Άρθρο 28 Διαδικαστικές παραβάσεις σχετικά με τα τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης – Προσθήκη περ. ιη) στην παρ. 1 και περ. ια) στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4987/2022, Α΄ 206), περί διαδικαστικών παραβάσεων, προστίθεται περ. ιη) ως εξής:

ιη) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS»).».

  1. Στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., περί επιβολής προστίμων για τις παραβάσεις της παρ. 1, προστίθεται περ. ια) ως εξής:

«ια) πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε παράβαση της περ. ιη) της παρ. 1».

  • 8 Αυγούστου 2023, 09:59 | giannis

    θα πρεπει να υπαρχει ξεχωριστη πλατφορμα για την δηλωση ολων των POS ανεξαρτήτου παροχου (εγχωριου ή αλλοδαπου) και στην οποια να γινεται η διαγραφη/προσθηκη των τερματικων.