Digi-retail – 7. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία της Δράσης

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 500.000€. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ορίζεται στα 10.000€.

Ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, τα όρια των επενδυτικών σχεδίων (Επιχορήγηση και Ιδιωτική Συμμετοχή) παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία Δικαιούχου
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΜΙΚΡΗΜΕΣΑΙΑΜΕΓΑΛΗ
Π/Υ Επενδυτικού ΣχεδίουΑπό 10.000€ έως 100.000€Από 25.000€ έως 150.000€Από 50.000€ έως 250.000€Από 100.000€ έως 500.000€

Ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου τα ποσοστά επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία Δικαιούχου
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΜΙΚΡΗΜΕΣΑΙΑΜΕΓΑΛΗ
Ποσοστό Επιχορήγησης60%60%50%40%

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις)

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων (digi-retail), ανέρχεται στα 100.000.000€, ήτοι θα ενισχυθούν επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 200.000.000€ (το επιπρόσθετο από τα 100.000.000 θα πρέπει να καλύπτεται από Ιδιωτική Συμμετοχή).

Σημεία προς διαβούλευση:

Δ9. Tι πιστεύετε ότι θα έκανε τη δράση ενίσχυσης του λιανικού εμπορίου digi-retail, ιδιαιτέρως ελκυστική στις επιχειρήσεις;

Δ10. Πλέον των απαντήσεών σας στα παραπάνω, παρακαλούμε αποστείλατε γενικότερα σχόλια και παρατηρήσεις σας που εκτιμάτε ότι θα συνέβαλλαν στην επιτυχία της δράσης.

 • 20 Αυγούστου 2010, 17:20 | Αντώνης

  Να μειωθούν οι κατηγορίες των δικαιούχων από 4 σε 3:
  1. πολύ μικρές και μικρές με όρια προτάσεων 5.000-20.000€ και ποσοστό επιδότησης 75%
  2. μικρές και μεσαίες με όρια προτάσεων 20.000-100.000€ και ποσοστό επιδότησης 50%
  3. μεγάλες με όρια προτάσεων από 100.000-200.000€ και ποσοστό επιδότησης 30%
  Η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού στις τρεις κατηγορίες να είναι 60-30-10%.
  Στόχος είναι να ενισχυθούν όσο το δυνατό περισσότερες και μικρότερες εταιρίες. Είναι σημαντικό επίσης, να μειωθούν τα γνωστά φαινόμενα υπερτιμολογήσεων τα οποία δρουν ανασταλτικά. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επιτρέπεται η ανάληψη αντίστοιχων έργων μόνο από επιχειρήσεις που διαθέτουν επαρκή εμπειρία (π.χ. τουλάχιστον 5 αντίστοιχα έργα) και ασχολούνται με το αντικείμενο (έναρξη στην εφορία στους ανάλογους ΚΑΔ) τουλάχιστον 1 χρόνο και διαθέτουν προσωπικό με εμπειρία (πτυχία, χρόνια προϋπηρεσίας κλπ).

 • 20 Αυγούστου 2010, 10:50 | Ελευθέριος Μ

  Δ10
  Θα ήθελα να αναφερθώ στα business models που επικρατούν για τα δίκτυα ψηφιακής σήμανσης και διαχείρισης οθονών (Digital Signage)
  Σε πολλές περιπτώσεις έχει επικρατήσει το μοντέλο η επιχείρηση – retailer να μην επενδύει στην τεχνολογία αυτή, αλλά την όλη επένδυση να την επωμίζονται οι εταιρείες τεχνολογίας και οι network operators οι οποίοι «στήνουν» δίκτυα οθονών σε retail επιχειρήσεις.
  Αποτέλεσμα του μοντέλου αυτό που είναι εταιρείες τεχνολογίας να αντιμετωπίζουν συχνά οικονομικά προβλήματα αφού προσβλέπουν να κάνουν απόσβεση της επένδυσης μόνο μέσω της διαφήμισης.
  Για την ταχύτερη εξάπλωση των καινοτόμων εφαρμογών Digital Signage, Interactive windows, κλπ., προτείνεται η Δράση να καλύπτει επενδύσεις εταιρειών τεχνολογίας και network operators για δημιουργία δικτύων, εφαρμογών και περιεχομένου για Digital Signage. Οι επενδύσεις Digital Signage δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο για retail εφαρμογές αλλά να είναι ανοικτές και σε άλλους τομείς όπως, τουρισμός (πρακτορεία, αεροδρόμια ξενοδοχεία, κλπ), υγείας, (χώροι υποδοχής ιατρείων, αιθουσών νοσοκομείων, κλινικών, κλπ)

 • 18 Αυγούστου 2010, 11:15 | GEO645

  Βασικό στοιχείο για να αποροφηθούν τα κονδύλια από τις επιδοτήσεις, και τα «κινηθεί» η αγορά, είναι να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε η εκταμίευση των ποσών συμμετοχής των επιχορηγήσεων από την Ευρωπαική Ένωση, να γίνεται άμεσα με ρητή δέσμευση. Ετσι δεν θα απαιτείται να συμμέτέχουν, στην επένδυση, οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα ρευστότητας.

 • 12 Αυγούστου 2010, 16:57 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

  Να μειωθούν οι κατηγορίες των δικαιούχων από 4 σε 2:
  1. πολύ μικρές και μικρές με όρια προτάσεων 10.000-100.000€ και ποσοστό επιδότησης 60%
  2. μεσαίες και μεγάλες με όρια προτάσεων 50.000-250.000€ και ποσοστό επιδότησης 50%.
  Η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού στις δύο κατηγορίες να είναι 70-30%.
  Στόχος είναι να ενισχυθούν όσο το δυνατό περισσότερες και μικρότερες εταιρίες.

 • 5 Αυγούστου 2010, 17:09 | mpig

  θα συμφωνήσω με τις απόψεις του ΓΙΩΡΓΟΥ
  Για να προστατευθεί το όλο σύστημα από τις υπερτιμολογήσεις,
  Δυό απλές λύσης= την ευθύνη για την υπέρ τιμολόγηση να την έχει ο λήπτης του στοιχείου. Ο Προμηθευτής δεν έχει λόγο να κάνει υπέρ τιμολόγηση.
  Επίσης να υπάρχει βάθος χρόνου στην όλη επένδυση με υποχρεωτική σύμβαση συντήρησης του έργου για τα πρώτα 3-5 χρόνια.

  To digi content πρέπει να έχει αυστηρές προδιαγραφές και προσοχή μην φύγουν χρήματα σε εταιρίες hosting εκτός Ελλάδας.
  Να υπάρχει πρόβλεψη για αυτόματη σύνδεση του όλου έργου με ERP συστήματα, ειδικά για το digi-retail.
  Απαιτήστε κάθε λογισμικό (application s/w), όχι λειτουργικά συστήματα, να έχει πιστοποίηση παραγωγής από ελληνική εταιρία.
  Εξαιρέστε παραγωγούς λογισμικού οι οποίοι τώρα φυτρώνουν βάζοντας όρο ότι η εταιρία παραγωγής λογισμικού (software vendor) έχει εμπειρία πάνω από 5 χρόνια.

 • 5 Αυγούστου 2010, 10:51 | Αϊναλής Παντεής

  Διαφωνώ με σχόλιο που προτείνει την τεκμηριωμένη εμπειρία του προμηθευτή διότι έτσι αποκλείονται πολλές νέες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν και είναι σοβαρές. Ναι, να βρεθεί τρόπος να απομακρυνθούν οι «αεριτζήδες» από την αγορά αλλά όχι «μαζί με τα ξερά, να καίμε και τα χλωρά». Επιτέλους ας ενισχυθούν και οι νέες επιχειρήσεις σε αυτήν την χώρα με κάποιον τρόπο και όχι να γιγαντώνουμε τους ήδη σταθεροποιημένους και μεγάλους της αγοράς μόνο.

 • Να τεκμηριώνεται η εμπειρία του προμηθευτή (με αντίστοιχα έργα στο χώρο, πελατολόγιο, έτη λειτουργίας και μελέτες περίπτωσης) και να δημιουργηθεί μητρώο προμηθευτών/υλοποιητών ανά κατηγορία, τουλάχιστον για τις κατηγορίες εκείνες οι οποίες «μαγνητίζουν» αεριτζήδες. Είναι σύνθετο, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να απογεύγονται τα μανιτάρια που ξεφυτρώνουν.

  Πολύ σωστή η τεκμηρίωση των λύσεων από τον προμηθευτή βάση έτη λειτουργίας του ιδίου και πιστοποίηση οτι απασχολεί σχετικό προσωπικό σε μόνιμη βάση.

  Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση οτι θα υλοποιήσει το πρόγραμμα η επιχείρηση και αποδοχή 1 μήνα μετά τα αποτελέσματα το πολύ. Όπως στο τελευταίο ΠΕΠ, έμειναν έξω επιχειρήσεις που πραγματικά θέλουν να υλοποιήσουν και έχουν ανάγκη και εντάχθηκαν επιχειρήσεις προβληματικές και οι οποίες δεν μπορούν να πληρώσουν το ΦΠΑ.

  Διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων μέσω ΑΦΜ για να απογεύγονται τα σκαναρίσματα των οικονομικών δεδομένων και εταιρείες φαντάσματα να δείχνουν κολοσσοί!!!

  Οπωσδήποτε η προυπηρεσία (αν αξιολογηθεί) να τεκμηριωνεται και οχι με πτυχία και βεβαιώσεις της μισής ώρας αλλά μόνο από αναγνωρισμένους ακαδημαικούς φορείς!

 • 1 Αυγούστου 2010, 20:26 | Άρης Παπαθάνος

  1. Να ορισθεί το συνολικό διαθέσιμο ποσό από την δράση ανά κατηγορία επιχείρησης, για παράδειγμα:
  α. Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις συνολικά 15.000.000€
  β. Για Μικρές Επιχειρήσεις συνολικά 20.000.000€
  γ. Για Μεσαίες Επιχειρήσεις συνολικά 30.000.000€
  δ. Για Μεγάλες Επιχειρήσεις συνολικά 35.000.000€
  Προτείνουμε μάλιστα τα κονδύλια αυτά να κατανεμηθούν ανά περιφέρεια. Σε περίπτωση δε μη απορρόφησης σε μια κατηγορία, το υπόλοιπο να μοιράζεται στις υπόλοιπες κατηγορίες ΜΕΣΑ στην περιφέρεια, ανάλογα με την κάλυψη κάθε κατηγορίας

  2. Τα Ελάχιστα όρια προϋπολογισμού ειδικά για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις πρέπει να μειωθούν σε 5.000€ και 10.000€ αντίστοιχα
  Λόγος:
  Η πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων έχουν ένα Ταμείο. Το σύνηθες κόστος για μια λύση με Εξοπλισμό, Λογισμικό και Υπηρεσίες δεν ξεπερνά τις 5-6.000€. Υπάρχει κίνδυνος, με τα κατώτατα όρια να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις σε απαιτήσεις υπερτιμολογήσεων κλπ

  3. Η κατανομή των αναγνωρίσιμων δαπανών σε Εξοπλισμό, Λογισμικό και Υπηρεσίες χρειάζεται να αλλάξουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Προτείνουμε τα ακόλουθα:

  Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:
  Εξοπλισμός: 20% – 65%, Λογισμικό/SaaS:20% – 40%, Υπηρεσίες: 10% – 30%

  Μικρές Επιχειρήσεις:
  Εξοπλισμός: 20% – 65%, Λογισμικό/SaaS:20% – 40%, Υπηρεσίες: 10% – 30%

  Μεσαίες Επιχειρήσεις:
  Εξοπλισμός: 20% – 50%, Λογισμικό/SaaS:30% – 50%, Υπηρεσίες: 20% – 40%

  Μεγάλες Επιχειρήσεις Ώς έχει η πρόταση στην διαβούλευση
  Λόγος:
  Στις Πολύ Μικρές και στις Μικρές επιχειρήσεις (ιδιαίτερα δε σε όσες δεν έχουν ήδη μηχανογράφηση) το κόστος του Εξοπλισμού προς το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες είναι σημαντικά υψηλότερο

 • 28 Ιουλίου 2010, 19:10 | Λευτέρης

  Θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα για διαφορετικά ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία ενεργειών προκειμένου να κατευθυνθούν οι πόροι σε δαπάνες με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση και για το σύνολο της οικονομίας. Π.Χ. θα μπορούσε να επιδοτείται η ηλεκτρονική παρακολούθηση αποθεμάτων και η αγορά φορολογικών εκτυπωτών με ποσοστό 50% και η δαπάνη για εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση και κουπόνια μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας με ποσοστό 70% ώστε να ωθήσουμε δαπάνες για καινοτομικές υπηρεσίες με μεγάλη υπεραξία.

 • 26 Ιουλίου 2010, 20:22 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Απλοποιήστε το σύστημα Βοηθήστε πραγματικά τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν και να υλοποιήσουν.

  Επειδή Ελλάδα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ η Αθήνα και τα τρία μεγάλα αστικά κέντρα (θεσ/νικη, Πάτρα, Ηράκλειο) και επειδή μέσα από το σχεδιο φαίνεται ότι δεν έχετε λάβει υπόψη την πραγματικότητα της ελληνικής περιφέρειας αφήστε το ποσοστό επιχορήγησης όπως το έχετε ορίσει για τα αστικά κέντρα

  Αυξήστε το ποσοστό επιχορήγησης, μειώστε το μέγιστο της πρότασης σε 60000 γιατί αυτό είναι κοντά στη πραγματικότητα για την επαρχία

  Για να προστατευθεί το όλο σύστημα από τις υπερτιμολογήσεις αξιοποιήστε τη πρόταση Ρέππα για «μίζες» και προσαρμόστε τη στο πρόγραμμα

  Το digi-content είναι επικίνδυνο αν δεν ορισθούν πιό αναλυτικά οι προδιαγραφές. Digi content μπορεί να φτιάξει και να το ονομάσει έτσι ένας 4ετής φοιτητής πληροφορικής

  To digi content πρέπει να έχει αυστηρές προδιαγραφές και προσοχή μην φύγουν χρήματα σε εταιρίες hosting εκτός Ελλάδας.

  Απαιτήστε κάθε λογισμικό (application s/w), όχι λειτουργικά συστήματα, να έχει πιστοποίηση παραγωγής από ελληνική εταιρία.

  Εξαιρέστε παραγωγούς λογισμικού οι οποίοι τώρα φυτρώνουν βάζοντας όρο ότι η εταιρία παραγωγής λογισμικού (software vendor) έχει εμπειρία πάνω από 5 χρόνια και μπορεί να αποδείξει από την κατάσταση προσωπικού ότι το επιστημονικό προσωπικό που χρησιμοποιεί για παραγωγή είναι σε μόνιμη εργασιακή σχέση.

  Για τους υλοποιητές απαιτήστε να είναι επιχειρήσεις με εμπειρία και να αποδεικνύουν την εμπειρία αυτή με το πελατολόγιο τους έτσι ώστε να αποφευχθεί η εμπλοκή των μανιταριών που ξεφυτρώνουν τώρα και σε αυτό το τομέα

 • 26 Ιουλίου 2010, 14:45 | Σταμάτης

  Τα ποσοστά της επιδότησης να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 20%.
  Συγκεκριμένα οι επιδοτήσεις που πραγματικά θα βοηθούσαν τις επιχειρήσεις πρέπει να είναι:80% για τις πολύ μικρές και μικρές, 70% για τις μεσαίες και 60% για τις μεγάλες.

  Ας μην ξεχνιόμαστε… βρισκόμαστε σε περίοδο βαθειάς ύφεσης και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Μέσω της χρηματοδότησης η κάθε επιχείρηση προσδοκά να αποκτήσει με το ελάχιστο κόστος συστήματα που θα δώσουν μια ελπίδα ανάκαμψης και εξόδου απο το αδιέξοδο.
  Με χαμηλά ποσοστά χρηματοδότησης ο μόνος που ίσως οφεληθεί θα είναι οι Τράπεζες που θα επιχειρήσουν να δώσουν και άλλα δάνεια στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και προυποθέσεις. Αυτό κάτω απο τις σημερινές συνθήκες σημαίνει ακόμη μεγαλύτερο σφίξιμο στη θηλιά που έχει περαμένη στο λαιμό του το λιανεμπόριο.
  Οι επιχειρήσεις περιμένουν απο τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα να πάρουν ανάσα και όχι να πνιγούν.
  Ίσως αυτό να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα και να συμβάλλει στην αποτυχία της δράσης.

  Ας το σκεφτείτε καλύτερα…..

 • 26 Ιουλίου 2010, 08:39 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΠΟΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 3000 ΑΠΟ 10.000, ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΙΣΟ, ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΤΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 100.000 ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟ ΝΟΥΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΕΔΩ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ .

 • 24 Ιουλίου 2010, 19:38 | Xenofon.gr

  [Δ9. Tι πιστεύετε ότι θα έκανε τη δράση ενίσχυσης του λιανικού εμπορίου digi-retail, ιδιαιτέρως ελκυστική στις επιχειρήσεις;

  Δ10. Πλέον των απαντήσεών σας στα παραπάνω, παρακαλούμε αποστείλατε γενικότερα σχόλια και παρατηρήσεις σας που εκτιμάτε ότι θα συνέβαλλαν στην επιτυχία της δράσης.]

  Θα πρέπει το υπουργείο να φροντίσει να ενημερώσει, άμεσα και κατανοητά, τους υλοποιητές.
  Εφόσον έχετε διαπιστώσει, όπως αναφέρετε και άνω, πως «Το πλήθος των πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιστοιχεί σε ποσοστό 96% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων και στο 80% του συνόλου των απασχολούμενων στο εμπόριο.», ενημερώστε λοιπόν και τον «μικρό υλοποιητη», απλοποιήστε τις διαδικασίες χρήσης των επιδοτήσεων.

  Χρησιμοποιείσθε την ομαδοποίηση κατά ΚΑΔ 2008 και ενημερώστε κάνοντας χρήση Direct καναλιών.

 • 23 Ιουλίου 2010, 09:53 | Κώστας

  Τα όρια των επενδυτικών σχεδίων είναι εξωπραγματικά μεγάλα. Αλήθεια η ομάδα δημιουργίας του προγράμματος έχει γνώση του κόστους αυτού του είδους των επενδύσεων; Τέτοια βλέπουν οι επιχειρηματίες και προσπαθούν εκτός από την επένδυση να βγάλουν και κέρδος.