2. Γραφείο Τμηματάρχη

2.1. Γενική Περιγραφή
2.1.1. Το γραφείο του Τμηματάρχη μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας του κυρίως και του βοηθητικού γραφείου (προέκταση), το σκελετό, τη μετώπη του κυρίως και του βοηθητικού γραφείου, κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Διαστάσεις Γραφείου Τμηματάρχη
 ΑπόΈως
Συνολικό Μήκος Κύριου Γραφείου (σε cm)135140
Πλάτος Κύριου Γραφείου (σε cm)7070
Μήκος Βοηθητικού Γραφείου (σε cm)8080
Πλάτος Βοηθητικού Γραφείου (σε cm)4040
Συνολικό Ύψος (σε cm)7075

 

2.2. Επιφάνεια Εργασίας Κυρίως και Βοηθητικού Γραφείου
2.2.1. Θα κατασκευαστεί από Medium-Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.
2.2.2. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων.
2.2.3. Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και στρογγυλευμένα στις άκρες.
2.2.4. Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm έως και 10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο.

2.3. Σκελετός Κυρίως και Βοηθητικού Γραφείου
2.3.1. Θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά ξύλινα ή πλαστικά σόκορα, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες.
2.3.2. Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα.

2.4. Μετώπη Κυρίως και Βοηθητικού Γραφείου
2.4.1. Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά ξύλινα ή πλαστικά σόκορα πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες.
2.4.2. Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας εργασίας.