Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 3 Ιανουαρίου 2012, 13:56 | ΠΟΑΣΥ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2012
  Αρ. Πρωτ.:900/9/8α

  Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση (opengov.gr)

  Μετά την προηγούμενη προσπάθειά μας να συμμετάσχουμε στο δημόσιο διάλογο για το νομοθετικό έργο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επανερχόμαστε σήμερα με την παράκληση να μην αποκλείσετε τις προτάσεις μας από τη δημόσια διαβούλευση των διατάξεων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, με το πρόσχημα ότι είναι άσχετες με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
  Πρόκειται για υπερώριμα αιτήματα των αστυνομικών υπαλλήλων, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να ικανοποιηθούν στην παρούσα φάση άμεσα.
  Εξάλλου, το ζητούμενο σε μια περίοδο εκτάκτων οικονομικών συνθηκών και πολιτικών παρεμβάσεων, φρονούμε ότι δεν είναι η εμμονή στους τύπους, αλλά η επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων το ταχύτερο δυνατόν. Τυχόν εμμονή σας στην «λογοκρισία» των προτάσεών μας, συνιστά έλλειψη κατανόησης της κρισιμότητας των περιστάσεων και προσβολή στο συνδικαλιστικό μας κίνημα το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αστυνομικών όλης της χώρας.
  Παρακαλούμε, λοιπόν, να θέσετε σε δημόσια διαβούλευση τις προτάσεις μας ώστε να ενημερωθούν όλοι οι θεσμικοί εκπρόσωποι έγκαιρα και σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας, συμβάλλοντας στο καλό κλίμα συνεργασίας της Ομοσπονδίας μας με το Yπουργείο Προστασίας του Πολίτη με κύριο στόχο την ανακούφιση χιλιάδων αστυνομικών που αναμένουν τις νομοθετικές παρεμβάσεις του κ. Υπουργού κατά την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου.
  Ειδικότερα, όπως σημειώνουμε και στην επιστολή που στείλαμε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στις 29 Δεκεμβρίου 2011, τα αιτήματα – προτάσεις που απαιτούμε να ενταχθούν στο προς διαβούλευση σχέδιο νόμου είναι:
  1) Αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
  Υπαγωγή στο καθεστώς – κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθότι η εργασία του πληροί αυτά τα κριτήρια.

  2) Αναγνώριση – αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων σε επίπεδο Τ.Ε.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 π.δ. 352/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 68/1997, αυτή χαρακτηρίζεται ως Ανωτέρα Σχολή, υπερδιετούς κύκλου σπουδών. Με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 Ν. 2226/1994, η διάρκεια φοίτησης στην εν λόγω σχολή ορίζεται στα πέντε εξάμηνα. Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η σχολή Αστυφυλάκων αποτελεί παραγωγική σχολή ανωτέρας εκπαίδευσης επιβάλλεται η διαβάθμισή της στην κατηγορία ΤΕ του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.

  3) Βαθμολογική εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων.
  Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 3686/2008 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
  Αρχαιότεροι στο βαθμό Ανθυπαστυνόμοι, αυτών που προάγονται με τις διατάξεις του παρόντος, να δύνανται ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός μηνός μετά τη δημοσίευση της διαταγής περί προαγωγής ανθυπαστυνόμων, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ να προαχθούν στο βαθμό αυτό, ανεξαρτήτως από την κατάταξή τους.

  4) Άρση «παγώματος» μισθολογικών προαγωγών και του χρονοεπιδόματος για τα Σώματα Ασφαλείας.
  Από 1/1/2012 να παύσει η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 άρθρο 27 του Ν. 4024/2011 και της παρ. 5 του άρθρου 38 του Νόμου 3986/2011 και να χορηγηθούν αναδρομικά οι μισθολογικές ωριμάνσεις και το χρονοεπίδομα στο ένστολο προσωπικό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

  5) Αναγνώριση ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας του χρόνου που μεσολάβησε από την κατάταξη έως τον διορισμό αστυνομικού προσωπικού.
  Στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης να αντικατασταθούν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3875/2002 ως εξής: «Τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της παρ. 23 του άρθρου 8 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α΄) μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο από το Δημόσιο το χρόνο που μεσολάβησε από την κλήση τους προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέχρι την κατάταξη ή το διορισμό τους, αντίστοιχα, με καταβολή από τους ιδίους της προβλεπόμενης εισφοράς, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α) και 17 παρ. 2 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α), ήτοι ποσοστό 6,67% επί των συνταξίμων αποδοχών».

  6) Μη εφαρμογή αυτόφωρης διαδικασίας.
  Εγκλήσεις και μηνύσεις που υποβάλλονται εις βάρος αστυνομικών υπαλλήλων για αδικήματα που κατηγορούνται ότι τελέστηκαν κατά τη διάρκεια και συνεπεία των καθηκόντων τους, κατά τη διαδικασία των άρθρων 242, 244, 275, 409-427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εισάγονται προς συζήτηση με την τακτική διαδικασία χωρίς να εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία.

  7) Εξαίρεση καταβολής παραβόλου.
  Αστυνομικός υπάλληλος που υποβάλλει μήνυση ή έγκληση για τα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα, απαλλάσσεται από την υποχρέωση της κατάθεσης του παραβόλου του Δημοσίου κατά την υποβολή της εγκλήσεως.

  8) Οδοιπορικά έξοδα παρελθόντων ετών.
  Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την εξασφάλιση και εξόφληση των κονδυλίων για τα οφειλόμενα οδοιπορικά έξοδα παρελθόντων ετών.

  9) Εκπροσώπηση στο Μ.Τ.Σ.
  Άμεση ρύθμιση της εκπροσώπησής μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. με την τροποποίηση και διεύρυνση της σύνθεσης του Δ.Σ. σε έντεκα μέλη ώστε εκ μέρους των μετόχων της Ελληνικής Αστυνομίας να συμμετέχουν δύο υπηρεσιακοί εκπρόσωποι που θα ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού, δύο εκπρόσωποι των μετόχων που θα ορίζονται από τις οικείες Ομοσπονδίες Αστυνομικών καθώς και ένας εκ των μερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ. που θα ορίζεται από την οικεία Ομοσπονδία τους, με τους αναπληρωτές τους.

 • 3 Ιανουαρίου 2012, 00:43 | Georg Karamitros

  Κάποια μέτρα αυτοπροστασίας που λαμβάνονται κατά του πειρατικού κινδύνου

  Δωμάτιο Ασφαλείας η citadel ( ένας αυτοτελής χώρος της πόλης κάστρου που είναι έτσι οχυρωμένος και προορίζεται για την τελευταία αντίσταση των πολιορκημένων ). Αλεξίσφαιρος χώρος υποχώρησης- οπισθοχώρησης ( retreat area) για το πλήρωμα ,για αντίσταση μάλλον δεν σκέφτονται την σήμερον εποχή όταν χρησιμοποιείται ο όρος αυτός. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί να αντισταθεί κατά πυρά από αντιαρματικό ( το RPG7 PG-7VR διαπερνά 750 χιλιοστά ατσάλι ).

  Engine Blocking System Το σβήσιμο και η απόκλιση ενεργοποίησης της μηχανής του σκάφους.

  Ηλεκτρικός φράκτης επάνω στη κουπαστή.

  Ακανθωτό σύρμα επάνω στη κουπαστή η το λεγάμενο Nato-σύρμα (με ξυραφάκια αντί των ακανθωτού σύρματος ) .

  Υδροβόλα με κάποιο συγκεκριμένο βεληνεκές ίσως και τηλεκατευθυνόμενα από την γέφυρα (χώρο διακυβέρνησης του πλοίου).

  Υδροβόλα που είναι εγκαταστημένα επάνω στην κουπαστή και παράγουν έναν ΄΄φράχτη’’ 80 βαθμών κελσίου .

  Μη θανατηφόρα όπλα όπως Εκκενωτές ηλεκτρικής ενέργειας (Taser )

  Ειδικοί προβολείς φωτός και ακτινών Laser .Οι προβολείς λειτουργούν εκτυφλωτικά θετικοί για τις νύχτες τα Laser λειτουργούν και την ημέρα το αρνητικό είναι πώς προσβάλλεται μόνο ένας επιτιθέμενος με μια συσκευή Laser

  Active denial system αυτό το αμυντικό όπλο εκπέμπει μικροκύματα των 95 Gigahertz δηλαδή ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία προκαλούν την αίσθηση του καψίματος στον επιτιθέμενο. Βεληνεκές 500μ .

  Ηχητικό κανόνι – Ηχοβόλο ( long range acoustic device, LRAD)παράγει ήχους των 150 Dezibel που προκαλούν πόνο αισθητηρία οργάνα ακοής των επιτιθεμένων

  Running Gear Entanglement System Βολή ενός δικτυού που μπορεί να εξουδετερώσει την έλικα ενός επιτιθεμένου πλοιαρίου.

  Εκτός από αυτά τα μέτρα που είναι και δαπανηρά κύριοι εφοπλιστές και σε κάποιες περιπτώσεις εξαγριώνουν τους πειρατές περισσότερο αφού για εσάς γίνεται το σχέδιο νόμου οι ιδιωτικοί ένοπλοι φρουροί δεν μπορείτε να τους βρείτε από καμία ιδιωτική εταιρία στην Ελλάδα θα νοικιάζετε απευθείας από το κράτος βατραχανθρώπους από τους ΟΥΚ του Ναυτικού μόνο αυτοί έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την φύλαξη των σκαφών σας όλα τα αλλά θα είναι φτηνές λύσεις που μπορεί να στοιχίσουν Ζωες και η διαρκής εκπαίδευση και επί του σκάφους πρέπει να είναι δεδομένη δεν »επαναπαυόμαστε » .
  Στα όπλα τους θα πρέπει εκτός από πυροβόλα όπλα γροθιάς και τυφέκια εφόδου να υπάρχουν και τυφέκια ελευθέρων σκοπευτών με σκοπευτικούς τηλεφακούς για αντιμετώπιση κινδύνων σε μακρινές αποστάσεις .

  Και βέβαια ο οπλισμός θα πρέπει να είναι διανεμημένος όλον τον καιρό στους ενόπλους φρουρούς από την απόπλου από φιλικό λιμάνι πως αλλιώς θα διατελέσουν το έργο τους η νομίζετε οι καπετάνιοι σκέφτονται όλοι στρατηγικά και είναι γνώστες αντιμετώπιση κινδύνων πχ. πως θα αντιμετωπιστεί κάποια επικείμενη επίθεση πειρατών που σκαρφαλώνουν στη κουπαστή θα εξουδετερώσω τον πειρατή θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με τον πλοίαρχο που κοιμάται στις 02:00 τα ξημερώματα .

  Συστήματα νυχτερινής οράσεως όπως ενισχυτές φωτός και κάμερες θερμικής απεικόνισης βοηθάνε στην πρόληψη και αντιμετώπιση κατάλληλα κάποια πειρατικής επίθεσης.
  Μην περιμένετε από ανθρώπους του γραφείου να σας σχεδιάσουν πως θα παρέχεται η ασφάλεια επάνω στα σκάφη σας .Το είδα τι έπραξαν και στην παρακάτω διαβούλευση … http://www.opengov.gr/yptp/?p=63

  Γεώργιος Καραμήτρος

  Σκοπευτής συλλέκτης Ειδήμονας όπλων

 • 2 Ιανουαρίου 2012, 02:23 | Απόστολος Β

  Προτείνω προκειμένου να δοθούν κίνητρα να δραστηριοποιηθούν ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με Έλληνες ένοπλους φρουρούς και με έδρα στην Ελλάδα, που πιστεύω ότι είναι αφενός ένα «αναπτυξιακό» ζητούμενο και αφετέρου σίγουρα επιθυμητό από την πλειονότητα των πληρωμάτων και όχι μόνο, θα ήταν σωστό να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ασφαλείας ενόπλων φρουρών με τις απαιτήσεις .