βοηθητικού γραφείου, κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Διαστάσεις Γραφείου Προϊσταμένου
ΑπόΈως
Συνολικό Μήκος Κύριου Γραφείου
(σε cm)
160160
Πλάτος Κύριου Γραφείου (σε cm)8080
Μήκος Βοηθητικού Γραφείου (σε cm)80100
Πλάτος Βοηθητικού Γραφείου (σε cm)5060
Συνολικό Ύψος (σε cm)7075

1.2. Επιφάνεια Εργασίας Κυρίως και Βοηθητικού Γραφείου

1.2.1. Θα κατασκευαστεί από Medium-Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.
1.2.2. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων.
1.2.3. Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και στρογγυλευμένα στις άκρες.
1.2.4. Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm έως και 10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη μέγιστη σταθερότηταστο γραφείο.
1.2.5. Στη γωνία μεταξύ του κυρίως και του βοηθητικού γραφείου (προέκταση), θα υπάρχει κατάλληλη καμπύλη επιφάνεια, κατασκευασμένη από ίδιας ποιότητας υλικό [Medium – Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη], η οποία θα τα συνδέει με τρόπο συμπαγή και ομοιόμορφο.
1.2.6. Η γωνία μεταξύ του κυρίως και του βοηθητικού γραφείου θα στηρίζεται σε μεταλλικό πόδι, στρογγυλής διατομής.

1.3. Σκελετός Κυρίως και Βοηθητικού Γραφείου
1.3.1. Θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά ξύλινα ή πλαστικά σόκορα, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες.
1.3.2. Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα.

1.4. Μετώπη Κυρίως και Βοηθητικού Γραφείου
1.4.1. Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά ξύλινα ή πλαστικά σόκορα πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες.
1.4.2. Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας εργασίας.

  • Όσον αφορά στο γραφείο Προϊσταμένου είναι προτιμότερο να αγοράσετε έπιπλα όχι με πρόσθετη επένδυση από μελαμίνης αλλά τύπου λούστρου. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση μεταλλικού ποδιού στο 1.2.6 γιατί είναι επαρκής η στήριξη της γωνίας ανάμεσα στα δύο γραφεία. Τέλος στο 1.4.1 το πάχος της μετώπης πρέπει να είναι τουλάχιστον 25mm για λόγους ομοιομορφίας, αισθητικής και στοιβαρότητας εφόσον τα υπόλοιπα τμήματα αποτελούνται από υλικό πάχους από 25-35mm