Άρθρο 08: Κυρώσεις

1. Εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών και χρηματική ποινή:
α. ένοπλος φρουρός που επιβαίνει σε πλοίο χωρίς άδεια καθώς και όταν αυτός παραβαίνει τις υποχρεώσεις των άρθρων 4 και 7.
β. ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής του πλοίου, ο πλοίαρχος και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που προβλέπονται στον παρόντα νόμο εφόσον με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενέκριναν ή συναίνεσαν στην επιβίβαση ενόπλων φρουρών στο πλοίο χωρίς άδεια ή παρέβησαν τους όρους της άδειας.
γ. ο πλοίαρχος πλοίου υπό ξένη σημαία που παρέβη τις διατάξεις του άρθρου 6.
2. Όπλα και πυρομαχικά ενόπλων ιδιωτών φρουρών επί πλοίου υπό ελληνική ή ξένη σημαία που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια των αρχών της σημαίας του πλοίου, κατάσχονται και περιέρχονται στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Η κατάσχεση δεν αίρεται ακόμα και αν η άδεια των αρχών της σημαίας επιδειχθεί μεταγενέστερα ή εκδοθεί μεταγενέστερα έστω και με αναδρομική ισχύ.

  • Η ποινή επί παραβάσει του άρ. 4 παρ. 4 σημαίνει ποινή για άσκηση του δικαιώματος αμύνης. Αλλά υποστηρίζεται ότι το δικαίώμα αμύνης, σε κάποια μορφή του τουλάχιστον, έχει συνταγματική αναγωγή. Άρα, πολλώ δε μάλλον δεν είναι δυνατή η απειλή ποινής για την άσκησή του.

  • 21 Δεκεμβρίου 2011, 09:31 | Ν.Νικολιάς.

    2…(κατάσχονται και περιέρχονται στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.) να προστεθεί…»μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη των υπευθύνων και την δήμευση τους, οπότε περιέρχονται οριστικά σε αυτό.»(Λ.Σ.)