Άρθρο 09: Αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης

1. Από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής κατά το άρθρο 11, αναστέλλεται η λήψη διοικητικών μέτρων κατά του αιτούντος, καθώς επίσης και η παραγραφή του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να προβεί στη λήψη των μέτρων αυτών. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η εκτέλεση τυχόν εκδοθέντων πρωτοκόλλων καταβολής αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης (ΠΚΑΑΧ) και διοικητικής αποβολής (Π.Δ.Α).
2. Αν απορριφθεί η αίτηση εξαγοράς ή ανακληθεί η απόφαση εξαγοράς λόγω καθυστέρησης καταβολής των δόσεων, αίρεται αυτοδικαίως η κατά την προηγούμενη παράγραφο αναστολή της εκτελέσεως των εκδοθέντων πρωτοκόλλων καταβολής αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης (ΠΚΑΑΧ) και διοικητικής αποβολής (Π.Δ.Α) και η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία προβαίνει άμεσα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στη διοικητική αποβολή του αυθαίρετου κατόχου και στον καταλογισμό, με αναδρομική ισχύ, σε βάρος του της αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης.

 • 4 Μαΐου 2014, 22:23 | Καπετανιος

  έχω τη γνώμη ότι η μη εκτέλεση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 Ν263/68 αποφασίζεται μόνο από το Πρόεδρο του αρμοδίου Πρωτοδικείου μετά από εξεταση σχετικής προσφυγής του αποβληθέντος. Συνεπώς μόνο για την περίπτωση των Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής θα πρέπει να διορθωθεί το σχετικό άρθρο του σχεδίου νομου.

 • 2 Μαΐου 2014, 10:28 | Ναυτικός Όμιλος Γαλησσά Σύρου

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΗΣΣΑ ΣΥΡΟΥ, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

  Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για την δυνατότητα μεταβίβασης εκτάσεων του δημοσίου σε κατέχοντες ακίνητα αυτού.

  Στην παραλιακή ζώνη του Γαλησσά Σύρου, υπάρχουν ιδιοκτησίες ιδιωτών, οι οποίες κατέχονται με νόμιμους τίτλους, που ανάγονται μέχρι του 1880 τουλάχιστον. Με την υπ’αριθμόν 1984/17.12.1993 απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων (ΦΕΚ 788Δ’/3.8.1994), χαράχθηκε η γραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στον Γαλησσά και συμπεριλήφθηκε ένα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 27 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, η οποία σημειωτέον έχει πολύ μεγάλο και ασυνήθιστο πλάτος και ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΗΜΑ ΑΝΗΚΟΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
  ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι η άνω χαραχθείσα ζώνη του παλαιού αιγιαλού καταλαμβάνει πολλές ιδιοκτησίες, που όπως προαναφέρθηκε, οι κάτοχοι τους διαθέτουν παλαιότατους τίτλους και εκτός αυτού τις κατέχουν συνεχώς και αδιαλείπτως ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, χωρίς ποτέ να έχουν αποξενωθεί από αυτές, από τότε που τις απέκτησαν.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, πάνω στις ιδιοκτησίες αυτές υπάρχουν και λειτουργούν επιχειρήσεις, για την δημιουργία των οποίων έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες, έχουν πληρωθεί φόροι, έχουν εκδοθεί άδειες λειτουργίας, οι οποίες είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα.
  Για την δημιουργία και την ύπαρξη των επιχειρήσεων αυτών έχουν επενδυθεί κόποι και αγώνες ολόκληρων γενεών, δεδομένου ότι οι τωρινοί ιδιοκτήτες έχουν διαδεχθεί τους δικαιοπαρόχους τους, οι οποίοι με τα ίδια προσόντα τις κατέχουν και τις νέμονται συνεχώς για σειρά ετών.
  Η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών έχει ενισχύσει την τόσον την οικονομική ζωή της Σύρου, γιατί σ’αυτές δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι, όσον και της χώρας γενικότερα, γιατί οι ιδιοκτήτες τους φορολογούνται, αποδίδουν ΦΠΑ και γενικά συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
  Με την αριθμόν 234/2013 (ΦΕΚ 1020 Β/25.4.2013) απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάστηκε από το ελληνικό δημόσιο προς το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., η άνω έκταση των 27.992 τμ. στον Γαλησσά, χωρίς να ληφθεί καμία πρόνοια και πρόβλεψη για τις άνω ιδιοκτησίες και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν επ’αυτών.
  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ’αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που κατέχουν τίτλους και αποδεδειγμένα κατέχουν τις ιδιοκτησίες τους μέχρι και σήμερα, να προβούν σε αγορά τους από το ελληνικό δημόσιο ή άλλως πώς να ελλείψει η αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.
  Όμως η μεταβίβαση της άνω εκτάσεως των 27 στρεμμάτων στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ΜΑΣ ΣΤΕΡΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, αφού δεν καλυπτόμαστε από τις διατάξεις του άνω νομοσχεδίου, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΙΛΕΊ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΉΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΔΗΜΌΣΙΟ.
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ ΑΚΟΜΗ, ότι εμείς ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ, αλλά ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, που αγοράσαμε τις ιδιοκτησίες μας ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, επενεδύσαμε πάνω σ’αυτές τους κόπους ολόκληρων ζωών και ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ μας δημόσιο κτήμα, το οποίο μάλιστα μεταβιβάστηκε στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ μας ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.
  ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ,
  Θα πρέπει να ληφθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση, ΩΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, να επεκταθούν και στην περίπτωση μας, δηλαδή σε ακίνητα που έχει μεταβιβάσει το ελληνικό δημόσιο, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ, ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΑΝΩ Σ’ΑΥΤΑ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε εμάς να προασπίσομε με κάθε τρόπο τα δικαιώματα μας και να τύχομε των ευεργετημάτων της χρηστής διοίκησης και όχι να αντιμετωπίζομε το σκληρότερο πρόσωπο αυτής, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΑΣ, εν αγνοία μας, χωρίς την θέληση μας και παρά τα νόμιμα δικαιώματα μας.

 • 29 Απριλίου 2014, 21:00 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Εκκρεμείς δίκες να ανασταλούν μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης εξαγοράς.

 • 26 Απριλίου 2014, 23:37 | LEYTHERHS

  Η πρώτη παράγραφος , είναι ζημιογόνος για το Δημόσιο και τα συμφέροντά του και το περιεχόμενό της μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους καταπατητές, για να κερδίζουν χρόνο, αλλά και από τους πολιτικούς κάθε που γίνονται εκλογές, να ψηφίζονται διατάξεις παρατάσεως καταβολής αποζημιώσεων,δόσεων κ.λ.π,. Προτείνεται η αναστολή υλοποίησης διοικητικών μέτρων και είσπραξης αποζημιώσεως, να αρχίζει από με την έκδοση της σχετικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται η εξαγορά και να αναφέρεται ρητά αυτό, στην σχετική απόφαση. Με την απόφαση έγκρισης της εξαγοράς, θα πρέπει επίσης να ληφθεί νομοθετικά μέριμνα, ώστε πέρα του τιμήματος, ο εξαγοραστής να καταβάλλει μέρος της αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, αν ήδη του έχουν κοινοποιηθεί διοικητικά μέτρα, να μην καταβάλλονται δε αποζημιώσεις αυθαίρετης χρήσης , αν ο χρήστης είναι γεωργός ή κτηνοτρόφος στο επάγγελμα , ή έχει ανεγείρει κτίσμα που ή χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία, ή ως επαγγελματική στέγη με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.