Πρόταση Νόμου : «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών»

Προσβλέποντας σε μια εποικοδομητική διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, αναρτά στο διαδίκτυο την πρόταση νόμου που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή τον Ιούλιο του 2009 για τη «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών».

Η πρόταση νόμου τίθεται σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μέχρι την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009, ώστε να κατατεθεί πλέον ως Σχέδιο Νόμου για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Είναι επιθυμητή, χρήσιμη και αναγκαία για τη δημοκρατία μας, η υποβολή συγκεκριμένων παρατηρήσεων και σχολίων από πολίτες, επιστημονικούς , κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, κατ’ άρθρο, προκειμένου να αντληθούν χρήσιμες προτάσεις και να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή αποδοχή της κοινωνίας, για ένα τόσο σημαντικό κοινωνικοοικονομικό ζήτημα.

Η δημόσια ανοιχτή διαβούλευση αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες πολιτικές αλλά και η έμπρακτη απόδειξη ότι οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού γίνονται πράξη. Η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προωθούμε ενισχύει τη διαφάνεια στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, επιζητά την συμβολή και ενεργό συμμετοχή όλων σας για την προαγωγή της δημόσιας πολιτικής στον τόπο μας.

Λούκα Τ. Κατσέλη

Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας