23. Ντουλάπα Τύπου Φύλαξης Αντικειμένων

23.1. Γενική Περιγραφή
23.1.1. Ερμάριο κλειστό με ικανό αριθμό κάθετων και οριζόντιων χωρισμάτων ώστε να δημιουργούνται συνολικά έξι (06) διαφορετικοί αποθηκευτικοί χώροι, με ισάριθμο αριθμό φύλλων – πορτών με κλειδαριές.
23.1.2. Οι εξωτερικές διαστάσεις του επίπλου θα είναι μεταξύ των παρακάτω ορίων:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ)
 ΑπόΈως
Μήκος ερμαρίου (σε cm)6065
Βάθος (σε cm)2830
Ύψος (σε cm)9095

 
23.2. Σκελετός ερμαρίων
23.2.1. Το ερμάριο (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.
23.2.2. Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και στρογγυλευμένα στις άκρες.
23.2.3. Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού και των ραφιών θα είναι πάχους τουλάχιστον 25mm, ενώ της πλάτης και των πορτών θα είναι πάχους τουλάχιστον 16mm.
23.2.4. Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων.
23.3. Πόρτες ερμαρίων
23.3.1. Οι πόρτες [συνολικά έξι (06)], θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο φύλλων κατά 90ο.
23.3.2. Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με διαφορετικές κλειδαριές η κάθε μια και θα φέρουν χειρολαβές.
23.4. Ράφια εσωτερικά
23.4.1. Όλα τα εσωτερικά ράφια που θα δημιουργηθούν θα είναι σταθερά, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης και αλλαγής διαστάσεων των αποθηκευτικών χώρων.